Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Економічне значення і способи скорочення виробничого циклу
Виробничий цикл є важливим показником рівня організації виробничого процесу, що істотно впливає на його ефективність. Скорочення виробничого циклу зменшує незавершене виробництво і відповідно оборотні кошти підприємства. Унас­лідок зменшення незавершеного виробництва економиться площа, зайнята зберіганням предметів праці, а це забезпечує економію витрат.

Крім того, скорочення виробничого циклу збільшує виробничу потужність відповідних підрозділів і підприємства взагалі.

Для скорочення виробничого циклу треба зменшувати час ви­робництва і перерв. Час виробництва за конкретних умов може зменшуватися під впливом різних факторів. Передусім це меха­нізація і автоматизація технологічних процесів, допоміжних опе­рацій, інтенсифікація природних процесів, ретельне опрацювання технічної документації на стадії підготовки виробництва, па­ралельне виконання робіт під час виготовлення складних виробів та ін. Час перерв зводиться до мінімуму застосуванням передових методів організації виробництва та систем оперативно-календар­ного управління.

Продуктивність процесу – це здатність до переробки за одиницю часу визначенної кількості предметів праці у визначену кількість продукту. Вираженням продуктивності може бути кількість одержаного продукту або кількість переробленого предмету праці у штуках, тонах, метрах, кіловат-годинах і т.п. Одиницями часу, к яким відноситься продуктивність є час, зміна, доба, місяць, рік.

Для розрахунків продуктивності процесів б удуються математичні моделі, які відбивають функціональні або статистичні залежності. Звичайно при розрахунку продуктивності виходять із допущення, що процес є сталим, тобто кожний наступний цикл повністю повторює попередній, і залежність між факторами процесу функціональна.

Для періодичних процесів, в яких обробляється одна одиниця предмету праці, формула продуктивності для процесов без перекриття циклів:

,

де ВР – час роботи;

Qц – кількість продукції, получаємой за один цикл;

Тц – тривалість циклу.

Підвищення продуктивності процесу без перекриття циклів досягається шляхом усунення перерв, зменшення тривалості циклу, а також збільшення кількості кількості продукції, прлучаємой за один цикл.

Відрізки часу, через які починаються або закінчуються чергові цикли, називають періодом, або тактом процесу.

Продуктивність процесу з перекриттям циклів можно збільшити, удосконалюя його структуру. Для цього треба досягти зближення циклів. Таке зближення може здійснюватися до тих пір, поки на однієї із ступеней операції упритул підійдуть одна до одної або проміж них буде мінімально необхідний інтервал.

Ступень, яка обмежує подальше зближення циклів, називається вузькою. Скорочення тривалості операції на вузької ступені позволяє робити подальше зближення циклів до тих пір, поки знову не з’явиться вузька ступень. Це досягається структурной перебудовой процесу:

- перенесенням частини операції вузької ступені;

- розподілом вузької ступені на дві послідовних;

- дублюванням, тобто паралельним виконанням операції вузької ступені на двох або декількох однакових знаряддях.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 613; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.