Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Читайте также:
 1. V.7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ДОКУМЕНТИ НАФ
 2. Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності в Україні
 3. Етапи проведення сертифікації (реєстрації) системи якості в організації
 4. Єдиний реєстр доручень
 5. Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ
 6. Єдиний реєстр захисних знаків та спеціальних бланків нотаріальних документів
 7. Журнал реєстрації перевірок
 8. За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції приватні (акціонерні), державні, іноземні та спільні.
 9. Закон дозволяє подружжю скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому по праву спільної сумісної власності.
 10. КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 11. Методичні підходи до визначення ринкової вартості нематеріальних активів — об'єктів інтелектуальної власності
 12. Набуття та припинення права власності на землю

Реєстр прав власності на нерухоме майно є інформаційною системою, яка містить відомості про зареєстровані права власності, суб’єктів прав, об’єкти нерухомого майна, правовстановлювальні документи, на підставі яких здійснено реєстрацію прав власності.

Реєстр прав власності на нерухоме майно включає в себе реєстр заяв і запитів та реєстраційні справи, які не можуть бути вилучені.

Реєстр запроваджений з 1.10.2002 р. на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1998 р. № 192 «Про заходи щодо створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно» та від 16.05.2002 р. № 661 «Про заходи щодо створення системи реєстрації прав власності на нерухоме майно» до прийняття та набрання чинності законом України про державну реєстрацію прав на об’єкти нерухомого майна.

Мета створення реєстру — забезпечити визнання та захист прав власності на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб в Україні, створення умов для функціонування ринку нерухомого майна, активізації інвестиційної діяльності.

Реєстрація прав власності на нерухоме майно — це внесення запису до реєстру прав власності на нерухоме майно у зв’язку з виникненням, існуванням або припиненням права власності на нерухоме майно, що здійснюється БТІ за місцезнаходженням об’єктів нерухомого майна на підставі правовстановлювальних документів, за рахунок коштів особи, що звернулася до БТІ.

Обов’язковій реєстрації підлягає право власності на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій, іноземних держав, а також територіальних громад в особі органів місцевого самоврядування. Реєстрації підлягають права власності тільки на об’єкти нерухомого майна, будівництво яких закінчено та які прийнято в експлуатацію в установленому порядку за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених відповідним БТІ. Не підлягають реєстрації тимчасові споруди, а також споруди, не пов’язані фундаментом із землею.

 

Багаторівнева ієрархічна ІС «РАГС»

 

Багаторівнева ієрархічна ІС «РАГС» складається з інформаційних підсистем відділів реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які проводять реєстрацію народження, смерті, одруження та встановлення батьківства, а також консульських установ і дипломатичних представництв України, які виконують зазначені функції.

Багаторівнева ієрархічна ІС «РАГС» містить:

• автоматизовану систему реєстрації актових записів, що складається з підсистем «Народження», «Укладання шлюбу», «Розлучення», «Смерть», «Встановлення батьківства», «Усиновлення (удочеріння)», «Зміна прізвища, імені, по батькові», «Відновлення актового запису», «Статистика»;• автоматизовану систему «Архів», що складається з підсистем «Народження», «Укладання шлюбу», «Розлучення», «Смерть», «Встановлення батьківства», «Усиновлення (удочеріння)», «Зміна прізвища, імені, по батькові», розроблених з урахуванням усіх змін форм актових записів і законодавства РАГС за період з 1918 року і донині; підсистем «Електронна картотека актових записів» та «Електронна картотека метричних церковних книг», підсистеми «Листи», розробленої з урахуванням специфіки кореспонденції, якою обмінюються органи РАГС з іншими організаціями і між собою;

• автоматизовану систему «Внутрішня взаємодія», яка за безпечує централізацію даних із районних відділів РАГС, селищних або сільських рад, консульських установ і дипломатичних пред-ставництв України у міський або обласний архів як по каналах зв’язку, так і за допомогою магнітних носіїв інформації (дискет);

• автоматизовану систему «Зовнішня взаємодія», яка забез-печує інформаційну взаємодію з органами галузевого і територі-ального управління за даними відділів РАГС, а також обмін ін-формацією і документами з архівами інших регіонів країни по каналах зв’язку з використанням методів криптологічного конт-ролю і захисту від несанкціонованого доступу;

• інформаційно-довідкову систему «Закон», яка забезпечує правову консультацію з питань реєстрації актів громадянського стану.

Використання системи забезпечує виконання таких функцій:

• ведення актових записів з логічним та юридичним контролем даних, що вводяться;

• автоматизоване формування, перегляд, редагування і друкування актових записів, свідоцтв, довідок, сповіщень, карток, відомостей, статистичної звітності;

• автоматизований пошук актових записів за будь-якими реквізитами, що мають юридичні наслідки;

• формування і ведення архівів по всіх архівних фондах (метричних церковних книгах будь-яких релігійних конфесій, актових записах за період з 1918 року й донині, консульських установ і дипломатичних представництв);

• формування і ведення електронних картотек по всіх архівних фондах;

• формування і ведення довідників і словників архівів відділів РАГС, селищних і сільських рад, церков, консульських установ, формулювань, що вносяться в графу «особливі позначки» актового запису відповідно до вимог законодавства РАГС з 1918 року й донині та ін.;

• формування і видача описів архівних фондів по всіх архівах та одиницях зберігання;

• облік зберігання і витрачання гербових бланків свідоцтв;

• оперативний контроль керівників за діяльністю персоналу відділу РАГС і архіву;

• одержання юридичних консультацій з питань реєстрації актів громадянського стану в автоматизованому режимі;

• видача необхідної інформації по матеріалах відділів РАГС органам галузевого і територіального управління, а також у військкомати, органи соціального забезпечення і соціального за-хисту, органи внутрішніх справ і т. ін.;

• автоматизоване збирання і централізація даних в міському або обласному архіві;

• обмін інформацією і документами з іншими регіонами країни;

• актуалізація бази даних «Регістр населення».

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Лекция №11

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1862; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.