Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сутність і завдання збуту


Більшість людей сприймає поняття "збут товарів" і "продаж товарів" як синоніми. Але ці поняття не слід ототожнювати. Збут товарів є більш ємною категорією, у рамках якої продаж товарів — тільки один з її елементів.

Продаж товару — особисті економічні відносини між продавцем і покупцем щодо якості й ціни товару, спрямовані на передачу товару продавцем покупцю за грошову оплату.

Поряд з цим існує бартерна торгівля — натуральний товарообмін, при якому один товар обмінюється на інший без грошової оплати. Така торгівля при розвинутих товарно-грошових відносинах являє собою аномальне явище.

Оскільки продаж товару є тільки одним з елементів категорії "збут", розглянемо сутність збуту.

Збуткомплекс післявиробничих операцій, які здійснюють юридичні й фізичні особи з моменту виготовлення продукції до її продажу покупцю за грошову оплату.

До таких операцій належать: доробка, сортування, розфасовка, упакування, транспортування, складування, зберігання, доставка оптовим і роздрібним покупцям і продаж.

Основними функціями збуту, в яких найбільш повно розкривається його сутність, є:

- продовження процесу безпосереднього виробництва, основними елементами якого виступають доробка і підготовка до продажу, що передбачає сортування, упакування і маркірування. Доробку товару нерідко здійснюють з метою його адаптації до місцевих умов, зокрема, до вимог регіональної системи стандартів;

- остаточне визначення вартості й ціни товару з урахуванням співвідношення попиту та пропозиції;

- підвищення конкурентоздатності товару за рахунок грамотної реклами, надання комплексу після продажних послуг та ін.;

- дослідження ринку, активний вплив на виробництво на основі
вивчення потреб покупців.

Конкретизує категорію "збут товарів" поняття "канал збуту".

Канал збутушлях товару від безпосереднього виробника до споживача, у тому числі оптовим і роздрібним продавцям. Цей шлях забезпечують окремі організації, фізичні особи.

Розрізняють канали:- нульового рівня (якщо продаж товару кінцевому споживачу здійснюється самим виробником);

- однорівневий (якщо між виробником і покупцем існує роздрібний продавець);

- дворівневий (якщо між виробником і покупцем послідовно розміщуються оптовий і роздрібний продавці).

Оптовий продавець — юридична чи фізична особа, яка купує великі партії товарів у виробників і продає їх роздрібним продавцям або споживачам. Цей процес здійснюється через певну мережу оптових і дрібнооптових покупців-посередників (дилерів).

Роздрібний продавець — юридична чи фізична особа, яка купує товар у виробника чи оптового продавця і продає його кінцевому споживачу.

Продавати товар може і комісіонер, який має склад товарів і продає їх від свого імені, але за рахунок підприємства-виробника, тому що не має права власності на них.

Важливу роль у реалізації товару відіграють дилери (юридичні чи фізичні особи, які закуповують продукцію оптовими партіями, стають її власниками і продають оптом або вроздріб), і брокери (особи, які продають товари, виступають посередниками між продавцями і покупцями, одержують за цю комісійну винагороду, але не стають при цьому власниками). Дилери спеціалізуються, як правило, на продажі товарів тривалого користування (автомобілі, устаткування і т.п.) і забезпечують покупців післяпродажним сервісом. Для цього вони можуть наймати необхідну кількість працівників, у тому числі роздрібних покупців.

Розкриття сутності й структури збуту дає змогу перейти до з'ясування його методів, що здебільшого здійснюється через товарні біржі, торгові доми, супермаркети та інші посередницькі структури і є основним методом збуту товарів.

Товарна біржапостійно діючий ринок, де купівля-продаж товарів відбувається на основі встановлених стандартів і зразків і відповідних документів, що регламентують номенклатуру, обсяг, ціни, терміни й види постачання та інші умови.

Товарні біржі розділяються на міжнародні й національні, універсальні й спеціалізовані.

На універсальних товарних біржах продають різноманітні промислові й сільськогосподарські товари.

Спеціалізовані товарні біржі призначені для продажу окремих товарів або їх родинних груп.

На біржах здійснюють два види товарообігу: реальний і ф'ючерсний:

- реальний товарообіг передбачає перехід товару від продавця до покупця. На такі постачання приходиться до 10% світової торгівлі відповідними товарами;

- при ф'ючерсному товарообігу відбувається продаж прав на товар (наприклад, на майбутній урожай), тому наявність самого товару тут не обов'язкова. Різниця між цінами контракту на день його підписання і виконання виплачує продавець (якщо ціна виросла) або покупець (якщо ціна знизилася). Уразі можливих збитків, обумовлених зміною цін на ринку в майбутньому, ф'ючерсні контракти страхують - проводять так зване хеджировання. Операції хеджирування — основна сфера діяльності товарних бірж. На них приходиться до 60% обсягу всієї діяльності.

Торговий дімвелика торгова оптово-роздрібна фірма, що укладає широкомасштабні торгові угоди на широку номенклатуру товарів (переважно не стандартизованих споживчих товарів) і одержує прибуток за рахунок придбання товарів зі значною знижкою.

Це другий за значенням метод збуту товарів, у рамках якого між виробниками і споживачами відсутні посередники. Він широко використовується підприємствами видобувних галузей промисловості, що разом з підприємствами-споживачами вивчають ринок збуту, здійснюють заходи щодо поліпшенню якості продукції.

Формою як безпосереднього, так і опосередкованого збуту є реалізація товарів і послуг по телефону. У цьому разі виробник або торгова фірма розсилають поштою споживачам каталоги, в яких представлені зразки товарів і ціни на них. Споживач замовляє по телефону певну кількість необхідних йому товарів, надсилає на адресу продавця документ про оплату замовлення і одержує підтвердження і товар.

В останні роки зростає частка торгівлі через Інтернет.Торгівля у кредит, переважно товарами тривалого користування (автомобілями, телевізорами і т.п.), — важливий спосіб збуту товарів. Споживчий кредит представлений у формі комерційного (продаж товарів через роздрібні магазини з відстрочкою платежу) і банківського (надання покупцям позичок кредитними установами) кредитів. У розвинутих країнах світу він надається не більше ніж на 3 роки.

Однак збутом товарів займаються не тільки продавці, але й посередники. Тому підприємець, підбираючи посередника, повинен визначити рівень його матеріально-технічної бази, платоспроможність, спеціалізацію та ін.

Наймаючи посередників, фірма, як правило, укладає з ними контракт, важливими пунктами якого є розмір комісійної винагороди, наявність або відсутність виключного права посередника на продаж товару, право на знижку ціни товару та ін.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Закономірності створення нових товарів | Комерційно-посередницька діяльність

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 678; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.