Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция 4. Головний мозок і свідомість


Головний мозок і свідомість

Свідомість –це фундаментальна властивість психіки, яка забезпечує здатність людини виділяти себе з навколишнього середовища та активно орієнтуватися в ньому. Завдяки свідомості людина не просто адекватно орієнтується в середовищі, але й набуває здатності до його перетворення за допомогою наукової та художньої творчості.

Свідомість – це також такий специфічний стан мозку, коли знання, яким володіє людина, може бути передане іншій людині за допомогою слів, математичних символів, образів художніх творів тощо.

На думку сучасних вчених-фізіологів, існують такі поведінкові критерії свідомості , за допомогою яких можна виявити її межі:

– увага та здатність зосередитися на різних явищах відповідно до зовнішніх умов;

– здатність до виникнення абстрактних думок і оперування ними, а також можливість висловлювати їх словами чи іншим способом;

– можливість оцінювати майбутні вчинки, тобто здатність до чекання та прогнозування;

– усвідомлення свого власного “Я” та визнання інших індивідів;

– наявність естетичних та етичних цінностей.

На підставі цих критеріїв стає очевидним, що свідомістю, крім людини, наділені і тварини. Рівень розвитку цієї особливості ВНД у тварин обумовлений рівнем організації їх ЦНС. Наприклад, у вищих хребетних тварин (птахи, ссавці), які мають високо диференційовану нервову систему, існують чіткі ознаки певної свідомої поведінки. У тварин же з дуже простою нервовою системою така поведінка або не спостерігається, або трапляється у поодиноких випадках і в дуже недосконалій формі.

Наука поки-що нічого певного не здатна стверджувати ні стосовно механізму свідомості, ні стосовно функціональних передумов цього явища. Існують лише примітивні і в цілому зовсім незадовільні припущення. Сьогодні напевно відомо лише те, що свідомість проявляє себе у вигляді активної зони кори великого мозку, яка чітко окреслена як світла пляма (метод радіоактивної глюкози). Треба зазначити, що це явище передбачав ще І.П.Павлов.

Формування свідомості в онтогенезі людини залежить, перш за все, від факторів зовнішнього середовища. Від первинного самовідчуття цей процес розвивається до самосвідомості, яка полягає в усвідомленні своїх думок та бажань як власних. Цей процес залежить від мови.

Мислення і свідомість не розвиваються самі по собі як прояв природних здібностей, а є кінцевим результатом тривалої взаємодії людини з навколишнім середовищем, перш за все соціальним.

 

Экономическая концепция меркантилизма.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Общая характеристика меркантилизма

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 116; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.