Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Складання технологічної карти екскурсії

Читайте также:
 1. L1.Т1.1. Ієрархічність хіміко-технологічної системи.
 2. ВАРІАНТИ СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
 3. Вопрос 4. Система хозяйственного учета и ее особенности, влияющие на формирование следовых картин преступлений
 4. Вопрос 5. Метод бухгалтерского учета и механизм формирования следовых картин преступлений
 5. Вопрос 6. Принципиальные схемы обнаружения следовых картин преступления
 6. Графік здійснення проекту і складання бюджету.
 7. Джерела інформації складання Звіту про рух грошових коштів
 8. Документ і правила його складання
 9. Екскурсії зайняли чільне місце в науково-методичному забезпеченні навчального процесу.
 10. Екскурсії зайняли чільне місце в науково-методичному забезпеченні навчального процесу.
 11. Если представить эти факторы в виде концентрических окружностей, то картина будет выглядеть так, как она показана на схеме.
 12. Етапи розробки екскурсії

Підготовка екскурсії завершується складанням технологічної карти екскурсії.

Технологічна карта – документ, який визначає логічну послідовність перегляду екскурсійних об’єктів на маршруті. Фактично, тут міститься інформація про те, як провести екскурсію, як краще організувати показ пам’яток, які методичні прийоми слід застосувати для того, щоб екскурсія пройшла найбільш успішно.

У технологічній карті викладають вимоги екскурсійної методики щодо побудови екскурсії, дають рекомендації з методики її проведення. Директивність технологічної карти для всіх екскурсоводів – одна з важливих умов підвищення якості екскурсійної роботи.

Технологічна карта екскурсії – обов’язковий документ, без якого екскурсія не може бути проведена та оплачена. Така ж вимога застосовується і до індивідуального тексту екскурсовода.

Якщо до контрольного тексту екскурсії включають все, про що повинен сказати екскурсовод, то технологічна карта містить поради, коли і як організувати показ об’єктів, в якій послідовності вести розповідь про них та про події, що з ними пов’язані.

У технологічній карті визначені тема, мета і завдання екскурсії, її маршрут, перераховані об’єкти показу, сформульовані підтеми та основні питання, вказані загальна тривалість екскурсії та час, відведений на кожну з її частин, методичні прийоми показу і розповіді та послідовність іх застосування.

Технологічна карта має відповідати таким вимогам:

- вказувати екскурсоводу шляхи для повного та правильного розкриття теми;

- озброювати методичними прийомами показу та розповіді;

- містити рекомендації з питань організації екскурсії;

- враховувати інтереси певної групи екскурсантів;

- поєднувати показ та розповідь у єдине ціле;

Значення технологічної карти – встановлення чіткого розпорядку організації екскурсії, визначення співвідношення показу та розповіді, подання рекомендацій з методики і техніки проведення екскурсії.

Технологічна карта складається до кожної теми екскурсії і для кожної категорії екскурсантів, з урахуванням їх особливостей.

Технологічна карта складається з трьох розділів: вступу, основної частини та заключення. Вступ та заключення розташовані до і після матеріалів основної частини, що подаються за схемою з 7 граф (Табл.1 )

Таблиця 1. Технологічна карта екскурсії.

Розділ “Основна частина”

Ділянка (етапи) пересування по маршруту від місця збору екскурсантів до останнього пункту на конкретній ділянці маршруту. Місця зупинок Об’єкти показу Тривалість огляду Основний зміст інформації Організаційні вказівки Методичні вказівки
                 

 Наведена схема є обов’язковою для всіх екскурсійних закладів. Розроблена форма повинна складатися з 10-20 тис. знаків друкованого тексту. Обсяг технологічної карти залежить від кількості об’єктів, кількості підтем, тривалості екскурсії в часі та довжиною маршруту (км.).

У графі 1 називають ті вулиці, площі, бульвари, якими рухається група. Тут же вказують початковий та кінцевий пункт маршруту.

У графі 2 називають місця маршруту, де зупиняється автобус та передбачено вихід групи (огляд з вікон автобусу без виходу).

У графі 3 дають перелік пам’ятних місць, що демонструють групі на даній зупинці.

У графі 4 вказують час, який необхідний для показу об’єкта, розповіді про нього та на переміщення по маршруту до наступної зупинки.

У графі 5 – короткий перелік підтем і основних питань (3 – 5).

У графі 6 вказують відомості про переміщення групи, забезпечення безпеки на маршруті, виконання санітарно-гігієнічних вимог, правил поведінки (наприклад, особливості проведення даної екскурсії в холодну пору року);

Зазначають точку і ракурси огляду об’єктів показу, виходу екскурсантів з автобуса, конкретні моменти подання інформації.

Графа 7 містить вказівки щодо створення певного емоційно-психологічного настрою екскурсантів, використання конкретних методичних прийомів ведення екскурсії.

Технологічна карта складається членами групи. Важливим елементом є правильність її оформлення. Титульний аркуш – найменування екскурсійної установи; назва теми екскурсії; вид екскурсії (пішохідна, автобусна, теплохідна, комбінована, музейна., виробнича); тривалість; склад групи екскурсантів; прізвище, ім’я, по батькові, посада, кваліфікація укладачів технологічної карти; дата затвердження екскурсії керівником екскурсійної установи.

Висновки по тексту та технологічній карті.

Висновки являють собою оцінку основних документів екскурсії, компетентну думку про правильність їх складання, про їх зміст, можливість проведення якісної екскурсії на основі даного тексту та технологічної карти.

Висновки у формі письмового відгуку на контрольний текст та технологічну карту дає завідувач методичним або екскурсійно – методичним відділом, старший методист чи методист , який не входить до творчої групи по розробці нової теми екскурсії. Можливе направлення тексту та технологічної карти на рецензування до інших установ при сумнівах у правильності висвітлення теми.

Рецензія може являти собою оцінку всього документа, його частини, або окремого питання. У відгуку на технологічну карту можуть бути відображенні такі питання: наскільки повно репрезентовані об’єкти, що розкривають дану тему, чи виправдана запропонована послідовність підтем, чи точно вони охарактеризовані, чи правильно складено маршрут, чи правомірним є вибір методичних прийомів і логічних переходів, якою є повнота підбору наочних матеріалів для портфеля екскурсовода, оцінка змісту вступу та висновків.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Відбір та вивчення екскурсійних об’єктів | Прийом ( здача ) екскурсії

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 8672; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. L1.Т1.1. Ієрархічність хіміко-технологічної системи.
 2. ВАРІАНТИ СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
 3. Вопрос 4. Система хозяйственного учета и ее особенности, влияющие на формирование следовых картин преступлений
 4. Вопрос 5. Метод бухгалтерского учета и механизм формирования следовых картин преступлений
 5. Вопрос 6. Принципиальные схемы обнаружения следовых картин преступления
 6. Графік здійснення проекту і складання бюджету.
 7. Джерела інформації складання Звіту про рух грошових коштів
 8. Документ і правила його складання
 9. Екскурсії зайняли чільне місце в науково-методичному забезпеченні навчального процесу.
 10. Екскурсії зайняли чільне місце в науково-методичному забезпеченні навчального процесу.
 11. Если представить эти факторы в виде концентрических окружностей, то картина будет выглядеть так, как она показана на схеме.
 12. Етапи розробки екскурсії

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.