Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

III - створення умов для максимального пристосування виробництва до структури попиту

Принципи, завдання та функції маркетингу

План

Тема 2. Системи і характеристики сучасного маркетингу

 

1. Принципи, завдання та функції маркетингу

2. Система засобів маркетингу.

3. Види сучасного маркетингу.

Є п'ять принципів маркетингу:

І - спрямованість на досягнення кінцевого результату господарської діяльності, тобто ефективність реалізації пропозицій чи послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках.

II - реальне врахування потреб, стану і динаміки попиту та ринкової кон'юнктури під час прийняття господарськихчиуправлінських рішень.

IV - плив на ринок і споживача за допомогою всіх допустимих засобів (зокрема реклама).

V - орієнтація діяльності підприємства на довготерміновий результат, який вимагає досліджень, прогнозів та розробки нових видів товарів та послуг.

Функції маркетингу поділяються на :загальні і специфічні.

Загальні - облік, контроль і планування.

1 ф-ція: специфічна - комплексне дослідження ринку. Ця функція передбачає вивчення маркетингового середовища, аналіз всіх сукупних характеристик ринку. Дана функція передбачає аналіз споживчих функцій товару, вивчення споживачів, аналіз форм і методів збуту.

2 ф-ція: аналіз виробничо-збутових можливостей підприємства. Ця функція дозволяє вибрати цільовий ринок. Для цього необхідно співставити вимоги ринку із можливостями підприємства.

3 ф-ція: розробка маркері ингових стратегій і програм. На основі комплексного дослідження ринку і аналізу виробничо-збутових можливостей підприємства, маркетині 'ові служби розробляють програми, від виконання яких залежить успіх підприємства в цілому.

4 ф-ція: товарна політика .підприємства. мета цієї функції: забезпечити випуск якісної продукції в належному асортименті.

Існують три напрямки товарної політики:

- існуючого товару;

- модифікація існуючою товару;

- новий товар.

5 ф-ція: здійснення цінової політики. Сюди відносять розрахунок собівартості товару, доходу і прибутку, тобто визначення цінової стратегії підприємства па тривалу перспективу і ціпової тактики на короткий період часу відносно конкретної групи товару.6 ф-ція: здійснення збутової політики. Ця ф-ція передбачає планування і формування каналів збуту продукції. Є три канали:

- прямий, коли підприємство власними силами і власними коштами здійснює пошук споживачів своєї продукції;

- непрямий - коли підприємство звертається до посередників;

- змішаний, коли частину продукції підприємство продає само, а частину через посередників.

7 ф-ція: комунікаційна політика. Сюди відносять комплекс засобів спрямованих на просування товару на ринку. До таких заходів слід віднести: рекламу, пробні продажі, сервіс і ін..

Основні цілі, які визначає маркетинг є:

- досягнення максимально можливого рівня споживання;

- досягнення максимальної задоволеності споживачі;

- надання максимально широкого вибору споживача;

- максимальне підвищення якості життя.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 497; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.