Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Програми спостережень за вмістом забруднюючих речовин на сухопутних фонових станціях


Одним із принципів фонового моніторингу є комплексне вивчення вмісту шкідливих речовин компонентах довкілля. У зв'язку з цим програма спостережень на СКФМ включає систематичні виміри вмісту шкідливих речовин одночасно у всіх середовищах (таблиця 2.5).

Таблиця 6

Програма спостережень за змістом забруднюючих речовин
на СКФМ (затверджена Радою уповноважених по проблемі (ГСМОС))

Середовище Забруднюючі речовини і показники Частота спостережень
Атмосфера (на висоті 2 м від поверхні, що підстилає) Зважені частки, аерозольна мутність атмосфери, окис вуглецю, двоокис вуглецю, окисли азоту, вуглеводні, двоокис сірки, сульфати, бенз(а)пирен, ДДТ і ін. хлорорганічні сполуки, свинець, ртуть, кадмій, миш'як Щодоби
Атмосферні випадання, сніжний покрив Свинець, ртуть, кадмій, миш'як, бенз(а)пирен, ДДТ і ін. хлорорганічні сполуки, рН, аніони і катіони по програмі ВМО Опади: інтегральні проби за декаду, місяць Сухі випадання: інтегральна проба за місяць Сніжний покрив: інтегральна проба на всю глибину сніжного покриву перед його сходом
Поверхневі, підземні води, донні відкладення і суспензії Свинець, ртуть, метилртуть, кадмій, миш'як, 3, 4-бенз(а)пирен, ДДТ і ін. хлорорганічні сполуки, біогенні елементи Вода і суспензії: у характерні гідрологічні періоди (повіддя, межень, паводки) Донні відкладення:один раз на рік
Ґрунт Свинець, ртуть, кадмій, миш'як, бенз(а)пирен, ДДТ і ін. органічні сполуки, біогенні елементи Один раз у рік
Біологічні об'єкти Свинець, ртуть, кадмій, миш'як, бенз(а)пирен, ДДТ і ін. хлорорганічні сполуки, біогенні елементи Частота залежить від біології об'єкта.

Результати цих вимірів доповнюються гідрометеорологічними даними. Перелік включених у програму речовин складений з урахуванням таких властивостей, як поширеність і стійкість у навколишньому природному середовищі, здатність до міграції на великі відстані, ступінь негативного впливу на біологічні і геофізичні системи різних рівнів.Станції фонового моніторингу відправляють первинні дані в курируючий їх Департамент по гідрометеорології, потім у міжнародний банк даних мережі у ВМО (США, штат Північна Кароліна).

Національна мережа станцій комплексного фонового моніторингу входить у міжнародну мережу і є фундаментом для створення національної служби екологічного моніторингу.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Назвіть основні принципи і задачі ГСМОС.

2. Кінцеві цілі глобального моніторингу.

3. За якими програмами проводяться спостереження у ГСМОС?

4. Які приоритетні напрямки глобального моніторингу ви знаєте?

5. Які вимоги пред'являються до розміщення СКФМ?

6. Які спостереження проводяться на сухопутних СКФМ?

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Та вимоги до їх розміщення | Загальні питання „Положення про державну систему

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 304; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.