Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Журнал реєстрації перевірок

Читайте также:
 1. В котором главное лицо – журналист
 2. В чем проявляется мастерство журналиста при создании репортажа?
 3. В чем состоит идейно-тематическое своеобразие журналистских материалов
 4. В чем состоит идейно-тематическое своеобразие журналистских материалов
 5. Виды проф деятельности журналиста
 6. Возникновение и развитие журналистики
 7. Вопрос 42. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета
 8. Данные для заполнения журнала регистрации доверенностей
 9. Документы и журналы документов
 10. Етапи проведення сертифікації (реєстрації) системи якості в організації
 11. Журнал операцій і журнал проводок
 12. Журнал определения уклона поверхности воды в реке

Організація контрольно-ревізійної роботи.

Старший ревізор Журавльова Г.М.

 

В такій послідовності складається робочий план і по інших об’єктах контролю і по запасах, основних засобах, заробітній платі тощо з розшифровкою змісту процедури, виду ревізії і терміну виконання для кожного ревізора.

Таким чином, робочий план ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності дає можливість ознайомитися із розподіленими завданнями між кожним членом бригади, що покращить підготовку до ревізії та її якісне проведення.

 

Як уже зазначалося на підставі наказу керівника ревізійного управління ревізору видається посвідчення на проведення ревізії.

Направлення на перевірку повинно містити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові, об'єкт чи мету перевірки, термін її проведення. Направленню при реєстрації в спеціальному журналі надається відповідний порядковий номер.

Службові особи контрольно-ревізійної служби зобов'язані пред'явити керівнику підприємства, що ревізується, розпорядження (наказ) на проведення ревізії, службове посвідчення, а також надати під підпис програму ревізії і направлення на проведення ревізії і поставити свої підписи, в журналі реєстрації перевірок підприємства (зразок 8).

Зразок 8.

________________________ВАТ „Сатурн”________________________

(назва підприємства, місце знаходження)

 

№ п/п Мета та характер перевірки Назва організації, що здійснює перевірку Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка здійснює перевірку Номер службового посвідчення та посада особи, яка здійснює перевірку Дата видачі та номер направлення або припису щодо здійснення перевірки Строк проведення перевірки Підпис особи яка здійснює перевірку Примітка
початок закінчення
                   

Таким чином, журнал реєстрації перевірок затверджений наказом Держпідприємництва України від 10.09.98р. №18 та передбачає наступне:

 
 

 


Рис. 9. Порядок ведення журналу реєстрації перевірок

 


Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в Журналі є підставою для недопущення його керівником підприємства до проведення перевірки. Крім того, керівник підприємства має право перевірити законність дій перевіряючих за наступним алгоритмом (рис. 10).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
За період з 01.01.2005р. по 31.12. 2005 р | Питання: за скільки днів контролюючі органи повинні попередити підприємство про плану перевірку (10)

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1202; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.