Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розрахунок необхідної кількості повітря для провітрювання шахти

Читайте также:
 1. II. Визначення кількості реалізацій під час моделювання випадкових величин
 2. III. розрахунок показників оборотності
 3. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони. Основні джерела забруднення атмосферного повітря.
 4. Атмосферного повітря
 5. Вентиляційні машини для провітрювання.
 6. Види з’єднань нелінійних елементів та розрахунок сумарних характеристик.
 7. Визначення необхідного зниження рівнів звуку на території житлової забудови та необхідної звукоізоляції вікон
 8. Визначення оптимальної кількості складів у системі розподілу
 9. Визначення потреби в об'єктах будівельного господарства і розрахунок їхніх основних параметрів
 10. Вимоги до кількості і якості аудиторських доказів
 11. Екологія провітрювання підземних підприємств. Вплив провітрювання на навколишнє середовище і на стан здоров'я людини
 12. Міжнародне повітряне право.

Розрахунок необхідної загальношахтної кількості повітря починається з визначення необхідної кількості очисних та прохідницьких вибоїв, які забезпечують виробничу потужність гірничого підприємства.

Необхідна кількість повітря для провітрювання одного очисного вибою (Qоч) розраховується за формулою :

 

, м3/хв. ( 1 )

Де - Кн – коефіцієнт нерівномірності газовиділення; С - допустима концентрація газу на виході з очисної виробки; С0 - допустима концентрація газу в поступаю чому струмені повітря; Коз – коефіцієнт, враховуючий рух повітря по частині виробленого простору, Іоч – очікуване газовиділення в очисну виробку.

Фактичне газовиділення ( Iф ) в очисній виробці, визначається за формулою :

, м3/хв. ( 2 )

Де – Iоч - очікуване метановиділення в очисній виробці Lф , Lпр - фактична і проектна довжини очисного вибою, м Аф і Апр – Фактичне і проектне навантаження на очисний вибій, т/зм Кср , Кгр - коефіцієнти, які враховують стаціонарність гірничих робіт ( Кср = Кгр = 1).

 

Розрахунок необхідної кількості повітрі по числу працюючих у вибої людей

 

Qоч ≤ 6 · nч , ( 3 )

Де nч - найбільше число людей одночасно працюючих у вибої.

Перевірка розрахункової кількості повітря по максимально допустимій швидкості переміщення повітря :

 

(4)

Де максимальна кількість повітря , яке може бути подане в очисну виробку, м3/хв.; Sп – площа поперечного перерізу привибійного простору, м2

Vmax = 4 - максимально допустима швидкість руху повітря в очисній виробці, м/с

Площа поперечного перерізу (Sп ) привибійного простору :

( 5 )

Де Кз коефіцієнт загромадження виробленого простору ( 0.7 – 0.9 ) bmin -мінімальна ширина привибійного простору, ( 2.6 – 3.2) м.

 

Якщо умова розрахункової кількості повітря по максимально допустимій швидкості переміщення повітря ( формула 4 ) не виконується то необхідно зробити дегазацію розробляємого пласта, що дозволить зменшити газовиділення у очисному вибої на 30 %

 

Iоч дег = Iоч · 0,3 м3/хв. (6)

Отриману величину газовиділення після дегазації ( Iоч дег ) підставити в формулу ( 1) і зробити перерахунок кількості повітря (Qоч). Після перерахунку повинна виконуватись нерівність :

Витрати повітря необхідного для провітрювання виїмкової дільниці :

(7)

Де Кут = 1.25 - коефіцієнт витрат повітря крізь вироблений простір.

 

Загальна кількість повітря для провітрювання усіх діючих дільниць з урахуванням коефіцієнта резерва 15 % складає :

 

, (8)

Де nоз – загальна кількість діючих очисних вибоїв

 

Загальна кількість повітря для провітрювання шахти складає(9)

Де К – коефіцієнт який враховує спосіб розробки і вибрану схему провітрювання.

Розподіл повітря здійснюється відповідно кількості очисних вибоїв які працюють в крилі, панелі, виїмковій дільниці. На провітрювання камер і втрати білястволового двору виділяється 15 % від загальношахтного повітря.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Провітрювання гірничих виробок при їх проведенні | Розрахунок депресії шахтної вентиляційної мережі

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 754; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.