Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до якості води
Читайте также:
 1. Аналіз якості Internet - представництв комерційних структур із використанням маркетингового підходу
 2. Архітектурно – художні вимоги. Економічні вимоги.
 3. Архітектурно-планувальні вимоги
 4. Вимоги безпеки до рульового управління
 5. Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням
 6. Вимоги до бланків документів
 7. Вимоги до випромінювачів.
 8. Вимоги до водних джерел і їх регулювання
 9. Вимоги до документних класифікацій
 10. Вимоги до екіпажу транспортного засобу, що здійснює перевезення небезпечних вантажів.
 11. Вимоги до знань, умінь та навичок учнів
 12. Вимоги до інженерно-педагогічних працівників

Характер і обсяг заходів щодо очищення води повинні вибиратися в ре­зультаті зіставлення якісних характеристик води даного джерела з тими вимо­гами, які ставлять споживачі до якості води.

Вимоги до якості господарсько-питної води диктуються турботою про охорону здоров'я людей і лімітуються ГОСТ 2874-82. «Вода питна» і Держав­ними санітарними правилами і нормами (ДержСанПіН) «Вода питна, гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачан­ня».

Вимоги до якості виробничої води різноманітні, оскільки залежать від виду виробництва і його технології. Найчастіше вода на промпідприємствах витра­чається для охолоджування всякого роду устаткування, де процеси протікають при високих температурах. Основні вимоги, що ставляться до якості охолоджуючої води, полягають в тому, що вода повинна мати невелику карбонатну жорсткість, містити якомога менше завислих речовин і не давати біообростань.

Додаткова (свіжа) вода, що подається в оборотні системи водопостачання, на заповнення втрат, також повинна мати можливо меншу карбонатну жорст­кість. Заліза в додатковій воді повинно міститися не більше 0,5 мг/дм3, оскільки внаслідок аерації в охолоджуючих пристроях відбувається його окислення і утворення пластівців гідроокису заліза, що відкладається на стінках труб і уста­ткування. Крім того, залізистий осад у трубах утворює гальванічні мікроелеме­нти з металом труб і апаратів, що може викликати корозію. До якості живиль­ної води для котельних установок пред'являють строгі вимоги. Жорсткість жи­вильної води для водотрубних котлів з тиском 1,6-3 МПа не повинна переви­щувати 0,02 мг-екв/дм3, а для котлів з тиском 3-10 МПа - 0,01 мг-екв/дм3. У жи­вильній воді неприпустимою є наявність завислих речовин. Дуже строгі вимоги ставлять до вмісту у воді сульфатів, хлоридів, кремнієвої кислоти, вуглекисло­ти, розчиненого кисню, окислюваності.

Для забезпечення потреб у пожежогасінні придатна вода практично будь-якої якості. У більшості випадків подача води для потреб пожежогасінні в міс­тах покладається на ті ж системи міського водопостачання, які здійснюють по­дачу води для звичайних господарсько-питних потреб. В окремих випадках влаштовують також спеціальні протипожежні водопроводи.

Можливість об'єднання протипожежного водопроводу з господарсько-питним або виробничим водопроводом вирішують техніко-економічними роз­рахунками. На території підприємства найчастіше як протипожежний викорис­товують господарсько-питний водопровід, що має велику розгалуженість. Іноді для цієї мети служить система виробничого водопроводу, а на підприємствах з підвищеною небезпекою влаштовують окремі протипожежні водопроводи.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 586; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.