Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні прийоми роботи з картами

Читайте также:
 1. Cутність міжнародного конфлікту та його основні прояви
 2. II. Контрольні роботи і завдання для перевірки мовленнєвих навичок та вмінь
 3. IV.2. ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ АРХІВУ ТА ОСНОВНІ АРХІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 4. VI. 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ АРХІВНИХ УСТАНОВ
 5. Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи
 6. Алгоритм роботи пристроїв фізичного рівня.
 7. Аналіз предметної сфери соціальної роботи/соціальної педагогіки
 8. Аналіз предметної сфери соціальної роботи/соціальної педагогіки.
 9. Архаїчний період в історії соціальної роботи
 10. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони. Основні джерела забруднення атмосферного повітря.
 11. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 12. Бюрократична модель побудови організації має три основні варіанти.

Графічні ілюстрації цифрового матеріалу, їх дидактичні функції. Графіки та діаграми, їх види. Прийоми роботи з графіками та діаграмами в процесі вивчення курсу.

Робота зі статистичними матеріалами.

Особливості методики використання підручника на уроках економічної і соціальної географії світу.

Основні прийоми роботи з картами.

Таблиці. Значення таблиць при вивченні суспільно-географічного матеріалу. Вимоги до складання таблиць. Види таблиць. Прийоми роботи з таблицями при вивченні економічної і соціальної географії світу.

Схеми, їх переваги та негативні риси. Прийоми роботи зі схемами на уроках географії в старших класах. Вимоги до схематичної наочності.

Рекомендована література:

 1. Кобернік С. Г. та ін. Методика викладання географії в школі: Навчально-методичний посібник. – К.: Стафед-2,2000. – С. 21-27.
 2. Даринський А.В. Методика преподавания географии.– М.: Просвещение,1975.–С. 208-241
 3. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии.- М.: Просвещение,1989.

Мета роботи з картою в старших класах:

- формування вміння розуміти карту;

- формування уміння користуватися картою як джерелом географічної інформації;

- сприяння розумовому розвитку дітей, зокрема – просторового мислення.

М.М. Баранський визначав значення карти в таких положеннях:

§ карта є „альфа і омега” (т.т. початок і кінець) географії. від карти будь-яке географічне дослідження виходить до карти і приходить, з карти починається, картою і закінчується;

§ карта не лише пасивно реєструє успіхи географічного дослідження, але й активно стимулює до цйого розширення і поглиблення, оскільки карта „не терпить пустихз місць”;

§ карта сприяє виявленню географічних закономірностей, т.т. закономірностей в просторовому розміщенні, співвідношенні, поєднанні і взаємодії явищ на поверхні земної кулі;

§ крата – посередник між дослідником і об’єктом його досліджень;

§ карта є незамінним знаряддям викладення географічного матеріалу;

§ карта є критерієм географічності тощо.

До питань, що можна розкрити з використанням картографічних матеріалів, належать:

1) встановлення причинно-наслідкових зв’язків між економіко-географічними та соціальними явищами та усвідомлення закономірностей їх розвитку;

2) визначення тенденцій та перспектив розвитку сукупності економіко-географічнимх і соціальних явищ;

3) визначення стируктури економіко-географічного об’єкта і взаємозв’язків його компонентів;

4) виявлення взаємовідносин окремого еоконміко-географічного факту і загальної тенденції соціально-економічного розвитку районів, що вивчаються;

5) визначення типовості економіко-географічних і соціальних явищ та оцінка характеру і значення їх для перспектив розвитку країн тощо.Розуміння карти означає засвоєння головних властивостей географічних карт, вміння пояснювати відношення географічних об’єктів і явищ, встановлювати зв’язки між ними.

Вміння читати карту формується в два етапи:

1. вивчення пояснювального апарату карти (легенда, назва, масштаб)

2. вивчення змісту карти та уміння уявляти реальні об’єкти і явища на основі карти.

Існує три рівні читання карти:

1. елементарне читання карти та плану місцевості (формується в початковій школі);

2. до елементарного читання карти додаються набуті географічні знання (5-7 класи);

3. вміння працювати з картми різної тематики чи комплексними картами (8-10 калси).

Прийоми роботи з картою в старших класах:

- читання карти;

- порівняння географічних об’єктів та територій за картою;

- характеристика окремих територій чи географічних об’єктів за типовим планом шляхом накладання (співставлення) різних тематичних карт;

- оформлення тематичних контурних карт;

- робота з картосхемами, картодіаграмами тощо.

 

Крім того, застосовуються ігрові форми роботи з картою:

§ гра „Знавці номенклатури” (один учень або група учнів називають об’єкти, а інший учень – їх показує);

§ гра „Галузі промисловості” (готуються умовні позначки галузей промисловості, а учень повинен вірно приколоти їх в пунсони міст, де вони розвинені);

§ гра „Міста та підприємства” (учням роздаються картки. На одній половині карток нависано назви міст, на іншій – назви підприємств. Учні повинні знайти пару)

§ тощо.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Гельмгольца. Рисунок 11 Резонаторы (голосники) | Методичні особливості підручників рівня стандарту

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2526; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.