Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

І. БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ

У відповідності з ЗУ „Про банки і банківську діяльність”, банківська система України складається з НБУ і мережі комерційних банків.

НБУ – центральний банк країни. Він є емісійним центром і проводить державну політику в сфері грошового обігу та кредиту. До того ж він координує діяльність комерційних банків і здійснює контроль над ними. НБУ підприємства не обслуговує. Цю роль виконують комерційні банки.

Види послуг, які здійснюють комерційні банки по відношенню до підприємств:

1. ведення рахунків клієнтів;

2. кредитування;

3. безготівкові розрахунки;

4. касове обслуговування;

5. консультативні послуги та інше.

Банківський кредит –це економічні відносини, які виникають між банком і підприємством з приводу надання коштів на відповідних умовах.

Класифікація банківського кредиту:

А. за цільовою спрямованістю кредиту;

Б. за терміном кредиту;

В. за характером забезпечення кредиту;

Г. за видами банківського обслуговування;

Д. за валютою кредиту.

 

 

За цільовою спрямованістю (А) кредити поділяюься на:

1. кредити на функціонування основного капіталу;

2. кредити на функціонування оборотного капіталу.

 

В залежності від терміну (Б)банківські кредити бувають:

1. Короткострокові (здебільшого для фінансування оборотних коштів);

2. Середньострокові;

3. Довгострокові (здебільшого для фінансування основних фондів).

 

За характером забезпечення (В)кредити бувають:

1. Забезпечені кредити – це ті кредити, які мають забезпечення у вигляді ліквідної застави (розмір застави перевищує кредит не менше ніж на 25%) або це ті кредити, які мають гарантії уряду чи банку.

2. Недостатньо забезпечені кредити – кредити, які мають забезпечення у вигляді ліквідної застави та розмір застави не менше 60% від розміру кредиту. До таких кредитів відносяться також кредити, які застраховані та кредити, які надаються під гарантію договору – поручительства юридичних осіб;

3. Незабезпечені кредити – кредити, які мають забезпечення менше 60% кредиту або не мають забезпечення зовсім. Незабезпечені кредити називаються бланковими.Отримати цей кредит можуть тільки фінансово міцні підприємства, які зарекомендували себе тривалий час. Такий кредит дається на малий термін за підвищеними відсотками. 

За видами банківського обслуговування (Г)кредити бувають:

1. Строковий кредит –надається повністю на початок строку і погашається або одним платежем в кінці строку або періодичними внесками.

2. Овердрафт -короткостроковий кредит, який надається банком надійному підприємству поверх залишків його коштів на поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми.

3. Кредитна лінія – зобов’язання банку, надавати згідно з договором суму за вимогою підприємства-позичальника. Відкривається на певний період часу.

Контокорентний рахунок –це єдиний рахунок, на якому враховуються всі операції підприємства. Тобто це поєднання позикового та поточного рахунків. Банк бере на себе функцію з’єднання рахунків по поточних вимогах і зобов’язаннях підприємства. Зобов’язання підприємства можуть тимчасово перевищувати його вимоги, тому підприємство домовляється з банком про надання його контокорентного кредиту. Відсоток по такому кредиту є найбільш високим.

 

За валютою кредиту (Д)кредити бувають:

1. кредити у національний валюті;

2. кредити у іноземній валюті.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 259; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.