Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна, групова, середня з групових і міжгрупова дисперсії. Правило додавання дисперсії


Вивчаючи варіацію тієї чи іншої ознаки, необхідно визначити вплив окремих факторів, які характеризують цю варіацію цілком. Виявити частку варіації, визначену тим чи іншим фактором, можливо за допомогою роз’єднання всієї сукупності на групи з ознаки, вплив якої досліджується.

Варіацію згрупованих даних завжди оцінюють дисперсією.

Види дисперсій:

загальна ;

групова ;

середня з групових ;

міжгрупова .

Загальна варіація ознаки в сукупності повинна визначатися як сума варіації за рахунок одного виділеного фактора і за рахунок решти факторів:

(5.18)

Загальна дисперсія дорівнює сумі середній з групових і міжгрупової дисперсії, тобто має місце правило додавання дисперсій.

Це правило широко використовується при необхідності спрощеного визначення будь-якого виду дисперсії.

 

Контрольні запитання

1. Що таке мода та її розрахунок в дискретних та інтервальних рядах розподілу?

2. Що таке медіана та її розрахунок в дискретних та інтервальних рядах розподілу?

3. Що уявляє собою варіація і від чого залежить її розмір?

4. Що таке розмах варіації та недоліки цього показника?

5. Що таке середнє лінійне відхилення та дисперсія?

6. Методи розрахунку дисперсії.

7. Дисперсія альтернативної ознаки.

8. Коефіцієнт варіації та умови його застосування.

9. Види дисперсій та їх характеристика. Правило додавання дисперсій.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Дисперсія альтернативної ознаки | Показники асиметричності розподілу

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 690; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. II. Диспозиция – часть нормы, содержащая правило поведения, которому должны следовать субъекты права.
 2. Большинство популярных ремейлеров не соответствуют всем этим требованиям. Однако они, как правило, далеки от вашего интернет-провайдера.
 3. Взяли себе за правило обращаться к принципам Двенадцати шагов, принимая важные решения в повседневной жизни.
 4. Волны де Бройля и второй постулат Бора. (правило квантования орбит)
 5. Додавання в Примітку форми поточної дати і час
 6. Додавання в рядок стану текстових панелей
 7. ЗНАРЯДДЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ — БЕЗПОСЕРЕДНЯ ПЕРЕДУМОВА ОЛЮДНЕННЯ МАВП
 8. Золотое правило Фелпса
 9. Коагуляция гидрофобных золей, правило Шульце-Гарди
 10. Комунікація відбувається, як правило, для того, щоб передати чи засвоїти інформацію, знання або набутий досвід. Йдеться про третю, не менш важливу функцію мови – пізнавальну.
 11. Метод дробления шага. Правило Рунге

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.