Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення

Читайте также:
 1. I. Норматив производственного запаса сырья и материалов.
 2. II група – нормативи ліквідності.
 3. II – нормальная эксплуатация
 4. III група - нормативи ризику.
 5. IV. Норматив оборотных средств на готовую продукцию.
 6. VIII. Лекционный материал по теме: МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ
 7. Агрегатные индексы. Методика их построения
 8. Адгезивная методика.
 9. Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи
 10. Алгоритм преобразования к нормальной форме Хомского
 11. Алгоритм преобразования нелеворекурсивной приведенной КС-грамматики к нормальной форме Грейбах
 12. Аппроксимация данных с другими нормамиБагато товарів з точки зору споживача є взаємозамінювані та взаємо доповнювані. Взаємозамінюваність може бути абсолютною чи жорсткою. В першому випадку споживач взагалі не любить якийсь з двох товарів чи йому все одно який з них вибирати . При цьому крива байдужості перетвориться в пряму лінію. При жорсткій взаємодоповнюваності кожному рівню задоволення потреб споживача відповідає одна комбінація товарів. Збільшення кількості одного товару без збільшення кількості другого не змінює корисності цієї комбінації для споживача. Це означає, що гранична норма заміни в такому випадку дорівнює нулю.

Але такі ситуації зустрічаються досить рідко. Припустимо, що дану потребу можна задовольнити з допомогою товару А чи В, чи їх комбінацією. Теоретично можливо, що потреба може бути задоволена благом А , а В=0, чи навпаки. На практиці споживач обов’язково захоче зберегти за собою якусь частину і блага А, і блага В. Він не захоче відмовитися повністю від споживання будь-якого з цих благ. Частина взаємозамінюваного блага, яку споживач захоче зберегти за собою визначається граничною нормою субституції.

Гранична норма заміщення (субституції) (marginal rate of substitution – MRS) - це кількість на яку споживання з двох благ повинне бути збільшене (зменшене) , щоб повністю компенсувати споживачеві зменшення (збільшення) споживання іншого блага на одну додаткову (граничну) одиницю.

 

MRSАВ=

 

Це відношення від’ємне, так як зміна двох благ проходить в протилежних напрямках.

В міру того, як збільшується кількість блага А , достатньо вступати все меншу й меншу кількість блага В , щоб купити певну кількість блага А. Гранична норма субституції наближається до нуля, якщо крива байдужості стає паралельною осі абсцис ОХ.

Розглянемо криву байдужості RS. Кількість блага А, що дорівнює ОТ, становить мінімально необхідну величину споживання блага А, від якої споживач не може відмовитися , якою б не була величина блага В , що пропонується взамін на благо А. Аналогічно ОМ становить мінімально необхідну величину споживання блага В. Взаємна заміна благ А та В має зміст лише в межах відрізка RS, за його межами заміна благ не можлива і два блага виступають як незалежні одне від одного.(Нуреєв ст.129)

 

Y

 

 

N R

 

M S

 

0 T H X

 

Відрізок кривої байдужості, в якій можлива ефективна заміна одного блага на інше, називається зоною субституції. Визначення меж зони субституції є надзвичайно важливим для виробників благ. Так як будь-яка заміна благ поза цією зоною виключається, то кожен товаровиробник повинен знати, яку кількість благ А і В необхідно виробити. Це одне з застосувань кривих байдужості.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1103; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.20.73
Генерация страницы за: 0.005 сек.