Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВАЛЕОЛОГІЯ ЯК КОМПЛЕКСНА НАУКА ПРО ЗДОРОВ’Я

Вимоги правил техніки безпеки при навантаженні і доставці породи.

Навантажувальні машини працюють у специфічних умовах, тому до їх експлуатації пред’являються підвищенні вимоги додержання правил безпеки:

а) до управління механізмами допускаються особи які мають спеціальний інструктаж з використання і обслуговування цих механізмів.

б) перед початком роботи необхідно оглянути кріплення виробок, і якщо необхідно, то полагодити.

в) видалити заколи с боків і покрівлі виробок.

г) під час роботи з пнемо приводом необхідно слідкувати за кріпленням повітряного шланга, а на машинах з електроприводом – стан заземлення машини

д) не знаходитись в радіусі черпання ковша і в момент розвантаження.

е) скреперні лебідки закріпити анкерними болтами, всі деталі, що обертаються повинні бути огородженні.

ж) під час роботи скреперної установки забороняється: змащення блоків лебідки, братися за канат, виходити на скреперну доріжку.

10. Вторинне подрібнення руди . При відбійці руди глибокими свердловинами або мінній відбійці утворюється частина кусків великого розміру – негабаритів, які необхідно зруйнувати для забезпечення нормальної роботи під час подальших виробничих операцій з рудою.

Процес руйнування негабаритних кусків і називається вторинним подрібненням руди.

Як правило, руйнування кусків здійснюють за рахунок вибуху. При цьому використовують ДШ (детонуючий шнур), накладні заряди ВР. Дуже рідко виникає необхідність у бурінні в негабариті шпурів, їх заряджанні та підриванні. Негабарити також можуть бути ліквідовані вручну (кувалдою), а також у спеціальних місцях бурильними молотками або гідравлічними бутобоями.

 

1. Причини і передумови виникнення валеології.

Бути здоровим і якомога рідше хворіти — природне бажання і прагнення людини, її неусвідомлена потреба. Здоров'я — основа всіх наших справ і починань, трудових і творчих звершень, сподівань, надій на майбутнє. І відому мудрість "Хліб усьому голова" сьогодні можна перефразувати так: "Здоров'я — усьому голова", бо відсутність здоров'я — повна або часткова — забирає у людини багато повсякденних радощів активного життя, праці, кохання, захоплюючих подорожей... Тому в усі часи здоров'я було і залишається основною сутністю людського існування.

Науковий аналіз глобальної еколого-демографічної ситуації, що склалася напередодні нового тисячоліття, примусив замислитися кожного, хто дбає про власне життя і здоров'я, про долю своїх нащадків, майбутнє людства. Сформоване за останні десятиліття в суспільній свідомості державне спрямування національно-економічного господарювання з суто технічною орієнтацією на вибір помилкової стратегії підкорення природи вичерпало себе. Найбільш перспективним шляхом створення нового стилю взаємовідносин людини і біосфери є утвердження природно-онтологічної орієнтації в суспільній діяльності, формування оздоровчої свідомості у кожної людини, починаючи з появи її на світ.

Аналіз ситуації, що склалася за сучасних умов, порушує питання про необхідність зміни наших уявлень, вимог щодо здоров'я людини, нації, людства. Для України ситуація ускладнюється ще й тим, що водночас з екологічною кризою країна перебуває в економічно-політичній кризі. Через це спостерігається прогресуюча деградація здоров'я населення, особливо дитячого. Від'ємним стало відтворення населення, зменшується тривалість життя, підвищується смертність, високими темпами збільшується кількість хронічних інфекційних захворювань (серцево-судинних, онкологічних, ендокринних, хвороб органів дихання). Існуюча ситуація щодо збільшення захворюваності та зростаюча депопуляція в Україні, згідно з даними ЮНЕСКО, визначили для нашої держави статус вимираючої.

Ситуація із станом здоров'я населення в Україні погіршується ще й низьким рівнем знань переважної більшості людей щодо фундаментальних законів раціонального формування, збереження і зміцнення свого власного здоров'я впродовж усього життя, в зневажливому й нерідко безвідповідальному ставленні до цієї єдиної онтологічної цінності, якою природа нагороджує людину разом з життям. Єдиним способом розв'язання проблеми є кардинальна зміна поглядів людини на причини і наслідки нездоров'я, формування основ здорового способу життя. А досягти цього можна лише шляхом перебудови системи освіти та виховання людини, набуття знань, що дозволяють їй здійснювати гармонійний розвиток згідно з вимогами сьогодення.

2. Валеологія як наука, її цілі і зміст.

Стратегію виживання і створення нового світоупорядкування на основі формування у кожної людини, починаючи з її народження, оздоровчої свідомості, став науковий і просвітницький напрям — валеологія (від лат. "vаlео" — бути здоровим і грец. "1оgos'' — наука). Основоположником науки про здоров'я в сучасному її розумінні вважається І.І. Брехман, який обґрунтував методологічні основи здоров'я практично здорових людей (1987 р) і назвав цей напрямок "валеологією".

Медицина в наш час все більше уваги приділяє хворій людині і все менше займається профілактикою захворювань. Тому, з поля зору випадає здорова людина та людина, яка знаходиться в стадії перед хвороби. Статистика показує відсутність кореляції між збільшенням кількості лікарів та лікувально-профілактичних заходів та здоров'ям населення.

Усе це і стало передумовами появи самостійної науки про здоров'я - валеології.

Валеологія виникла на межі багатьох наук (медицина, психологія, педагогіка, гігієна, генетика й ін.) і є інтегрованою наукою.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Налоговое законодательство РФ | Валеологія - це цілісна система знань про формування, збереження, зміцнення, відновлення і передачі здоров'я іншим поколінням

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 925; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.