Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Наукові основи безпеки життєдіяльності
Вступ

Мета: Дати методику викладання теми «Категорійне – понятійний апарат БЖД. Таксономія небезпек».

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Тема: Категорійне – понятійний апарат БЖД. Таксономія небезпек.

Час: 2 години

Місце: аудиторія

Метод: лекція

Навчальні питання Розрахунок часу
  Організаційні питання.  
  Наукові основи безпеки життєдіяльності.  
  Загальна характеристика категорий (поняття) БЖД  
  Система головних категорий (поняття) БЖД. Таксономія небезпек.  
  Висновок, відповіді на питання.  

Матеріальне забезпечення:

  1. Плакати та слайди з теми.
  2. Стенди з теми.

Література:

1.Михайлюк В.О. Цивільний захист.– Навчальний посібник.– Миколаїв: НУК, 2005.– ч. 1 – «Соціальна, техногенна і природна безпека».

2. Літвак С.М., Михайлюк В.О. «Безпека життєдіяльності», Миколаїв, 1999.

Дуже актуальним є висловлювання французького математика (декартова система координат) і філософа Рене Декарта (1596 – 1650рр.) – визначте значення слів і Ви позбавите людей від 50% їх помилок.

Виходячи із сучасних уявлень безпека життєдіяльності виявляється багатогранним об’єктом розуміння і сприйняття дійсності, котрий потребує інтеграції різних стратегій, сфер, аспектів, форм та рівнів пізнання. Складовими цієї області є різноманітні науки з безпеки.

У сему світі значну увагу приділяють вивченню дисциплін, пов’язаних з питаннями безпеки. Згідно Європейської програми навчання у сфері наук о ризиках «FORM-OSE» науки з безпеки мають світо сприйнятливий – професійний характер.

До них належать:

v гуманітарні (філософія, теологія, лінгвістика);

v природничі (математика, фізика, хімія, біологія);

v інженерні науки (опір матеріалів, інженерна справа, електроніка);

v науки о людині (медицина, психологія, ергономіка, право);

v наука об суспільстві (соціологія, економіка, право).

Науки о безпеки мають загальні та окремі частини. Гуманітарні, природничі, інженерні науки, науки о людині та суспільстві є складовими області знань, яка називається безпекою життєдіяльності, своєрідним корінням генеалогічного древа знань в сфері безпеки життєдіяльності. З цих коренів «проросли» екологічна культура, соціальна екологія та інші науки. Кроною цього дерева є охорона праці, гігієна праці, пожежна безпека, інженерна психологія, цивільний захист, основи медичних знань, охорона навколишнього природного середовища, промислова екологія, соціологія і комунальна гігієна та багато інших дисциплін.

Безпека життєдіяльності – це наука о комфортної та безпечної взаємодії людини з середовищем, в якому вона знаходиться.

Наука – це сфера людської діяльності, функціями якої є обробка та теоретичне систематизування об’єктивних знань о всесвіті, цілю якої є – опис, пояснення та прогнозування процесів і явищ дійсності, котрі представляють предмет її вивчення, на підставі законів, які вона відкриває. Кожна наука має власний методологічний апарат, структуру дослідження. Наука відрізняється від повсякденної свідомості тім, що теоретично обґрунтовує дійсність.

Безпека життєдіяльності зараз формується як наука, котра забезпечує єдиний, загальний підхід до розробки та реалізації відповідних засобів і заходів по створенню та підтримки здорових і безпечних умов життя та діяльності людини як в повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» починається з назви, котре складається з двох слів «безпека» та «життєдіяльність».

З початку розглянемо термін «життєдіяльність». Хоча поняття життєдіяльність існувало з самого початку існування людства, сам термін «життєдіяльність» порівняно новий. Він з’явився з появленням пілотованої космонавтики, але сьогодні він все ширше використовується у всіх сферах: ми говоримо о життєдіяльності села, міста, району, навіть о життєдіяльності мікроорганізмів, хоча це не зовсім правильно.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 745; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.