Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Що таке геосервіси?

— географічні сервіси, розроблені на основі сервісу Google Earth.

Широкого поширення, зокрема для освітніх цілей, набули мешапи(від англ. mash up — змішувати), нові комбіновані сервіси, які утворилися від поєднання можливостей геосервісу Google Earthз можливостями інших сервісів Веб 2.0. Наприклад, розміщення користувачами на віртуальних картах своїх фотогра­фій, коментарів, та створення віртуальних спільнот на основі геосервісів.

 

Деякі геосервіси Інтернету (мешапи):

• Вікі-Мапія (Wikimapia)

• Панораміо (Рапоrатіо)

• Геокешинг

• Геотагінг.

 

Геосервіс Вікі-Мапія http://wikimapia-org.Цей сервіс призначений для нане­сення на карту світу назв і фотографій локальних об'єктів. Наприклад, невели­ких озер, мостів, залізничних станцій, окремих будинків. Це середовище, яке об'єднує відомості Google Maps та вікі-технологію. За допомогою цього сервісу можна позначити на карті окремі об'єкти, визначати відстані, площі земельних ділянок, розміщувати свої комен­тарі й зображення окремих об'єктів.

Геосервіс «Панораміо» http://panoramio.com— комбінований сервіс, який забез­печує збереження фотографій та їхню прив'язку до конкретної точки місцевості.

Система глобального позиціонування (Global Positioning System), яка вклю­чає 24 супутники Землі, що літають на низьких висотах навколо Землі, допома­гає в організації освітньої діяльності. Ця система дозволяє точно визначити географічні координати будь-якої точки на планеті. Супутники посилають на землю слабкі радіосигнали. Для приймання цих радіосигналів використову­ються спеціальні пристрої GPS-приймачі. Зазвичай точність визначення міс­цезнаходження — від 8 до декількох десятків метрів.

GPS-приймач отримує сигнали з орбітальних супутників GPS та визначає свою позицію в будь-якій точці Землі. Точність визначення позиції залежить від кількості супутників, сигнали яких отримав приймач. Для того, щоб визна­чити місцеположення потрібні стійки сигнали хоча б від трьох супутників.

З появою GPS-пристроїв виникли різні сервіси, які використовують їх мож­ливості. В першу чергу сервіси пов'язані з автомобільними подорожами, коли навігатор допомагає слідувати від точки до точки. Мандрівники та дослідники природи в лісах, у горах, та на воді використовують GPS-приймачі для того, щоб позначити певні точки та скласти ці точки у маршрути.

Крім ділової активності виникло кілька напрямів ігрового та освітнього ви­користання кишенькових GPS-приймачів. В першу чергу, це такі напрями, як геокешингі геотагінг.За допомогою мобільних пристроїв (мобільних телефонів, GPS-навігаторів, відеокамер, цифрових фотоапаратів та інших систем) можна організувати ціка­ву навчальну діяльність.Сервіс Геокешинг — навчальна гра — «geocaching», (від грецьк. «geo» — Земля та англійського «cache» — схованка) — пов'язаний з пошуком «скарбів» чи розв`язуванням задач із застосуванням географічних координат. Головна ідея гри — гравці ховають «скарби», за допомогою GPS визначають їхні коор­динати й повідомляють про них в Інтернеті. Інші гравці використовують ці координати та свої GPS-приймачі для пошуку захованого. В освітньому геокешенгу учасники гри виконують завдання та використовують можливості GPS-приймачів.

Сервіс Геотагінг — «geotagging» (від грецьк. «geo» — Земля, англ. «tag» - мітка, ярлик) — заснований на використанні в якості міток географічних GPS координат точки, в якій зроблена фотографія. При розміщенні в мережі нових фотографій учасники проекту додають до неї опис та ключові слова — мітки, за якими фотографія в подальшому може бути знайдена. Застосування таких міток дозволяє сумістити розповіді та фотографії, що розміщено у колекції учасниками проекту, з сервісом цифрових карт Google та отримати зображення точки, в якій зроблено фотографію, на карті maps Google.com

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Що таке геосервіси?

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 758; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.161.91.76
Генерация страницы за: 0.007 сек.