Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання 2. Магдебурзьке право як юридична основа розвитку міського самоврядування в Україні в 13 – 16 ст

Читайте также:
 1. I. Административно-правовые и организационные основы управления отраслями экономики
 2. I. ПИТАННЯ
 3. I. ПИТАННЯ
 4. I. ПИТАННЯ
 5. I. ПИТАННЯ
 6. I. ПИТАННЯ
 7. I. Понятие правомерного поведения и правонарушения.
 8. I. Правовые мероприятия
 9. II. ПИТАННЯ
 10. II. ПИТАННЯ
 11. II. ПИТАННЯ
 12. II. Теоретические основания исторического познания.

План.

Тема 2. Місцеве самоврядування в історії України. Місцеве самоврядування в системі конституційного ладу України.

Зародження інститутів місцевого самоврядування в Україні і період їх розвитку до 13 ст. Регіональна, міська форми самоврядування в Київської Русі.

Магдебурзьке право як юридична основа розвитку міського самоврядування в Україні в 13 – 16 ст.

Військове – адміністративне самоврядування в Україні у другій половині 16 ст. – середині 18 ст.

Розвиток місцевого самоврядування в Україні у складі Російської імперії. Земське і міське самоврядування в Росії і на Україні (80 – і роки 19 ст. – початок 20 ст.).

Особливості місцевого самоврядування на українських землях у складі Австро – Угорської імперії (самостійно).

Місцеве самоврядування в конституційно-правових актах початку ХХ ст.

Радянська система та принципи організації місцевої влади.

Сучасне місцеве самоврядування в Україні.

Питання 1. Зародження інститутів місцевого самоврядування в Україні і період їх розвитку до 13 ст. Регіональна, міська форми самоврядування в Київської Русі.

Місцеве самоврядування кожної країни, так само як і організація та здійснення в країні державної влади, всебічно відображає традиції народу, його ментальність, рівень розвитку суспільства та умови його існування. Це стосується і місцевого самоврядування України, яке існувало з найдавніших часів і характеризувалось, як правило, реальним демократизмом.

Адже, як писав грецький історик Прокопій, слов'янами і антами не править один муж, а здавна вони живуть громадським правлінням і всі справи, добрі чи лихі, вирішують спільно.

Найбільш відомими формами місцевої демократії в історії місцевого самоврядування часів Київської Русі були віче (міські, територіальні) та збори (сходи) верв (жителів кількох сіл чи інших населених пунктів).

Віче — це, як правило, збори (зібрання) дорослого вільного населення міст і навколишніх територій, що скликалися для вирішення найважливіших питань. Це були найвищі органи самоврядування міських громад. Поряд з військовими і господарськими справами, віче нерідко вирішувало й долю князя та інших державних посадових осіб і органів.

Збори (сходи) верв — територіальних спільнот, громад — являли собою органи самоврядування жителів кількох сіл чи інших населених пунктів. їх роль була, як правило, багатогранною.

Верв в особі дорослого чоловічого населення захищала членів общини і представляла їх інтереси у взаємовідносинах з органами й посадовими особами державної влади та сусідніми общинами.

Отже, на вічах та інших зборах громад вирішувалися переважно найважливіші питання. Для вирішення решти питань обиралися війти або інші посадові особи.

З відомих причин з середини XIV століття українські землі починають поступово входити до Польської і Литовської держав. Із входженням українських земель до Великого Князівства Литовського місцеве самоврядування в містах отримало розвиток у формі війтівства відповідно до Литовських статутів 1529, 1566, 1688 pp. Міська громада ("копа", "купа") обирала війтів на міських віче.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методологія науки муніципального права | Питання 4. Розвиток місцевого самоврядування в Україні у складі Російської імперії. Земське і міське самоврядування в Росії і на Україні (80 – і роки 19 ст. – початок 20 ст.)

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 238; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 34.204.11.236
Генерация страницы за: 0.001 сек.