Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Принципи каталізу

 

Одна каталізована реакція замінюється кількома проміжними,

з меншим енергетичним ефектом

 

Суть каталізу полягає у прискоренні досягненнярівноваги хімічної реакції шляхом введення проміжних взаємодій за участю каталізатора:

Таким чином, реакція протікає через ряд елементарних стадій, які в сукупності мають нижчуенергію активації, аніж пряма реакція без каталізатору. Навіть незначний виграш у різниці енергій активації за даних умов дозволяє суттєво збільшити швидкість реакції. Ця залежність описується експоненційним рівнянням Арреніуса:

, де

— швидкість реакції

— передекспоненційний множник, який мало залежить від температури

— енергія активацї (Дж/моль)

— універсальна газова константа (Дж/(К моль))

— абсолютна температура (К)

Каталізатор може додаватися в систему окремо або ж утворюватися в ході взаємодії — такий випадок називають автокаталізом. Наприклад, при окисненні щавлевої кислоти розчином солі перманганату утворюються іони Mn2+, які виступають каталізатором реакції:

Класифікація

За принципом фазового стану реагентів та каталізаторів розрізняють наступні типи каталізу:

· гомогенний — каталізатор та реагенти знаходяться в одній фазі

газофазний

рідиннофазний

· гетерогенний — каталізатор та реагенти знаходяться в різних фазах

каталіз рідкими каталізаторами, які збільшують швидкість взаємодії між рідинами та газами або між рідинами, що не змішуються

каталіз твердими каталізаторами, які прискорюють взаємодії між рідкими та газоподібнимим речовинами

· мікрогетерогенний — процеси відбуваються у рідкій фазі за участі колоїдних часток металів в якості каталізатора

· ферментативний — процеси у біологічних системах за участі білкових сполук — ферментів.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 849; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 2. В начале 80-х гг. был сделан важный принципиальный шаг в области ТВ вешания - принят стандарт на цифровое кодирование для студийной ТВ аппаратуры.
 3. Виды приобретенного иммунитета. Механизм осуществления иммунологической реактивности. Принципиальные отличия иммунологической реактивности от неспецифической резистентности
 4. Визначення поняття і принципи побудови організації
 5. Вопрос 2 Принципиальные и эквивалентные схемы резисторных усилителей. Физические процессы.
 6. Етичні принципи в роботі практикуючого юриста
 7. Загальні принципи економічної стратегії виробничої програми.
 8. Загальні принципи електронної віддалеметрії. Світловіддалеміри.
 9. Загальні принципи класифікації та оцінки галузей господарства
 10. Загальні принципи організації обліку виробничої діяльності
 11. Загальні принципи організації проектування
 12. Загальні принципи побудови компонент для забезпечення надійності функціонування програмних засобів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.