Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема: Досягнення, перспективи і проблеми генної інженерії

Лекція №7

Мета: Ознайомлення студентів з сучасним станом, перспективами, досягненнями та проблемами генетичної інженерії.

Основна проблема:потенційна шкідливість ГМО та ГМХП для людини. Стовбурові клітини і перспективи їх використання. Морально-етичні проблеми генетичної інженерії та клонування.

Професійна спрямованість: тема пов’язана з §22 „Біотехнологія. Генетична та клітинна інженерія” (див. Шкільний підручник. Загальна біологія. К.: Генеза, 2001/ М.Є. Кучеренко та ін) та темою „ДНК – носій спадкової інформації” (10 кл.)

 

План:

1. Генетично модифіковані організми (ГМО) і генетично модифіковані харчові продукти. Ставлення до них в США і Європі.

2. Відсутність законів, що регулюють вирощування і використання ГМО в Україні.

3. США – лідер в галузі генної інженерії та практичного використання ГМО.

4. Проблема потенційної небезпеки ГМО для людини та екосистем.

5. Досягнення генної інженерії у мікроорганізмів, рослин і тварин. Перспективи генної інженерії та її значення у вирішенні проблеми харчових ресурсів.

6. Потенційна небезпека перенесення генів, що викликають захворювання на рак та інших генів, що зумовлюють комплексну стійкість до антибіотиків у бактерій. (Самостійно).

7. Генна інженерія і біологічна зброя. Техніка безпеки. (Самостійно).

8. Поняття стовбурових клітин та їх значення в життєдіяльності організму.

9. Стовбурові клітини та їх плюропотентність. Донор-рекордист, занесений до книги рекордів Гіннесса (480 л. крові).

10. Стовбурові клітини та їх використання в медицині.

 

Ключові терміни: генетично модифікований організм (ГМО) = трансгенний організм, генетично модифікований харчовий продукт (ГМХП), трансформант, біотехнологія, R-плазміди та гени, що зумовлюють комплексну стійкість до антибіотиків, біологічна зброя, потенційна небезпека ГМО для людини та екосистем.

 

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Дайте визначення ГМО та ГМХП.
 2. Наведіть конкретні приклади ГМО та ГМХП
 3. Які ГМО вирощуються в Україні?
 4. У чому потенційна небезпека ГМО та ГМХП?
 5. Що таке стовбурові клітини ті які перспективи їх використання?

 Література:

 1. Л.І. Воробйова, О.В. Тагліна. Генетичні основи селекції рослин і тварин. – Харків, Ранок, 2007. Розділ 10-12.
 2. Лишенко І.Д. Генетика з основами селекції. – К.: В. шк., 1994 (розділ ІV).
 3. Стрельчук С.І., Демидов, Бердишев Г.Д., Голда. Генетика з основами селекції. К.: 2000.
 4. Картель Н.А. Биоинженерия: методы и возможности. Минск, 1989.
 5. Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды. М., 1985.
 6. Россихин В.В. Биотехнология. Введение в науку будущего. Харьков, Колорит, 2005.
 7. Баев А.А. Генетическая инженерия. М.: Знание, 1985.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 912; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. VІІ.2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАРУБІЖНОЇ АРХІВІСТИКИ. ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДО АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 2. Болонський процес і перспективи законодавчого врегулювання розвитку вищої освіти в Україні
 3. Виборча система: поняття та види
 4. Виявлення проблеми й формулювання мети
 5. Глобальні проблеми людства.
 6. Ґендерні проблеми демографічної ситуації в Україні
 7. Денежная система: понятие, элементы, типы
 8. Досвід та перспективи діяльності центрів зайнятості населення.
 9. Еволюція концептуального підходу до людини і праці. Проблеми професійної майстерності людини
 10. Екологічні проблеми природних вод України: найбільших річок, Чорного і Азовського морів.
 11. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у соціально-економічній сфері: реалії і перспективи
 12. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері соціального захисту: реалії і перспективи в українському суспільстві

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.