Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Автоматія серця та її докази
Читайте также:
  1. Докази і доказування у справах з іноземним елементом
  2. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація
  3. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація
  4. ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ЇХ ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
  5. Докази у кримінальному процесі, їх ознакита класифікація
  6. Достатні та відповідні аудиторські докази
  7. Екзистенціально-антропологічні начала осягнення культури «філософії серця» Г.Сковороди.
  8. Лекція 5. Докази і доказування у кримінальному процесі
  9. Непрямий масаж серця
  10. Фази серцевого циклу. Систолічний і хвилинний об’єми серця.

Будова серця

Фактори, що допомагають серцю виконувати насосну функцію, сприяючи його наповненню.

Це перш за все від,ємний тиск у грудній порожнині, що збільшує рух крові до серця. Допомагають насосній функції серця скорочення діафрагми. При цьому збільшується тиск на органи черевної порожнини, перш за все на печінку, з якої кров випускається до нижньої порожнистої вени і надходить до правого передсердя. Скорочення самої печінки 2-3 рази на хвилину теж сприяє цьому. Крім того,скелетні м,язи, які називають перифірійним серцем, при скороченні просувають кров у напрямку серця.Існує також лімфатичне серце - це грудна лімфатичні протока., що скорочується 6-8 разів на хвилину і просуває кров до серця. Наявність клапанів у венах заважає крові рухатись донизу завдяки земному тяжінню при вертикальному положенні тіла.

Серце складається з правої і лівої половиню. В кожній є передсердя з вушком і шлуночок. Чотирьохкамерне серце з атріо-вентрикулярними клапанами, сосковими м,язами і сухожилковими нитками було описано в 15 столітті великим італійцем Леонардо да Вінчі. Вушка відіграють роль додаткових резервуарів для крові. Вони разом із передсердями зменшують різницю тиску між артеріальною і венозною системою в стані спокою, при навантаженні збільшують об,єм крові, що поступає у шлуночки. Між передсердями і шлуночками розташовані атріо-вентрикулярні стулкові клапани: зліва - двостулковий, мітральний, праворуч – тристулковий клапан. До вільного краю стулок прикріпляються сухожилкові нитки соскових м,язів. Сухожилкові нитки запобігають вивертанню стулок в порожнину передсердь при скороченні шлуночків.Аорта і легенева артерія відокремлюються від шлуночків напівмісяцевими або кишеньковими клапанами .Передсердя ізолюються від вен, що надходять до них , скороченням циркулярних волокон, розташованих у трьох цих венах. Циркулярні волокна скорочуються першими на початку систоли передсердь і кров не має можливості повернутись назад до вен. Клапанний апарат серця забезпечує спрямований рух крові з передсердь до шлуночків, а з них до аорти та легеневої артерії, тобто запобігає зворотньому потоку крові.

 

Серце має таку властивість , як автоматія, тобто здатність скорочуватись під впливом імпульсів, що виникають в ньому самому Доказом цього є: підтримання життєдіяльності ізольованого серця, дослід з лігатурами Станіуса і впливом тепла і холоду на різні ділянки серця ( дослід У.Х.Гаскаела ). Для підтримання життєдіяльності ізольованого серця необхідно подавати через канюлю , введену в аорту під тиском , щоб розкрились гирла коронарних судин теплий ( 37-38 0 С ), поживниний ізотонічний та ізоіоничний розчин, збагачений глюкозою і киснем. В таких умовах серце, видалене з грудної порожнини, може скорочуватись досить тривалий час.Воно може використовуватись для дослідження дії гормонів , біологічно активних речовин, іонів та лікарських препаратів..Дослід з лігатурами Станіус провів на серці жаби з розкритою грудною порожниною. Перша лігатура – ізолююча накладалась між венозним синусом і передсердями. Після цього венозний синус продовжує скорочуватись з тією ж частотою, що і до накладання, а передсердя і шлуночок зупиняються, тому що імпульси від вузла Ремака, розташованого у венозному синусі не надходять до передсердь і шлуночка. Друга лігатура – подразнююча накладалась вільно між передсердям і шлуночком, механічно подразнювала вузол між між ними і викликала скорочення передсердь і шлуночка у більш рідкому ритмі у порівнянні з венозним синусом . Без накладання другої лігатури через деякий час можуть самостійно відновитись скорочення передсердь і шлуночка. Цей час названо преавтоматичною паузою. Третя лігатура – ізолююча накладалась на верхівку серця, яка після цього переставала скорочуватись, тому що імпульси до неї не надходили. На підставі отриманих даних Станіус зробив слідуючі висновки:

1. Серце має здатність до автоматії.

2. Водієм ритму або пейсмекером є вузол розташований у венозному синусі.

3. Менша ступінь автоматії притаманна вузлу розташованому на межі між передсердям і шлуночком.

4. Верхівка не має здатності до автоматії

5. Серцю притаманний убуваючий градієнт автоматії.

Слідуючим доказом автоматії і наявності водія ритму є дослід У.Х.Гаскаела з впливом тепла і холоду на різні ділянки серця жаби. Прикладання пробірки з теплою водою до основи серця викликає збільшення частоти серцевих скорочень, а – з холодною водою зменшення частоти серцевих скорочень. Аналогічний вплив тепла і холоду на верхівку серця не викликає зміни частоти серцевих скорочень.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 7383; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.