Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

FROM КАДРИ. Одержимо: суму всіх окладів по таблиці
Читайте также:
  1. FROM КАДРИ
  2. FROM КАДРИ
  3. FROM КАДРИ
  4. Кадри підприємства, їх склад
  5. УКС-Кадри

FROM КАДРИ

Одержимо: суму всіх окладів по таблиці

Але не можна одночасно вибрати агрегати та одиничні значення. Наступна конструкція запиту є неприпустимою:

SELECT табельний номер, прізвище, SUM (Оклад)

 

Важливою мовою структурованих запитів SQL є конструкція GROUP BY (групувати за):

SELECT <перелік [атрибут | операція агрегування (<атрибут>)]>

FROM <перел0ік таблиці (ь)>

[WHERE<yмови>]

GROUP BY <перелік атрибутів>

Приклад 6

Нехай є база даних ПОСТАЧАЛЬНИКИ:

Надано запит для агрегування за групами "Назва постачаль­ника, назва товару" з підрахунком суми поставки за кожною назвою товару.

SELECTназва постачальника, назва товару, SUM(Сума поставки)

FROMпостачальники

GROUP BYназва постачальника, назва товару

Результат запиту буде таким:

 

І, нарешті, розглянемо конструкцію запиту HAVING (маємо). Загалом такий запит мовою SQL можна записати так:

SELECT<перелік [атрибут | операція агрегування (<атрибут>)]>

FROM<перелік таблиці (ь)>

[WHERE<умови>]

GROUP BY<перелік атрибутів>

HAVING<умову за групами>

Приклад 7

Необхідно одержати інформацію про поставки товарів однієї назви на суму більшу ніж 3000,00 грн у розрізі постачальників (крім постачальника ЗАТ "Карпати").

Запит до бази даних ПОСТАЧАЛЬНИКИ буде таким:

 

SELECTназва постачальника, назва товару, SUM (Сума поставки)

FROMПОСТАЧАЛЬНИКИ

GROUP BYназва постачальника, назва товару

HAVINGназва постачальника <> "ЗАТ Карпати"

AND SUM (сума поставки) > 3000,00

Результат запиту буде таким:

Абсолютно неправильною буде конструкція запиту типу:

SELECT назва постачальника, назва товару, SUM (Сума па ставки)

FROM ПОСТАЧАЛЬНИКИ

GROUP BY назва постачальника, назва товару

HAVINGдата поставки <> '8.11.ХХ',

 

оскільки, як уже зазначалося раніше, не можна використовувати ім'я змінної в окремому реченні.

Наведені конструкції запитів не охоплюють усього діапазону можливостей мови структурованих запитів SQL, які є значно потужнішими і ширшими, але формують уявлення про SQL як універсальний інструмент спрощення процедур пошуку даних у БД.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 112; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.28.203
Генерация страницы за: 0.002 сек.