Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нормування викидів


Летучі промислові викиди.

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ВІД ШКІДЛИВИХ СПОЛУК ТА ГАЗІВ

Склад летучих промвикидів також різноманітні як джерело й умови утворення. Відомо ~ 4 тис різноманітних викидів, вони описані через ГПК (гранично припустима концентрація). Вони потребують контролю за їхнім утриманням. Всі викиди можна згрупувати по долі їхнього впливи на атмосферу в цілому:

ü оксиди сірки SO2 та SO3. від них кислотні дощі;

ü оксиди азоту No та NO2. задушливої дії;

ü оксиди вуглецю co та co2;

ü з'єднання фосфору та миш'яку;

ü смоли різноманітного походження;

ü тумани кислот;

ü смердячі з'єднання, що дурно пахнуть: H2S та меркаптан;

ü вуглеводні;

ü пари летучих розчинників;

ü пари ртуті;

ü фтор, хлор та їхній з'єднання;

ü сажа - продукт недопалу палива.

Особливу увагу приділяють зниженню інтенсивності утворення і виділення оксидів азоту N2O, NO, NO2, N2O3.

Заходи: зменшення утримання О2 і N2 у реакційній зоні; зниження в припустимих межах температури (там же); зменшення виходу продуктів спалення; застосування двустадійного спалення палива (до 850оС із хімічним недопаленням; більш 850оС із допаленням); низькотемпературне спалення палива у печах із киплячим шаром. З одного стана в інший (протягом 1 хвилини, пари миш'яку конденсуються перетворюються у туман), багато компонентів взаємодіють із собою і можливо їхнє очищення.

Висновок: перед проектуванням треба старанно вивчити властивості й умови утворення переміщення викидів. Викиди з моменту утворення можуть використовувати двоякі зміни спрямованні, тобто потрібні для очищення, вони повинні враховуватися при проектуванні і побічні - не бажані, проектувальники не можуть їх врахувати. Наприклад - фьюмінгові печі застосовуються для виробництва олова, але може утворитися миш'як. Одже олово уловлюється раніш, чим миш'як, щоб не перемішалися.

Увага на властивості:

ü токсичність;

ü мутагенність;

ü концерагенність;

ü загальна екологічна активність, тобто вплив на тваринний та рослинний світ (миттєво).Конкретна характеристика викидів:

ü склад;

ü температура;

ü тиск;

ü характеристика суміші.

Для аерозолів найважливіша:

ü дисперсний склад;

ü якість дисперсного середовища.

Нормативним документом завжди передбачається обов'язкове очищення до можливого рівня з метою поліпшення фонової обстановки.

Як парогазові, так і аерозольні викиди мають велику кількість властивостей і характеристик, їх більш двадцятьох (лекція очищення). Мінімальні уявлення про парогазові викиди дають:

1) об'ємна витрата;

2) номінальні і граничні коливання: номінальні коливання - коливання при звичайних умовах t =0оС, P=1030 Па; граничні коливання - min і max, і визначають сплески витрат. Залежить від технології виробництва; температура середня технологічне і граничне коливання.

3) хімічний склад по кожному компоненту, %. Його можливі зміни.

4) тимчасовий режим парогазових змін. Закладаються особисті параметри.

По аерозольним викидам список властивостей і характеристик ширше.

Комплексні викиди - парогазові з аерозольними повинна описуватися комплексно і з урахуванням можливих взаємодій газових компонентів з аерозольними частинками. Особливу увагу треба звернути на дисперсність і морфологію часток.

 

Питання винесенні до контролю за темою №4:

1. Які загальні вимоги щодо якості виготовленої продукції Ви знаєте?

2. Що входить до контролю якості у кар’єрах?

3. Що входить до контролю якості на базах органічних матеріалів?

4. Що входить до контролю якості на КДЗ?

5. Що входить до контролю якості на АБЗ?

6. Що входить до контролю якості на ЦБЗ?

7. Що входить до контролю якості на заводах по виготовленню ЗБВ?

8. Що входить в плани заходів для запобігання забрудненю навколишнього середовища? Що таке «ризики» та їх методи визначення?

9. Наведіть класифікацію негативних чинників на виробництві.

10. Що охоплює прогнозування наслідків небезпечних та екстремальних ситуацій на виробництві? Для чого розробляються попереджувальні та захисні заходи?

11. Що таке «екологічна безпека»? види екологічного контролю та відповідальність за порушення екологічних норм?

12. Які види шкідливих речовин (з погляду можливості очищення) Ви знаєте?

13. Розкрийте поняття – «парогазові викиди».

14. Розкрийте поняття – «аєрозольні викиди».

15. Які джерела шкідливих викидів Ви знаєте? Їх класифікація?

16. Як виконується очищення стокових вод від взважених часток?

17. Як виконується очищення повітря від пилу?

18. Які методи експериментального визначення дисперсної сполуки аерозолю Ви знаєте?

19. Які способи очищення повітря від пилу (газів) Ви знаєте?

20. Наведіть класифікацію пристрої для очищення повітря?

21. Наведіть найбільш поширені види викидів шкідливих сполук та газів? Сформулюйте вимоги щодо нормування цих викидів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класифікація очисних пристроїв | Тема 5: ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖІТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 279; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.