Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВИСНОВОК
Читайте также:
 1. Висновок
 2. Висновок
 3. ВИСНОВОК
 4. Висновок
 5. Висновок
 6. Висновок
 7. Висновок
 8. Висновок
 9. Висновок
 10. Висновок
 11. Висновок

ВИСНОВОК

Документознавство – це інформація на різних носіях

Документи забезпечують закріплення, збір і обробку інформації, передачу й використання інформації, а також її збереження.

Документознавство - це наука про документ і документно-комунікаційну діяльність

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке документознавство?

2. Яка мета курсу "Документознавство"?

3. Що вивчає документознавство?

4. Коли вперше в Україні введений курс "Документознавство"?

5. Яка установа ввела вперше в Україні курс "Документознавство"?

 

1.2. Об'єкт і предмет документознавства

 

Об'єктом вивчення курсу є ті документи, які спеціально створюються для збереження та передачі інформації.

Об'єктом документознавства як науки є комплексне вивчення документа як системного об'єкта, спеціально створеного для збереження і розповсюдження інформації в просторі і часі.

Документ створюється в ході документно-комунікативної діяльності, тому об'єктом науки є всі види діяльності - створення, написання, зберігання і використання документів, створення систем документації.

Поняття об'єкт науки відповідає на питання: "Що вивчає документознавство?"

Об'єктом "Документознавства" є документ.

В Україні офіційно прийнято 3 значення документа за ДСТУ 4163-2003:

1. Документ - записана інформація, яка може розглядатись як одиниця в ході здійснення інформаційної діяльності.

2. Документ - створений і закріплений людиною матеріальний об'єкт з інформацією для передачі її в просторі та часі

3. Документ - матеріальний об'єкт, який містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений і складений у певному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

Поняття предмет науки відповідає на питання: "Яким чином, для чого вивчають об'єкт?"

Предметом документознавства є створення наукових знань про документ в єдності з його інформаційною і матеріальною частиною, закономірності створення і функціонування документів в суспільстві.

Об'єктом документознавства як науки є комплексне вивчення документа як системного об'єкта, спеціально створеного для збереження й поширення інформації в просторі й часі.

Документознавство вивчає документ як систему, його властивості, параметри, структуру, функції, методи й способи документування, класифікацію документів.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що є об'єктом документознавства як науки?

2. Що таке об'єкт науки?

3. Що таке предмет науки?

4. Що є предметом документознавства?

5. Які три значення документа офіційно прийнято в Україні?

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 317; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.