Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ІНТЕГРОВАНІ ЕКОНОМІЧНІ РАХУНКИ

Читайте также:
 1. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки
 2. АРМ - розрахунки з оплати праці
 3. Банківські рахунки
 4. Безготівкові грошові розрахунки.
 5. Безготівкові розрахунки та їх основні форми
 6. В економічній сфері
 7. Взаєморозрахунки в системі
 8. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності
 9. Власність, її сутність місце і роль в економічній системі.
 10. Готівкові грошові розрахунки
 11. Еколого-економічні проблеми використання водних ресурсів
 12. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів
Товари та послуги Інші країни світу Уся економіка Інституційні сектори Операції, балансуючі статті, активи та пасиви Інституційні сектори Уся економіка Інші країни світу Товари та послуги
Рахунки поточних операцій  
Використання   Ресурси
Рахунки нагромадження    
Зміни в активах   Зміни в пасивах і чистій вартості капіталу
Баланси активів та пасивів    
Активи   Пасиви й чиста вартість капіталу
                     

У рахунках нагромадження фіксуються всі зміни в активах і пасивах, а отже, всі зміни в різниці між активами та пасивами (зміни у власному капіталі), що відбулись за даний період. У балансах фіксуються запаси активів і пасивів і різниця між ними, які існують на початку і в кінці облікового періоду. Виокремлюється також колонка для інших країн світу.

Центральна колонка включає операції, балансуючі статті, активи й пасиви, що їх розміщено відповідно до структури рахунків, про яку говорилося раніше. Існує єдиний баланс для всіх операцій з товарами та послугами, а не для кожної з них. Тому рахункам товарів та послуг відповідає спеціальна колонка. У цій колонці відображено кожну операцію з товарами та послугами (виробництво, кінцеве виробництво та ін.), що її зафіксовано в рахунках інституційних секторів.

Інтегровані економічні рахунки включають також колонку для суми інституційних секторів (резидентів), тобто для всієї економіки в цілому. У такий спосіб набувають наочності агреговані показники для всієї економіки.

Тепер перейдемо до детального ознайомлення з елементами, які показано разом в інтегрованих економічних рахунках.

Структура обліку єдина в усій Системі. Вона використовується щодо всіх інституційних одиниць, підсекторів, секторів та економіки в цілому. Однак певні рахунки та операції можуть виступати в ролі ресурсів для деяких секторів і способів використання для інших.

Для того, щоб зробити рахунки зрозумілими, необхідно включити цілу низку операцій. Це робиться з допомогою використання фактичної класифікації операцій в Системі на рівні деталізації, достатньої для повного розуміння рахунків.

Балансуючі статті можуть бути дані у валовому або чистому вираженні, різниця між цими двома значеннями становитиме споживання капіталу. Чисті балансуючі статті є більш значущими концептуально. Однак широко використовуються валові поняття, інакше кажучи, валові агреговані показники, при цьому валові показники часто можна оцінити з більшою легкістю, точністю та швидкістю, ніж чисті показники. У рахунках припускається подвійне відображення балансуючих статей.Простежимо взаємозв’язок між рахунками.

Поточні рахунки стосуються виробництва, розподілу й використання доходу. Рахунки нагромадження охоплюють зміни в активах і пасивах та зміни у власному капіталі (для будь-якої інституційної одиниці або груп одиниць — різницю між її активами та зобов’язаннями). Баланси являють собою запаси активів і пасивів та власний капітал.

Таблиця 2.2

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Характеристика національних рахунків | ЗВЕДЕНИЙ ОПИС РАХУНКІВ

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 285; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.