Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Посадова інструкція фахівця з безпеки руху

Чисельний склад служби безпеки дорожнього руху підприємства, установи, організації

Середньооблікова чисельність | Чисельність фахівців з БДР

До 50 за сумісництвом

Від 51 до 250 ……………………………………….……….1

Від 251 до 500 ………………………………………………2

Від 501 до 1000 ……………………………………………..3

Понад 1000 ………………………………………………….4

Примітка. У підприємствах, установах, організаціях, що мають понад 250 водіїв, вводиться посада заступника керівника з безпеки дорожнього руху. На кожних додаткових 500 водіїв понад 1000 вводиться додатково посада фахівця з безпеки дорожнього руху.

Інженер з безпеки руху повинен знати:

- будову, призначення та конструктивні особливості автомобіля;

- правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;

- Правила дорожнього руху;

- діюче законодавство, інструкції, положення, накази, розпорядження з питань безпеки руху;

- основи економіки, організації виробництва і праці в автопідприємствах;

- порядок і правила ведення обліку та звітності щодо безпеки руху, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги: Інженер з безпеки руху I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з безпеки руху II категорії: для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років. Інженер з безпеки руху II категорії: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з безпеки руху: для спеціаліста — не менше 1 року, для бакалавра або молодшого спеціаліста — не менше 3 років. Інженер з безпеки руху: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

Здійснює систематичний контроль за виконанням усіма працівниками автотранспортного підприємства правил дорожнього руху і технічної експлуатації автомобілів (спецмашин), інструкцій, наказів та інших керівних матеріалів з питань забезпечення безпеки руху.Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам (ДТП), укріплення трудової і транспортної дисципліни.

Аналізує причини, які викликають ДТП, порушення водіями правил дорожнього руху, розробляє на цій основі конкретні заходи щодо їх усунення.

Бере участь у службових розслідуваннях ДТП з виїздом на місця.

Контролює роботу водіїв на лінії і робить записи у дорожніх документах про виявлені порушення.

Проводить у колективі розгляд ДТП і допущених водіями порушень правил дорожнього руху.

Здійснює зв’язок з органами державної інспекції (ДАІ) та організовує впровадження їх рекомендацій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на підприємстві.

Не рідше одного разу на місяць звіряє порушення правил дорожнього руху, допущених водіями підприємства, в органах ДАІ.

Організовує згідно із затвердженою програмою проведення занять з водіями щодо безпеки і правил дорожнього руху.

Контролює проведення стажування водіїв у відповідних підрозділах (колонах) підприємств.

Розробляє тексти місячних інструктажів водіїв у підрозділах (колонах), контролює проведення інструктажів.

Веде встановлений облік і звітність щодо безпеки руху.

Бере участь у роботі громадської комісії з контролю за безпекою дорожнього руху.

Надає допомогу начальникам підрозділів (колон) у проведенні організаційно-технічних та профілактичних заходів щодо запобігання ДТП, зміцнення трудової і транспортної дисципліни.

III. Права

Інженер з безпеки руху має право:

Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

Інженер з безпеки руху несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 848; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.