Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПРИКЛАДИ ОБ’ЄДНАННЯ ТА РОЗБИТТЯ КОМІРОК

Читайте также:
 1. Абсолютна та відносна адресації комірок
 2. Виділення комірок, рядків і стовпців
 3. Границі комірок
 4. Заповнення комірок
 5. Коментарі та приклади щодо застосування податку на доходи фізичних осіб
 6. Кооперація праці (від лат. cooperatio - співпраця) - це об’єднання працівників для спільної участі в одному або різних напрямках діяльності, пов’язаних між собою процесом праці.
 7. Наведемо приклади розв’язку типових завдань.
 8. Неформальні групи та об’єднання, що діють на основі спільних інтересів.
 9. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження.
 10. Об’єднання класичних фондових і деривативних бірж.
 11. Об’єднання комірок
 12. Об’єднання комірок та розбиття на кілька частин

 

    Розбиття комірок
Об’єднання комірок      
           
   
       

 

5.4. ФОРМАТУВАННЯ ВМІСТУ ТАБЛИЦЬ

 

Всі команди форматування тексту відносяться до виділеного елементу. Виділеним елементом можуть бути будь-які комірка, рядок (група рядків), стовпець (група стовпців) або вся таблиця в цілому.

 

5.4.1. Форматування символів та абзаців в клітинках таблиці

 

Для форматування символів необхідно в меню Форматвибрати команду Шрифт. Можливості форматування символів за цією командою розглядалися в п. 4.1.1. теми “Фор- матування документу”.

Для форматування абзаців можна використовувати команду Абзацз меню Формат.Можливості форматування абзаців за цією командою розглядалися в п. 4.2.1. теми “Форма- тування документу”. Проте процедура форматування абзаців в таблиці має деякі особливос- ті. Вирівнювання тексту в комірці проводиться не тільки по горизонталі (по лівому краю, по центру, по правому краю), а й по вертикалі (по верхньому краю, по центру, по нижньому краю). Вирівнювання по вертикалі особливо актуальне при роботі з великими комірками, коли текст “прилипає” до однієї з меж. На панелі інструментів “Таблицы и границы” є спи- сок (рис. 2.57.), за допомогою якого можна вибрати будь-яку комбінацію вирівню- вання по вертикалі та горизонталі. Приклади вирівнювання тексту в клітинках таблиці на- ведено в табл. 2.11.


 

 

Рис. 2.57. Варіанти вирівнювання тексту в таблиці


Таблиця 2.11.

 

Текст Текст Текст
  Текст   Текст   Текст
    Текст     Текст     Текст

 

ПРИКЛАД ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ В КЛІТИНКАХ ТАБЛИЦІ


 

 

Крім того, є ще одна особливість форматування тексту в комірці таблиці. Це зміна напряму тексту в комірці. Для зміни напряму тексту можна скористатися послідовністю дій: виділити текст комірки — меню Формат— команда Направление текста— діалогове вікно “Направление текста” (рис. 2.58.) — вибрати потрібний напрям. Також для зміни на- пряму тексту можна скористатися кнопкою панелі інструментів “Таблицы и границы”.

 

 

Рис. 2.58. Діалогове вікно визначення напряму тексту в комірці

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| ПРИКЛАДИ ОБ’ЄДНАННЯ ТА РОЗБИТТЯ КОМІРОК

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 118; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.77.114
Генерация страницы за: 0.001 сек.