Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

УСКЛАДНЕННЯ В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Читайте также:
 1. L Модель бізнес-процесів
 2. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЛІЧИЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
 3. Б.4. Особливості функціональних можливостей використання новітніх інформаційних технологій у процесі державного управління
 4. Бурові долота для буріння з відбором керна
 5. В процесі штучного добору фенотипна мінливість організмів зростає, а їхня загальна життєздатність знижується.
 6. Величини (імпульсу, моменту імпульсу та кінетичної енергії), які можуть зберігатися в процесі руху
 7. Види буріння похилих свердловин
 8. Види водної ерозії ґрунту і фактори, що визначають виникнення та розвиток ерозійних процесів
 9. Види соціальних процесів.
 10. Види соціальних процесів.
 11. Вихідні дані й послідовність розробки технологічних процесів відновлення
 12. Вібраційне (віброударне) буріння

Поняття про режим буріння свердловини

Ефективність руйнування породи долотом залежить від багатьох факторів: осьового навантаження на долото, частоти його обертання, чистоти вибою свердловини, конструкції долота, властивостей породи та ряду інших. Деякими з цих факторів можна оперативно управляти в період роботи долота на вибої або перед спуском його в свердловину. Зміна інших факторів потребує тривалого часу, так що в період роботи одного долота такі фактори залишаються майже без змін.

Під режимом буріння розуміють сукупність тих факторів, які впливають на ефективність руйнування породи та інтенсивність зношування долота і якими можна оперативно управляти в період роботи долота на вибої, а самі фактори називають режимними параметрами.

До режимних параметрів належать:

1 Осьове навантаження на долота - Рд ;

2 Частота обертання долота - wд

3 Секундна витрата промивальної рідини - Q ;

4 Параметри промивальної рідини.

Режим буріння поділяють на :

Звичайний.

а) оптимальний;

б) раціональний;

в) форсований; (швидкісний або силовий.)

Спеціальний.

Під оптимальним розуміють такий режим буріння, який забезпечує найвищу продуктивність праці при мінімальних затратах і якісне виконання поставленої задачі. Критерієм оптимізації є мінімум вартості одного метра проходки і максимум рейсової швидкості.

Під раціональним розуміють такий режим буріння, який забезпечує найкраще значення одного чи декількох показників при даному технічному оснащенні. ( При певних можливостях виконання поставленої задачі відбувається швидше і дешевше).

Форсований режим буріння – це такий, який призводить до збільшення швидкості буріння.

Швидкісний режим буріння – це такий, при якому інтенсифікація процесу руйнування породи досягається внаслідок збільшення швидкості обертання долота.

Силовий режим буріння – це такий, при якому інтенсифікація процесу руйнування досягається внаслідок збільшення осьового навантаження на долото.

Під спеціальним розуміють такий режим буріння, який забезпечує найкраще виконання тієї чи іншої спеціальної задачі (буріння похилоскерованих свердловин, буріння з відбором керна, буріння в продуктивному пласті, буріння в зонах ускладнень, попередження викривлення, аварійні роботи, тощо).


 

Ускладнення – це технологічна ситуація, яка призводить до порушення нормального ходу процесу буріння свердловини.

Основні причини ускладнень:

1 Складні гірничо-геологічні умови буріння в окремих горизонтах (аномально високі або аномально низькі пластові тиски, несприятливі характеристики пластових флюїдів, наявність нестійких або розчинних порід та ін.);2 Невідповідність інформаційного забезпечення про гірничо-геологічні умови фактичним даним;

3 Невідповідність технічного проекту на буріння свердловини, насамперед конструкції свердловини, гірничо-геологічним умовам буріння;

4 Організаційні фактори: несвоєчасне постачання буровими інструментами і матеріалами, низька кваліфікація і виконавська дисципліна бурового персоналу та ін.

До ускладнень належать:

1 Поглинання технологічних рідин (промивальних рідин і тампонажних розчинів);

2 Флюїдопрояви (газонафтоводопрояви);

3 Порушення цілісності стінок свердловини (утворення каверн, жолобів, звуження ствола);

4 Прихоплення колони труб.

Виникнення і несвоєчасна ліквідація одного ускладнення може спровокувати інше. Наприклад, поглинання промивальної рідини може викликати флюїдопроявлення у іншого пласта, причому флюїд може досягти устя свердловини, а може тільки перетікати з одного пласта в інший.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| УСКЛАДНЕННЯ В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 525; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.248.167
Генерация страницы за: 0.013 сек.