Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Документи при здійснені перевезення небезпечного вантажу

При здійснені перевезення небезпечного вантажу повинні бути документи:

- у водія юридичної особи або фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах:

а) документи на вантаж (товарно-транспортна накладна встановленого зразку);

б) посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії ;

в) реєстраційний документ на транспортний засіб або інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження транспортним засобом;

г) талон про проходження державного технічного огляду;

д) договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Для водія юридичної особи необхідним є також дорожній лист з відмітками про проведення передрейсового медичного огляду водія та огляду технічного стану транспортного засобу.

Також необхідними, у разі перевезення небезпечних вантажів, є документи:

- свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів;

- ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

- письмова інструкція на випадок аварії або надзвичайної ситуації;

узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу, видане Державтоінспекцією.

По діагоналі шляхового листа має бути нанесена червона смуга. Крім того, транспортний засіб повинен бути обладнаний відповідними інформаційними таблицями про небезпечний вантаж, які розміщуються на ньому спереду, позаду та на бокових поверхнях. Числові значення в таблиці мають відповідати перевізним документам на вантаж.

Під час перевезення вибухових матеріалів, згідно до вимог ДНАОП 0.00-1.19-97 «Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом», у подорожньому листі робиться позначка «Автомобіль перевірений, справний і придатний для перевезення вибухових матеріалів».

При перевезенні небезпечних вантажів водіям забороняється відхилятись від установлених маршрутів перевезення. Водії повинні виконувати всі вказані в них умови та режими руху. У випадку, якщо небезпечний вантаж не відповідає умовам та режимам перевезення, працівник ДПС забороняє подальший рух транспортного засобу, про що повідомляє чергову частину У(В)ДАІ та діє відповідно до одержаних вказівок щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та належного збереження небезпечного вантажу.Товарно-транспортна накладна встановленого зразку. У товарному розділі накладної вказується номер речовини за списком ООН і клас (підклас) небезпечного вантажу, а на вільному верхньому полі робиться позначка червоним кольором "Небезпечний вантаж".

Товарно-транспортний документ на небезпечні вантажі. Якщо кількість вантажів не дозволяє завантажити їх цілком в одну транспортну одиницю, то складаються окремі транспортні документи або робляться копії єдиного документа на кількість завантажених транспортних одиниць.

На вантажі, що не можуть завантажуватися сумісно в один і той же транспортний засіб у зв'язку із заборонами на їх сумісне завантаження, обов'язково виписуються окремі транспортні документи.

При виконанні міжнародних перевезень товарно-транспортний документ заповнюється офіційною мовою країни-відправника. Якщо ця мова не є англійською, німецькою чи французькою, то він дублюється однією із зазначених мов, якщо міжнародними договорами не передбачене інше;

Товарно-транспортний (ні) документ (ти) на небезпечні вантажі повинен (повинні) містити таку інформацію щодо кожної небезпечної речовини, матеріалу чи виробу, що пред'являється до перевезення:

а) номер ООН, перед яким проставляються літери UN;

б) відповідне відвантажувальне найменування, визначене відповідно до розділу 3.1.2 додатка А до ДОПНВ і в разі необхідності доповнене технічною, хімічною або біологічною назвою;

в) для речовин і виробів 1-го класу небезпеки: номер підкласу і буква групи сумісності та, якщо речовина чи виріб має додаткові види небезпеки, - номери зразків знаків небезпеки, вказаних для небезпечного вантажу в додатку 15 до цих Правил, що вказують на ці види небезпеки. Для речовин і виробів інших класів небезпеки: номери зразків знаків небезпеки, вказані для небезпечного вантажу в додатку 15 до цих Правил.

Номери зразків знаків небезпеки, що вказують на додаткові види небезпеки повинні зазначатися в дужках;

г) група упаковки речовини чи виробу, якщо така визначена, перед якою можуть бути літери ГУ;

ґ) кількість та опис упаковок;

д) загальна кількість небезпечних вантажів (об'єм, маса брутто чи маса нетто залежно від конкретного випадку). У разі перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях загальна кількість небезпечних вантажів, що знаходяться на одній транспортній одиниці, повинна розраховуватись відповідно до положень додатка 1 до цих Правил;

є) найменування та адреса відправника вантажу;

є) найменування та адреса вантажоодержувача(чів);

ж) декларація, яка є необхідною відповідно до положень будь-якого міжнародного договору України.

Письмові інструкції (аварійна картка системи інформації про небезпеку на випадок аварії або надзвичайних ситуацій), що відповідає конкретному виду небезпечного вантажу. Видається відправником небезпечного вантажу у відповідності зі ст. 7 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів».

Вантажовідправник забезпечує перевізника письмовими інструкціями, а в

разі міжнародних перевезень - комплектом письмових інструкцій. При виконанні міжнародних перевезень інструкції складаються мовою, якою володіє водій, а також дублюються мовами країн відправлення, транзиту і призначення (формат письмових інструкцій наведений в додатку 10 до Правил перевезення небезпечних вантажів).

Письмові інструкції зберігаються в кабіні транспортного засобу таким чином, щоб їх можна було легко дістати. Інструкції, які стосуються вантажів, що знаходяться на транспортній одиниці, повинні зберігатись окремо.Відправник вантажу несе відповідальність за зміст письмових інструкцій та їх відповідність вантажу. Перевізник несе відповідальність за те, щоб водії, які беруть участь у перевезенні, були ознайомлені зі змістом письмових інструкцій та належним чином їх виконували;

Спеціальний дозвіл дозвільної системи УМВС України на перевезення небезпечних вантажів 1-го класу (вибухові речовини). Видається підрозділами дозвільної системи МВС України терміном на З місяці.

Крім того, під час перевезення радіоактивних (клас 7), отруйних (клас 6.1) і інфекційних (клас 6.2) речовин необхідні дозволи територіальних установ Міністерства з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки, а також Державної санітарної служби України. Порядок видачі і форма таких дозволів установлюється цими відомствами.

Якщо дорожнє перевезення небезпечних вантажів у великому контейнері виконується перед морським шляхом, то свідоцтво про завантаження контейнера складається відповідно до додатка 12 до Правил перевезення небезпечних вантажів, що видається відповідальною за завантаження контейнера особою чи організацією

Свідоцтво про завантаження контейнера підписується особою, відповідальною за завантаження контейнера.

Свідоцтво про завантаження контейнера може бути включено в товарно транспортний документ, у цьому разі в товарно-транспортному документі тільки вказується, що завантаження контейнера проведено у відповідності до встановлених на морському транспорті вимог, а також надаються відомості про особу, відповідальну за завантаження контейнера;

Записи в товарно-транспортному документі повинні виконуватися в такій послідовності: номер ООН; відповідне відвантажувальне найменування; номери зразків знаків небезпеки (у випадку вантажів 1-го класу небезпеки - підклас та група сумісності і, якщо вимагається, номери зразків знаків небезпеки); група упаковки або відповідне відвантажувальне найменування; клас небезпеки (у випадку вантажів 1-го класу небезпеки - підклас та група сумісності і, якщо вимагається, номери зразків знаків небезпеки); номер ООН; група упаковки, наприклад: "UN 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), II" або "МЕТАНОЛ, 3 (6.1), UN 1230 II".

Розміщення інших елементів інформації та послідовність, у якій вони мають указуватись у транспортному документі, є факультативними. Записи в транспортному документі повинні бути розбірливими.

Якщо перевозяться відходи, які містять небезпечні вантажі (за винятком радіоактивних відходів), то перед номером ООН ставиться слово "ВІДХОДИ", якщо воно не є частиною відповідного відвантажувального найменування, наприклад: "ВІДХОДИ, UN 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), II" чи: "ВІДХОДИ, UN 1993 ЛЕГКОЗАЙМИСТА РІДИНА, Н.У.К. (толуол та етиловий спирт), 3, II".

У разі порожньої тари, порожніх неочищених цистерн, багатоелементних газових контейнерів та транспортних засобів-батарей, а також порожніх неочищених транспортних засобів і контейнерів для перевезення небезпечних вантажів навалом (насипом) залежно від конкретного випадку записи в транспортному документі мають включати такі слова, як "ПОРОЖНЯ ТАРА", "ПОРОЖНЯ ПОСУДИНА", "ПОРОЖНІЙ КОНТЕЙНЕР СЕРЕДНЬОЇ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ДЛЯ МАСОВИХ ВАНТАЖІВ", "ПОРОЖНЯ АВТОЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНЯ ЗНІМНА ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНЯ ПЕРЕНОСНА ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНІЙ КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНІЙ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИЙ ГАЗОВИЙ КОНТЕЙНЕР", "ПОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ-БАТАРЕЯ", "ПОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ", "ПОРОЖНІЙ КОНТЕЙНЕР", за якими повинен вказуватися номер класу небезпеки. Наприклад: "ПОРОЖНЯ ТАРА, 3" Крім того, у разі порожніх неочищених посудин для газів ємністю понад 1000 л, порожніх неочищених цистерн, багатоелементних газових контейнерів, транспортних засобів-батарей, транспортних засобів та контейнерів для перевезення небезпечних вантажів навалом (насипом) цей запис повинен доповнюватися словами "останній вантаж", номером ООН, відповідним відвантажувальним найменуванням, в разі необхідності доповненим технічною, хімічною або біологічною назвою і, якщо застосовується, групою упаковки останнього вантажу, що перевозився. Наприклад: "ПОРОЖНЯ АВТОЦИСТЕРНА, 2, ОСТАННІЙ ВАНТАЖ: UN 1017 ХЛОР".

У разі перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях у транспортному документі має бути такий запис: "Вантаж не перевищує допустимих меж. Такий запис не робиться, якщо в одній транспортній одиниці перевозяться вантажі, відправлені кількома вантажовідправниками.

Якщо небезпечні вантажі перевозяться в аварійній тарі, то після опису вантажу в транспортному документі додаються слова: "АВАРІЙНА УПАКОВКА".

У транспортних документах, що супроводжують порожні фуміговані контейнери і транспортні засоби, повинні зазначатися дата фумігації, а також тип і кількість фуміганту. Ці записи повинні виконуватися офіційною мовою країни відправлення і, якщо ця мова не англійська, німецька чи французька, дублюватись однією із зазначених мов, якщо міжнародними договорами не передбачене інше. Крім того, до транспортних документів мають долучатись інструкції з видалення будь-яких залишкових кількостей фумиганту, включаючи пристрої для фумігації (якщо вони використовувалися).

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1151; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.