Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види акціонерних товариств

Читайте также:
 1. Акції акціонерних товариств. Їх типи та категорії.
 2. Види акціонерних товариств.
 3. Джерела та порядок формування статутного фонду господарського товариства
 4. Договір простого товариства.
 5. Командитні господарські товариства
 6. Облігації, векселі та інші цінні папери господарських товариств
 7. Організаційно-правові форми господарських товариств в Україні
 8. Особливості визначення вартості внесків учасників та засновників до статутних фондів господарських товариств
 9. Переваги публічного акціонерного товариства
 10. Питання 1. Управління створенням акціонерного товариства
 11. Питання 2. Господарські товариства корпоративного і некорпоративного типуПитання 3. Акціонерні товариства в Україні: їх сутність та види

Особливості некорпоративних господарських товариств

Така форма набула поширення в Україні у 90-х роках при формуванні так званих карстових компаній, які залучали приватизаційних майнових сертифікатів, які вкладалися в підприємства.

Товариства з додатковою відповідальністю: учасники товариства відповідають за його боргами не тільки своїм внеском до статутного фонду, а й у разі недостатності цих см – додатково майном, що їм належить, у однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності передбачено у статуті.

Товариства з повною відповідальністю: всі учасники займаються спільною діяльністю і несуть солідарну віднові дальність за зобов’язання товариства усім своїм майном. Учасник товариства відповідає за борги товариства незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу в існуюче повне товариство. Для повного товариства не потрібно мати статут. Зростає роль засновницького договору, у яком визначаються: розмір та склад статутного капіталу, розмір. вклад та порядок внесення вкладів, форми часті у справах товариства.

 

 

 

У світовій практиці існують два види акціонерних товариств: відкрите (ПАТ) і закрите (ПРАТ). На2004 р. в Україні співвідношення між ПАТ і ПРАТ становило: 35% - 65%.

Акціонерним називається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язання тільки майном товариства. Акціонери несуть відповідальність у межах вартості акцій, що їм належать. Можливе більш загальне визначення акціонерного товариства як господарського товариства, що випускає акції.

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) є самостійною юридичною особою, створеною для отримання прибутку від будь-яких видів діяльності, не заборонених законом.

Статутний фонд ПАТ поділяється на заздалегідь визначену кількість акцій рівної номінальної вартості. Акції надають їх власникам право здійснюПАТи контроль за діяльністю ПАТ, а також отримуПАТи частину прибутку. Кожний акціонер має право володіти будь-якою кількістю акцій, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Акції ПАТ розповсюджуються шляхом відкритої підписки та є предметом купівлі-продажу на фондовій біржі.

Акції закритого акціонерного товариства (ПРАТ) розподіляються лише серед засновників і не можуть бути предметом купівлі-продажу на фондовій біржі.

Треті особи та органи державного управління не мають права втручатися в діяльність акціонерного товариства за винятком випадків, передбачених законодавством.Оскільки ПАТ є окремою юридичною особою, його власники (акціонери) не несуть особистої відповідальності за його зобов’язаннями (ПАТ несе відповідальність за зобов’язаннями лише своїм майном), за винятком випадків вчинення ними злочинів.

Власниками ПАТ є акціонери, тобто особи, які володіють його акціями. Акціонерами можуть бути:

· фізичні особи;

· юридичні особи;

· держава, яку представляє Фонд державного майна України або інша уповноважена особа.

Грошові кошти, які акціонер інвестує у ПАТ під час придбання акцій, використовуються для фінансування діяльності ПАТ, спрямованої на досягнення визначених акціонерами цілей.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 582; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.248.167
Генерация страницы за: 0.005 сек.