Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РЕДАГУВАННЯ: ПОДІЛ ОБ'ЄКТІВ

Площа

Віддаль між двома точками

Координати точки

СТВОРЕННЯ БЛОКІВ ТА РОБОТА З НИМИ

 

G Перед створенням блоку потрібно мати готовим елемент, що буде перетворений в блок.

 

СТВОРЕННЯ БЛОКІВ

 

Команда: (ВМ) Черчение, Блок, Создать; (РПІ Черчение): Построить блок.

На панелі ввести:

Имя: ввести ім'я блоку, до 31 символа, без пробілів всередині.

Базовая точка – Выбор точки: вказати точку (М, абс. координати з КЛ, прив'язки), яка буде точкою прив'язки блоку.

Обьекты, Выбор объектов: вказати (М) всі об'єкти, що будуть входити в блок.

Описание: можна коротко описати, що являє собою цей блок.

 

 

ВСТАВКА БЛОКІВ

 

Команда: (ВМ) Вставить, Блок; (РПІ Черчение): Вставка блока.

Имя: вибрати блок, ОК.

Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotatel: вказати (М) точку прив’язки блоку.

G Якщо потрібно змінити масштаб зображення чи поворот блоку – слід вибрати одну з опцій Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/Protate.

 

РЕДАГУВАННЯ БЛОКІВ

 

Команда: (ВМ) Изменить, Взрыв.

Select objects (вибрати об'єкт): вказати (М) блок, який потрібно редагувати.

Після цього блок розкладається на окремі елементи і його можна змінювати. Потім відредагований рисунок потрібно знову перетворити в блок (див. вище). При цьому всі решта блоків, зміняться автоматично.

G Немає значення, який вставлений блок розкладається і редагувати. Зміни будуть відображені на всіх вставках блоку.

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Команда: (ВМ) Инструменты, Запрос, Координати.

Pointвказати точку (М, прив 'язка).

результат (КР):координати X, Y, Z.

Команда: (ВМ) Инструменты, Запрос, Расстояние.

First pointвказати початок відрізка (М, прив'язка).

Second pointвказати кінець відрізка (М, прив'язка).

результат (КР):довжина відрізка (Distance), кут нахилу до осі X (Angle in XY Plane), кут нахилу до площини XY (Angle from XY Plane), довжина проекції на вісь X, Y і Z (відповідно Delta X, Delta Y, Delta Z).

Команда: (ВМ) Инструменты, Запрос, Площадь.

First pointвказати першу точку багатокутника (М, прив'язка, координати).

Next pointвказати наступну точку багатокутника (М, прив'язка, координати).

Next point...

Next pointдля завершення слід натиснути ПКМ, Виход або 8 .

Результат:площа (Area) та периметр (Perimeter) фігури.

Площа фігури, що має в собі дуги, визначається з помилкою (дуги замінюються відрізками); для точного визначення площі таких фігур їх контури слід перетворювати в полілінію і вважати їх об'єктами.

 

Опції (ПМ)

 

Object(об'єкт) – вказується для об'єктів.Select object(вказати (М) об'єкт, площа якого визначається.

Ця опція дійсна тільки для кіл, правильних багатокутників (Poligon), прямокутників (Rectangle) та фігур, утворених полілініями.

Add(додати) – вмикається режим, при якому сумуються площі фігур; в КР виводяться площа останньої фігури та сумарна площа; для переходу в режим Subtract натиснути ПКМ, Выходабо 8 і вибрати Subtract.

Subtract(відняти) – вмикається режим, при якому віднімаються площі фігур; в КР виводяться площа останньої фігури та сумарна площа; для переходу в режим Add натиснути ПКМ, Выходабо 8 і вибрати Add.

 

Команда: (ВМ) Черчение, Точка, Разделить.

Select object to divide (виберіть об'єкт для поділу) – вказати об'єкт (приціл).

Number of segments (кількість сегментів) – вказати кількість однакових сегментів (КЛ).

G Лінія не розривається на окремі частини. На ній лише розміщуються точки, що ділять її на вказану кількість частин. При переміщенні лінії ці точки залишаються на місці. Якщо ці точки невидимі – потрібно вибрати (ВМ) Формат, Стиль точкиі вказати, якої форми вона повинна бути.

 

Опції (ПМ)

 

Block–поділ об'єкту на блоки.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| РЕДАГУВАННЯ: ПОДІЛ ОБ'ЄКТІВ

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 60; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.144.47.21
Генерация страницы за: 0.002 сек.