Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Економічні. Виробничі, науково-технічні та технологічні
Організаційні

Виробничі, науково-технічні та технологічні

Рушійні сили, позитивні та негативні наслідки глобалізації

Передумови (рушійні сили) глобалізації:


· Стрімке зростання масштабів виробництва.

· Перехід до більш ефективного технологічного способу виробництва.

· Поява якісного нового покоління засобів транспорту і зв’язку та їх уніфікація.

· Швидке розповсюдження знань внаслідок наукового чи інших видів інтелектуального обміну.

· Стрімке скорочення завдяки передовим технологіям транспортних, телекомунікаційних витрат на обробку, зберігання та використання інформації, що сприятиме глобальній інтеграції національних ринків.

· Виробничо-господарські форми міжнародного підприємництва, у першу чергу, ТНК.

· Діяльність міжнародних організацій, зокрема ООН, МВФ, Світового банку.

· Лібералізація торгівлі товарами та послугами.

· Високий рівень концентрації та централізації капіталу, стрімке зростання похідних фінансових інструментів, скорочення терміну здійснення між валютних угод.

· Запровадження з боку міжнародних організацій єдиних критеріїв макроекономічної політики, уніфікація вимог до фіскальної, регіональної, аграрної, антимонопольної політики.

· Посилення тенденції до уніфікації та стандартизації (на технологію, екологію, бухгалтерську та статистичну звітність).

Позитивні наслідки глобалізації:

· Поглиблення спеціалізації та МПП.

· Забезпечення економії на масштабах виробництва, що потенційно знижує витрати та сприяє стійкому економічному розвитку.

· Зростання виграшу від торгівлі внаслідок залучення всіх зацікавлених сторін.

· Стимулювання міжнародної конкуренції та розвиток НТП та НТР.

· Підвищення продуктивності праці в глобальному масштабі.

· Надання додаткових можливостей національним економікам для користування більш значним обсягом та дешевшими фінансовими ресурсами.

· Консолідація ресурсів, що надає можливість вирішення проблем всепланетарного масштабу.

· Кінцевою метою має стати підвищення добробуту населення планети в цілому.

Негативні наслідки глобалізації:

· Переваги глобалізації розподіляються вкрай нерівномірно між країнами світу.

· Поглиблення конфліктів на регіональному, національному на міжнародному рівнях.

· Нерівномірність розподілу переваг у розрізі окремих галузей національних економік.

· Ймовірна деіндустріалізація національних економік

· Ймовірність контролю над окремими національними економіками з боку ТНК, держав-кредиторів.

· Ймовірність дестабілізації фінансової сфери, потенційна регіональна чи глобальна нестабільність.

· Зростання зовнішніх боргів, передусім, міжнародним фінансовим організаціям, що перешкоджає подальшому економічному прогресу.

· Зростання безробіття в глобальних масштабах.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 327; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.