Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Умови роботи
Читайте также:
 1. IV. Умови та передумови загальноєвропейської економічної інтеграції
 2. Базисні умови поставки товарів
 3. БУДОВА ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ШАРУВАТИХ ТОВЩ
 4. Валютно-фінансові умови зовнішньоторгових контрактів. Валютні ризики
 5. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту
 6. Вибір підходу до процесу соціальної роботи зале­жить від теоретичної моделі, якої дотримуються соці­альні працівники, обраної стратегії втручання і методу соціальної роботи.
 7. Види й типи організаційних структур та умови їх ефективного застосування
 8. Використання новітніх технологій для пошуку роботи.
 9. Вимоги до ліквідатора банку та умови його призначення
 10. Висновок умовиводів
 11. Відсторонення працівників від роботи: підстави та умови
 12. Географічні та кліматичні умови.

Набір: Калінчук Сергій

Лектор: Мазуренко Валентина Петрівна

 

Скачано з: www.szoo.com.ua

 

Зміст:

 

Умови роботи......................................................................................................................... 3

Предмет і метод статистики.................................................................................................. 4

Поняття статистики........................................................................................................... 4

Категорії статистики.......................................................................................................... 5

Метод статистики............................................................................................................... 6

Основні задачі статистики на сучасному етапі............................................................... 7

Статистичні спостереження.................................................................................................. 8

Суть та організаційні форми статистичного спостереження........................................ 8

План статистичного спостереження................................................................................ 9

Види статистичного спостереження.............................................................................. 10

Способи одержання інформації...................................................................................... 10

Помилки спостереження................................................................................................. 11

Зведення і групування статистичних даних..................................................................... 12

Статистичне зведення...................................................................................................... 12

Статистичне групування................................................................................................. 12

Ряд розподілу.................................................................................................................... 13

Статистичні таблиці......................................................................................................... 14

Абсолютні і відносні величини.......................................................................................... 16

Поняття, види і одиниці виміру абсолютних величин................................................ 16

Поняття і одиниці виміру відносних величин.............................................................. 16

Ціль, призначення і види відносних величин............................................................... 17Середні величини................................................................................................................. 18

Поняття середніх величин............................................................................................... 18

Види середніх величин та способи їх обрахування..................................................... 18

Властивості середньої (математичні)............................................................................. 20

Середні структурні........................................................................................................... 20

Нормований середній бал............................................................................................... 21

Статистичне вивчення варіації........................................................................................... 23

Ряди динаміки....................................................................................................................... 24

Поняття про ряди динаміки............................................................................................ 24

Види рядів динаміки........................................................................................................ 24

Аналітичні показники ряду динаміки............................................................................ 25

Середні показники динаміки.......................................................................................... 26

Розрахунок тенденції....................................................................................................... 27

Коефіцієнт випередження............................................................................................... 28

Екстраполяція та інтерполяція........................................................................................ 29

Індекси.................................................................................................................................. 30

Суть та функції індексів в статистичному аналізі........................................................ 30

Індивідуальні індекси...................................................................................................... 31

Агрегатні індекси............................................................................................................. 31

Середні індекси................................................................................................................ 33

Індекси середніх величин............................................................................................... 35

Вибірковий метод................................................................................................................ 37

Поняття і суть вибіркового методу, причини і умови його застосування................. 37

Види і способи вибіркового спостереження................................................................. 37

Визначення середньої і граничної помилки репрезентативності............................... 38

 


 

9 тем. 6 контрольних. Можливі автомати "5" і "4".

Відвідування семінарів обов'язкове. Лекцій – не обов'язкове (бажане).

На семінари: калькулятор.

 

Література.

1. Теорія статистики. Практикум. За ред. Єріної А.М., Пальянс З.А. – синій колір, стислий виклад теорії, приклад рішень, задачі. Рекомендується!

2. Ковтун Н.В., Столяров В,С. Загальна теорія статистики. Курс лекцій. К.: Хвиля, 1996.

3. Общая теория статистики. Учебник. Под общей редакцией проф. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 1995.

4. Общая теория статистики. Учебник. Под редакцией Ефимовой М.Р. М.: 1996.

5. Практикум по теории статистики. Учебное пособие. (непоганий практикум). Под ред. проф. Шмойловой Р.А. М.:1998.

6. Статистика. Збірник задач. Навчальний посібник. За ред. Головача А.В.

7. Пасхавер И.С. Яблочник . Общая теория статистики. 1983 р.

8. Статистика. Підручник. За ред. Головача А.В., Єріної А.М. та ін. 1993 р.

9. Статистика. Підручник. За ред. Герасименка С.С., Головача А.В., Єриної А.М., К.:КНЕУ 1998.

 

10. Закон України "Про статистику", 1992 рік.

11. Державна програма переходу України на міжнародну систем обліку і статистики. Мінстат, 1992 рік.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 103; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.