Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Табу та евфемізми
Психологічні та соціальні особливості

Ненормативна лексика, лайка виконує в мовленні людей до 30 різних функцій – від психологічної розрядки, вислову невдоволення, призирства до способу переконання співрозмовника. Дослідниця Маршал зауважує, що її алфавітна картотека англійських лайливих слів товстіша там, де слова починаються на проривні і шиплячі приголосні звуки. Деякі за допомогою лайки присягаються, для підлітків вона послуговує своєрідним засобом самоствердження. Військові та керівники за допомогою лайки руйнують бар'єри та наближаються до підлеглих. Лайка також допомагає зв'язати в спілкуванні різні сегменти мовлення. Хоча на перший погляд лайка – це звільненя почуттів, багато людей помітило, що лихослів'я породжує лихослів'я. Погана мова підливає масло у вогонь емоцій.

Використання нецензурної лексики, досить поширене особливо серед молоді. За психоаналізом, лихослів'я є видом регресивного психологічного захисту, наприклад від посилення едіпового комплексу (що полягає у скеровуванні ніжних, любовних і примітивно еротичних почуттів сина до матері в поєднанні з агресивними, конкурентними почуттями, які скеровуються на батьківську постать, місце якої прагне зайняти дитина у стосунках. Дівчатка відповідно відчувають потяг до батька і агресію до матері (термін психоаналізу) у передпідлітковому віці. Використання лайки для підлітків є також мотивованим з точки зору психічної розрядки і самоствердження.

Часте, безпідставне і безсоромне використання ненормативної лексики, на думку деяких психологів є видом психічної вади. Деякі люди, які хворіють на синдром Туретта одним з характерних проявів захворювання мають мимовільне вигукування лайливих слів. Це спадкове, вроджене захворювання найбільш поширене серед людей чоловічої статі і як правило не лікується, але його прояви притлумлюються з віком. Іноді симптоми повністю зникають у зрілому віці.

 

Говорячи про активну і пасивну лексику, слід та­кож згадати про такі явища, як табу та евфемізми.

Та­бу – полінезійське слово, яке означає заборону на вживання тих чи інших слів, вира­зів або власних імен через забобони, вірування, з цензур­них і етичних міркувань. Отже, до лексики табу належать слова та вирази, що позначені у словниках за допомогою позначок “непристойне” і “нецензурне”. Мовні одиниці з позначками “знижене” і “брутальне” до табу не належать, хоча входять до загального корпусу ненормативної лексики. Одиниці, позначені як непристойні та нецензурнізаборонені нормою до вживання, у той час як знижені та брутальні одиниці мови не заборонені до вживання, а лише обмежуються фамільярно-розмовним стилем мовлення. Непристойні та нецензурнівирази позначаються загальним терміном “вульгаризми”.Основною ознакою, що відрізняє вульгаризми від інших грубих виразів, є ступінь грубості, яка межує з непристойністю. Вульгаризми складаються з чотирьох груп:

1) непристойні та нецензурні одиниці з позначкою “табу” (лайка, лихослів’я): prick, dick, bone (х*й); cunt, crack, box, cut, cabbage, basket (п**да).

2) богохульства(зневажання чогось святого) святотатство): Jesus Fuckin' Christ!, Ничтожный Бог, Творец мой неумелый., ради бога!, Святий Ісусе!

3) вульгаризми-інтенсифікатори.Їх головним призначенням є підсилення певної якості, способу дії тощо: bleeding, bloody, fucking (дуже, сильно, до біса, довбаний; рос. ох**тельнло, п**дец, бл*дь, офигенно, едрёна вошь, твою мать тощо) It's bleeding expensive. – Це до біса дорого. You know bleeding well what I mean. – Бля(ха-муха), ти гарно розумієш про що я; "Will you lend me ten pounds?" "Not bloody likely" – "Можеш позичити мені десять фунтів?" – "Х** там (Ні хера)"; She's fucking beautiful! – Она офигенно (ох**тельнло) красива! I don't fucking care! – Меня, едрёна вошь (бл*дь), это не колышет (*б*т)! Steve! Get into this fucking car! – Бл*дь, Стів, ти сядеш в машину чи ні?!

4) дискримінативи (пов’язані з поняттям “політкоректність”). Вульгаризми цієї групи позначені терміном “дискримінативи”, оскільки вони є засобом дискримінації певної національності, статі, сексуальної орієнтації тощо, наприклад: coon/spade (чорномазий, нігер), whitey (особа єврореїдної раси, блідошкірий, блідолицій), Frog (француз, “лягушатник”, жабоїд), wetback (мексиканець-нелегал), kraut (німець, фриць), poof/poofter/queen (гомосексуаліст, “педик”), mongol (людина хвора на синдром Дауна), "жид", "чурка", "черный", "армяшка".

Отже, загалом вульгаризми визначаються як нецензурні слова і вирази, лайливі слова, дуже грубі прокляття, що викликають протест слухачів і не допускаються у пристойній розмові, у присутності жінок і дітей. пов’язаних з поняттям “політкоректність”.

 

Евфемізм – це мовна одиниця, що вживається коли людина прагне уникнути непристойної назви предмету або дії, та підбирає щось не таке грубе. Тобто евфемізми – це слова або вислови, які вживають замість заборонених слів. Це переважно нейтральні слова або ви­рази, що вживаються замість синонімічних слів, які, на думку мовця, є непристойними, грубими або нетактов­ними.

Так, замістьпомер в українській мові вживаютьупокоївся, спочив, відійшов у вічність; в росій­ській мовіскончался, преставился, отправился к пра­отцам, отдал Богу душу, приказал долго жить. Подіб­не маємо в англійській мові:to be no more, to be gone, to lose one's life, to breathe one's last, to pass away, to be gathered to one's fathers, to join the majority, to go the way of all flesh.

Протилежний намір здійснюється за допомогою так званого дисфемізма(тобто коли обирається грубіша та більш непристойна одиниця). Російське слово "ягодицы" – це нейтральний або медичний термін, "попа" – слово дитячої мови, "пятая точка" – евфемізм, "жопа" – дисфемизм. "Помер" – нейтральне, "пішов від нас" – евфемізм, "відкинув копита" – дисфемизм.

Необхідно розрізняти поняття непристойності й вульгаризму. Ті ж слова "говно" або "жопа" можуть уживатися в кожному із цих змістів.

"Чтоб я из-за такого говна, как ты, расстраивался!" або ""Жопа ты после этого!" - образливі непристойності, але ті ж слова у вираженні "Я наступил на коровье говно!" або "Тут на лавке вода пролита, не замочи жопу-то!" - вульгаризми.

Вульгаризм– груба назва предмета або дії, що не переслідує ніякої агресивної мети. Мовець у принципі може навіть не знати ніякого іншого слова для назви якогось предмета, а може просто не надавати вибору слова великого значення. Рос. "брюхо" – звичайне слово для позначення частини тіла коня. Якщо ж воно звернене до людині, то може розцінюватися як вульгаризм, якщо сказане відносно доброзичливим тоном ("Голодное брюхо к ученью глухо"), або як образа ("Ишь, брюхо какое наел!"). Образливість в останньому випадку досягається тим, що людська частина тіла сприймається як частина тіла тварини, і, таким чином, сам власник цієї частини тіла прирівнюється до тварини.

Безумовна непристойність – уподібнення людину якій-небудь тварині, яку зазвичай сприймають негативно. "Орел!", "Голубонько!", "Котику!" – ласкаві й доброзичливі обіги (звичайно, якщо вони не вимовляються іронічним тоном). "Пес!", "Сука!", "Корова!", "Жеребець! " – образи.

Частина образ може час від часу використовуватися в прямо протилежному змісті, як вираження захоплення або дружнього ставлення: пор. рос. "Как он, собака, хорошо танцует!", "Что-то тебя, *б***й-в-рот, давно не было видно!" Відрізнити таке вживання від лайки досить легко: для нього характерна особлива дружня інтонація й практично обов'язкова посмішка; без двох цих останніх слухаючий має право розглядати ці слова як образливі.

Так само має сенс при визначенні ступеня провини мовця враховувати, хто й на адресу кого ці слова виголошує. Непристойності з вуст літньої жінки сприймаються суспільством набагато гостріше, чим вихідні від нетверезого хлопця; вірно й зворотне: образи одним хлопцем іншого зовсім не те, що образа хлопцем безпомічного інваліда.

У цей час дуже багато грубі російські слова, що ще недавно вважалися "недрукованими", "вийшли до друку", але частина не друкується ні в якому разі, навіть при передачі мови кримінальників. На сьогоднішній день саме непристойне слово російської мови – "п***а". Похідні типу "сп**ить", "пи**ец", "надавать пи****ей" тощо відчуваються як набагато більш м'які. Слова "говно" і "жопа" уже практично одержали "права громадянства" і не викликають такого обурення, як ще зовсім недавно. Порівняйте гумористичне оповідання, що з'явилося, кілька років тому в "Літературній газеті", де особа, яку його товариш по службі обізвав (рос.) "хитрожопым коммунистом", поскаржився в товариський суд; суд постановив, що "коммунист" – це образа, тому що скаржник ніколи не перебував у складі Комуністичній партії, а "хитрожопый" – проста констатація реального факту.

У той же час певна кількість не стільки грубих, скільки "непристойних" почали широко вживатися у зв'язку з різкими змінами в житті сучасного суспільства, навалою СНІДу, поширенням венеричних захворювань, статевим вихованням у школі тощо. Це, наприклад, "презерватив", "імпотенція", "оргазм" та інші. Зовсім нещодавно відповідні теми розмови відбувалися в межах кабінету лікаря. Сьогодні всі ці слова допускаються практично в будь-якій компанії й непристойними вважатися вже не можуть.

У США, на відміну від Росії та України, вільно вимовляється й друкується набагато більше слів, що вважаються непристойними та образливими. Це означає що рівень табуйованості англійської мови є нижчим за російську або українську.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1224; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.161.91.76
Генерация страницы за: 0.008 сек.