Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класики репортажу


Зміст і методика проведення заняття

Етап, мета Зміст навчально-виховної роботи Час Методика роботи за змістом
1. Вступний блок: Оголошення теми заняття, доведення її актуальності, основних пізнавальних, виховних завдань. План заняття Розгляд характеру проблеми теми; Показ стану питання. Мета: мобілізувати студентів на навчальну діяльність. Сформувати для студентів оптимальні умови для інтелектуального розвитку особистості через залучення її в активну розумову діяльність. Спонукати студентів до навчальної самостійної діяльності щодо оволодіння професійними знаннями, навичками і вміннями; Викликати у студентів естетичну насолоду від процесу здобування знань і змісту лекційного матеріалу. Основні методи і прийоми роботи: словесні методи: розповідь і пояснення Репортаж як оперативна форма зображення події   Репортер в репортажі виступає головною фігурою, він зображує подію крізь призму власного розуміння.   З’явившись в надрах друкованих ЗМІ, особливого розвитку репортаж набув на радіомовленні та телебаченні, де його часто транслюють в прямий ефір. 10 хв За допомогою методу описової розповіді вводимо студентів в тему;   План заняття задиктовується.   За допомогою методу пояснення тлумачимо стан питання  
  2. Блок викладання: Робота над фаховим змістом, поняттям, фактами. Характеристика різних точок зору Зв’язок теорії з практикою; Галузі застосування знань Основні методи і прийоми роботи: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), наочні (ілюстрування)   Репортаж (від французького reportage, що в свою чергу походить від лат. reportо повідомляю) інформаційний жанр журналістики, предметом якого є цікаві події.   М. Василенко поділяє репортаж на власне інформаційний, проблемний, літературний, історичний, зарисовочний, критичний, фантастичний (репортаж-застереження), репортаж-розслідування, репортаж-спогад, репортаж-інтерв'ю.   Як правило, репортаж має інформаційно-аналітичне забарвлення.   Імена класиків репортажу;В.Гіляровський, Ч.Діккенс, Е,Хемінгуей, М,Твен, М.Горький, Ю.Фучік.     60 хв За допомогою методів пояснення і ілюстрування (на аркушах) виділяємо головні поняття теми: «репортаж», «етимологія жанру», «жанрові особливості», «види».   Після викладеного теоретичного матеріалу за допомогою методу розповіді, на кожний вид репортажу дається короткий приклад з газети або журналу. (за методом ілюстрування)     За допомогою методу ілюстрування на світлинах фото Гіляровського, Діккенса, Хемінгуея, Твена, Горького
3. Блок висновків: Закріплення вивченого матеріалу. Формування висновків; Установки на завдання для самостійної роботи; Методичні поради; Рекомендована і використана фахова література.   Основні методи і прийоми роботи: словесні методи: розповідь, репродуктивна бесіда наочні: ілюстративні метод узагальнення. У сучасній журналістиці ще доволі мало праць, присвячених теорії газетного репортажу.   Жодна кваліфікована схема, характеристика газетних жанрів не можуть бути прийняті як аксіоми. Для самостійної роботи: Написати власний матеріал-репортаж; збір та аналіз матеріалів жанрового досьє.   Вартанов Г.І. Система жанрів журналістики Григораш А.А. Журналістика у термінах і виразах Ворошилов В.В. Журналистика: Учебник 10 хв За допомогою методу узагальнення підбиваємо підсумки заняття. Методом репродуктивної бесіди дізнаємося про якість відтворення засвоєного матеріалу шляхом питань-повторень до студентів: (Які види репортажу існують? Які відомі вам прізвища репортерів в Україні? Від якого слова походить термін «репортаж»?)   За допомогою методу ілюстрування демонструємо як виглядають посібники для самостійної роботи.    

 <== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Типы рынков земли | Использование ВВП РФ

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 334; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.