Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Слайд №35
Читайте также:
 1. ВИБІР ПОТРІБНИХ СЛАЙДІВ
 2. Вопрос 3. Структура презентации. Элементы слайдов
 3. Демонстрація слайдів.
 4. ДІАЛОГОВЕ ВІКНО ВИБОРУ АВТОМАКЕТА СЛАЙДА
 5. ЗАДАННЯ ІНТЕРВАЛІВ ЧАСУ ПОКАЗУ СЛАЙДІВ
 6. ПЕРЕХІД ВІД ОДНОГО СЛАЙДА ДО ІНШОГО ПІД ЧАС ПЕ- РЕГЛЯДУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. СТВОРЕННЯ АНІМАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ ПРИ ПЕРЕХОДІ
 7. Слайд 11 – 12
 8. Слайд 18.
 9. Слайд 5
 10. Слайд 9.
 11. Слайд трудовые нормативы
 12. Слайд № 11).

Б). для тих, хто займається за іншими ВОС

Вивчення цього модулюсплановано провести протягом п’яти семестрів (4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го) і навчального збору.

Всього протягом періоду навчання на ФПОЗ на модуль відводиться 216 годин. З яких 144 години це навчальні заняття і 72 -самостійна робота.

Всього на протязі п’яти семестрів відпрацьовується 162 години. Із них під керівництвом викладачів 108 і 54 години самостійних занять студентів.

Крим того, на протязі 30 днів наприкінці навчання на факультеті з вами буде проведений навчальний збір у військах. На збір відводиться 54 години. З них 36 годин-на навчальні заняття під керівництвом викладача і 18 - на самостійну роботу.

Звітність за предмет навчання (контрольні заходи) є необхідним елементом зворотного зв’язку у навчальному процесі.

Під час відпрацювання програми модуля “ Тактика (в тому числі інженерне забезпечення, радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів, організація зв’язку)” використовуються такі види контролю:

- поточний;

- самоконтроль;

- підсумковий;

Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах навчальних занять. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами у процесі навчання, перевірка готовності студентів до виконання наступних навчальних завдань.

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів на проміжних або заключному етапах їх навчання і проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку або диференційованого заліку та екзамену в терміни, встановлені графіком навчального процесу (розкладом занять) та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою навчального модуля.

Підсумковий контроль буде проведений у 7-му семестрі у формі диференційованого заліку.

В результаті вивчення модуля студенти повинні

 

Знати:

1. Основні положення воєнної доктрини України, структуру Збройних Сил України, основи загальновійськового бою, засоби і способи збройної боротьби.

2. Організацію, озброєння і бойову техніку механізованих підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, їх призначення, завдання, бойові можливості і основні принципи бойового застосування.

3. Організацію, озброєння, бойову техніку, бойові можливості і тактику дій підрозділів сухопутних військ армій провідних держав світу до батальйону включно.

4. Зміст роботи командира механізованого взводу з організації, ведення бою та управління підрозділами в умовах постійної зміни бойової обстановки.

5. Мету та завдання інженерного забезпечення, які виконуються підрозділами в основних видах бою .6. Мету і завдання радіаційного, хімічного і біологічного захисту підрозділів в основних видах бою. Вражаючі фактори ядерної, хімічної зброї, біологічних засобів противника, їх дії на особовий склад підрозділів, засоби захисту від них.

7. Основні завдання зв’язку щодо забезпечення управління підрозділами, види і засоби зв’язку, порядок організації зв’язку в основних видах бою.

8. Загальні положення участі підрозділів Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях.

 

ВМІТИ:

 

1. Застосовувати принципи загальновійськового бою, положення бойових статутів і настанов, досвід військового мистецтва, сучасних збройних конфліктів з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права під час виконання бойових завдань.

2. Приводити себе в повну бойову готовність; діяти за бойовим призначенням; у складі дрібних груп пересуватися на полі бою перебіжками, переповзанням, долати природні і штучні перешкоди, підтримувати вогнем один одного, застосовувати індивідуальну і групову зброю та бойову техніку в складних умовах бойової обстановки на різноманітній місцевості у взаємодії з іншими підрозділами.

3. Застосовувати знання організації, бойових можливостей, тактики підрозділів сухопутних військ армій провідних держав світу для виконання бойових завдань відповідно до своєї спеціальності.

4. Розробляти та вести бойові документи в різних умовах бойової обстановки.

5. Організовувати та здійснювати марш, розташовувати підрозділи, використовуючи захисні і маскуючі властивості місцевості, забезпечувати охорону та оборону в районах зосередження в умовах постійної загрози застосування противником зброї масового ураження, ударів його авіації, дій повітряних десантів і диверсійно-розвідувальних груп.

6. Здійснювати безперервне управління підрозділом в складних умовах бойової обстановки, організовувати бій на місцевості, взаємодію, бойове забезпечення і управління.

7. Застосовувати нові форми і способи дій підрозділів на полі бою для ефективного виконання бойових завдань, враховуючи досвід сучасних збройних конфліктів і міжнародних миротворчих операцій.

8. Організовувати виконання завдань інженерного забезпечення підрозділу в основних видах бою.

9. Вибирати місце розташування та організовувати інженерне обладнання окопів, укриттів для особового складу, бойових і спеціальних машин та матеріальних засобів.

10. Організовувати маскування підрозділів, особового складу, техніки та їх захист від ударів високоточної зброї з використанням захисних і маскувальних властивостей місцевості.

11. Обладнувати невибухові загородження, встановлювати одиночні міни, групи мін і мінні поля.

12. Вести інженерну розвідку місцевості, загороджень противника, шляхів руху, водних перешкод; долати невибухові загородження і мінні поля, у тому числі встановлені дистанційно.

13. Організовувати рух по дорогах та колонних шляхах; долати водні перешкоди на табельних та підручних засобах, застосовувати табельні засоби очищення води.

14. Використовувати вибухові речовини, засоби підривання, проводити розрахунок на підрив окремих зарядів, різноманітних об’єктів вогневим, електричним способами та детонуючим шнуром.

15. Суворо дотримуватися заходів безпеки під час поводження з бойовими вибуховими речовинами та засобами підривання.

16. Здійснювати заходи щодо захисту особового складу підрозділів від зброї масового ураження.

17. Користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, використовувати захисні властивості штатної техніки, фортифікаційних споруджень і місцевості.

18. Вести радіаційну, хімічну і біологічну розвідку та радіаційний контроль, оцінювати масштаби та наслідки дії на особовий склад, озброєння, техніку підрозділу вражаючих факторів зброї масового ураження.

19. Організовувати і проводити спеціальну обробку в підрозділах.

20. Надавати першу медичну допомогу при пораненнях, кровотечах, отруєннях та інших бойових ураженнях з використанням табельних засобів.

21. Здійснювати радіозв’язок в радіомережах і радіонапрямках, вести службові переговори за допомогою таблиць сигналів бойового управління, таблиць позивних, у тому числі в умовах радіоперешкод.

22. Забезпечувати стійкий зв’язок у всіх режимах роботи засобів зв’язку в будь-яких умовах обстановки; виконувати вимоги радіомаскування, прихованого управління військами та забезпечення безпеки зв’язку.

23. Використовувати засоби проводового зв’язку для управління підрозділами в бою.

24. Організовувати зв’язок з підлеглими та взаємодіючими підрозділами в основних видах бою.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 138; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.