Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Актуальні завдання розвитку транспортних систем




Читайте также:
 1. CASE-технологія проектування інформаційних систем.
 2. D. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
 3. DNS - система доменных имен
 4. F – элементы 6-го периода периодической системы
 5. G. ОРГАНИЗАЦИЯ МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ И МУЛЬТИКОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
 6. I. Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России.
 7. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 8. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 9. I. Понятие системы
 10. I. Структура системы.
 11. II Качество и конкурентоспособность. Стандарты и системы качества
 12. II. Информационные системы

Розвиток транспортних систем

За останні роки погляди на цілі і методи організації дорожнього руху зазнали значних змін. Головними проблемами визнані надмірна залежність населення від індивідуального автомобіля

перевантаженість міст і особливо їх центрів автомобільним транспортом. Термін залежність населення від індивідуального автомобіля ” (Automobile Dependency) одержав таке визначення: залежність від автомобіля – сумарний ефект низки чинників, що спричиняє високий рівень використання автомобіля і обмежує можливості використання альтернативних видів транспорту. Є і інше визначення: транспортна система і організація території, орієнтовані на використання автомобіля (automobile oriented transportation and land use patterns).

Сьогодні використовують широкий спектр заходів, покликаних знижувати навантаження на вулично-дорожню мережу і інтенсивність руху в міських центрах і збільшити привабливість громадського пасажирського транспорту (табл. 3), починаючи з містобудівного і технічного проектування і завершуючи адміністративною діяльністю муніципалітетів. Характерна тісна інтеграція організації дорожнього руху з іншими видами транспортного і містобудівного проектування. Обов'язковим елементом проектів організації дорожнього руху є оцінювання їхнього впливу на міське середовище, оцінювання екологічного і соціального ефектів. Безпосередньо до компетенції організації дорожнього руху можна зарахувати: обмеження руху важких автомобілів, регламентація паркування, обмеження швидкості руху, забезпечення пріоритету суспільного пасажирського транспорту засобами регулювання.

У пошуку рішень зі зниження інтенсивності руху було звернено увагу на особливості використання індивідуального автомобіля. Детальна і систематично збирана статистика про використання індивідуального автомобіля дала змогу встановити, що значна частина поїздок здійснюється на невеликі відстані. Так, в США до 25 % всіх пересувань здійснюється на відстань меншу, ніж одна миля, до того ж 75 % з них здійснюється на автомобілі. У Або-де-Франс (агломерація Парижа) 50 % поїздок на легковому автомобілі здійснюються на відстань, меншу ніж 3 км і становлять 11 % загального пробігу. Відповідно до даних статистки Великобританії дальність 75 % пересувань не перевищує 8 км, 50 % – 3 км і 32 % – 1,6 км.

 

Таблиця 3

Заходи з зниження інтенсивності руху автомобільного транспорту (за А. Міхайловим )

 

Вид заходів Спосіб реалізації
Координація міського і транспортного планування   Планування міських територій, що знижує потребу у використанні транспорту
Інвестиції в транспортні системи Будівництво обходів міських центрів  
Розвиток систем громадського транспорту  
Ефективніше використання існуючих транспортних систем   Зниження інтенсивності в години пік  
Автоматизовані системи регулювання  
Спільне (колективне) використання легкового автомобільного транспорту  

 



Продовження табл. 3

Вид заходів Спосіб реалізації
  Пріоритет автобусного руху  
Обмеження на рух важкого вантажного транспорту  
Вдосконалення систем громадського транспорту Підвищення якості обслуговування громадським транспортом  
Стимулювання користування громадським транспортом власниками індивідуальних автомобілів  
Створення обмежень для руху автомобільного транспорту   Управління рухом транспортних потоків  
Зони, вільні від автомобільного транспорту  
Пріоритет громадського транспорту  
Обмеження пропускної спроможності  
Обмеження паркування   Обмеження на вуличне паркування  
Регулювання правил паркування на приватних територіях
Організація паркування на підходах до міських центрів  
Економічні і адміністративні методи   Плата за користування дорогами  
Плата за паркування  
Плата за можливість поїздок по території  
Адміністративні заборони і обмеження  

 

Детальна і систематично збирана статистика дала змогу виявити ще одну проблему – низьке наповнення легкових автомобілів, особливо під час поїздок на роботу, які здійснюються в години пік. Як засіб, що стимулює ефективніше використання легкових автомобілів, були запропоновані смуги для руху транспортних засобів, які перевозять декілька осіб (high occupancy vehicles – HOV).

 





Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 315; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.