Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нижче наведені приклади програмних завдань для трьох рівнів результатів

Написання програмних завдань

Завдання докладно описують ключові результати, який необхідно досягти в кожній суспільній групі для реалізації наміченою програмою мети. Фактичні завдання виконують наступні функції:

1. Задають напрямок тим, хто розробляє програми стратегії й тактики.

2. Забезпечують керівництво й рушійну силу для тих, хто буде виконувати програму.

3. Докладно викладають критерії для контролю й оцінки програми.

 

Однак часто програмні завдання ПР визначають або як тактику, або методи, а не кінцеві цілі. Наприклад, такі завдання, як "випустити 12 щомісячних номерів..." і "інформувати громадськість про...", описують діяльність, а не результати. Завдання повинні намічати загалом можливий вплив 12 номерів, тобто результати інформування громадськості.

Завдання також конкретизують робочу теорію, звичайно у формі причинної послідовності "довідайся - переконайся - зроби". Програмні завдання для кожної суспільної групи конкретизують бажані результати, а також послідовність виконання програми, строки й масштаб дій, необхідних для досягнення програмної мети.

1. Почніть із трьох варіантів руху до заданого результату: "збільшити", "зменшити" і "зберегти".
2. Укажіть результат, якого необхідно досягти. Тут також існує три можливі категорії того, що повинне зберігатися або змінюватися: у чому люди повинні усвідомлювати, що знати, розуміти (результати поінформованості); у чому переконані (результати установок (до сприйняття інформації)) і що робити (результати поведінки). Кожне завдання докладно визначає єдиний конкретний результат.
3. Установите у вимірюваних величинах значення зміни або рівень, якім необхідно підтримувати. Завдання кількісних показників забезпечить критерій (оцінку) успішного й перевіряти^ся результата, що. Безсумнівно, показники що задаються, повинні бути реалістичним і відповідним наявним ресурсам для виконання програми.
3. Визначте цільову дату, до якої повинен бути отриманий конкретний результат. У робочій теорії при встановленні дати дотримуються послідовності очікуваних подій. Установлення дати забезпечує чітке керівництво для тих, хто розробляє стратегію й тактику аж до складання графіка звертань до громадськості й одержання результатів.

 Завдання оформляють у письмовій формі, копії якого одержують всі працюючі по даній програмі. Завдання є основою для розробки й наступної реалізації стратегії й тактики. Оскільки ними керуються при плануванні, керуванні, а також при оцінці всієї програми і її окремих елементів, завдання необхідно часто обговорювати. Це дозволить персоналу завжди бути в курсі подій, що відбуваються в рамках роботи програми. У міру зміни умов розроблювачі програми змінюють завдання, які відбивають зміни середовища.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 333; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Взаємне розташування трьох площин.
 2. Взаємне розташування трьох площин.
 3. Видатки на державне управління — одну із основних функцій дер­жави — фінансуються з бюджетів різних рівнів.
 4. Видатки на державне управління — одну із основних функцій дер­жави — фінансуються з бюджетів різних рівнів.
 5. Визначення необхідного зниження рівнів звуку на території житлової забудови та необхідної звукоізоляції вікон
 6. Виховання гуманізму і милосердя як одне з основних завдань козацької педагогіки. Соціальна допомога у Запорізькій Січі
 7. ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
 8. Загальні принципи побудови компонент для забезпечення надійності функціонування програмних засобів
 9. Зв’язок між двома атомами за допомогою однієї спільної електронної пари називається одинарним(простим), двох електронних пар – подвійним, трьох електронних пар – потрійним.
 10. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини.
 11. Класифікація службових програмних засобів
 12. Лекція 8. Вимоги до виконання індивідуальних завдань

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.