Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Техніка безпеки при експлуатації виробничого обладнання


ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Надання першої медичної допомоги потерпілим

Перша медична допомога – це вид медичної допомоги, який надається на місці ураження чи поблизу нього особовим складом санітарних постів, санітарних дружин або в порядку самодопомоги чи взаємодопомоги. Для її здійснення використовуються індивідуальні медичні, а також допоміжні засоби. Цей вид допомоги спрямований на:

- - врятування життя постраждалого;

- - попередження ускладнень;

- - зменшення або повну зупинку дії вражаючого фактора;

- - підготовку до евакуації.

В обсяг першої медичної допомоги входять:

- - зупинка зовнішньої кровотечі;

- - введення знеболювальних засобів;

- - усунення асфіксії;

- - проведення штучного дихання;

- - проведення непрямого масажу серця;

- - іммобілізація переломів кісток.

Головним законодавчим актом України є Конституція, цілий ряд статей якої стосується питань безпеки життєдіяльності, зокрема:

Стаття 43: “Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється”;

Стаття 49: ”Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування”;

Стаття 50: “Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена”;

Стаття 66: “Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки”;

Стаття 68: “Кожен зобов’язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей”.

Конституційні права громадян з питань безпеки життєдіяльності визначаються у цілому ряді законодавчих і нормативних актів, які є підвалинами та базою побудови державної системи охорони праці і безпечної життєдіяльності населення України.Безпека виробничого обладнання - властивість виробничого обладнання відповідати вимогам безпеки праці при виконанні технологічних функцій за умов, що встановлені нормативно-технічною документацією.

Виробниче обладнання при експлуатації не повинно створювати небезпеки внаслідок дії вологи, сонячної радіації, механічних коливань, високого чи низького тиску та температур, агресивних середовищ, мікроорганізмів, а також повинно бути пожежо- та вибухобезпечним.

Безпека при експлуатації виробничого обладнання досягається шляхом використання:

ü засобів механізації;

ü виконання ергономічних вимог;

ü дистанційного керування;

ü включення вимог безпеки в технічну документацію (монтажу, експлуатації, ремонту, транспортування, зберігання).

Відновлення необхідного трудового настрою має бути відпрацьовано психологічно, шляхом постійного загострення уваги робітника на першій з його потреб щодо визначення стану його робочого місця до початку робіт. Саме тому велике значення мають збори з робітниками до початку роботи, коли безпосередній керівник ставить виробничі завдання та аналізує стан безпеки на кожному місці.

У процесі виконання робіт керівник повинен здійснювати контроль за станом безпеки і координувати роботу працівника. Вимога визначення відсутності небезпек наприкінці робочої зміни та інформування керівника створює для працівника передумови для осмислення подальшого удосконалення стану безпеки.

 

Питання винесенні до контролю за темою №5:

1. Наведіть основні положення закону України «Про охорону праці».

2. На що спрямовано надання першої медичної допомоги потерпілим?

3. Наведіть основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності?

4. Що включає техніка безпеки при експлуатації виробничого обладнання?


ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.

 

Питання винесенні до контролю за темою №1:

1. Наведіть структуру будівельного комплексу України

2. Яка класифікація підприємств будівельних виробів та конструкцій?

3. Наведіть структуру виробничого процесу у будівельній галузі?

4. З яких елементів складається виробнича структура підприємств?

5. Які основні вимоги застосовуються до генерального плану підприємства?

6. Які особливості складського господарства на підприємствах будівельної галузі?

7. Наведіть структуру та конструкцію складів для зберігання мінеральних заповнювачів.

8. Наведіть структуру та конструкцію складів для зберігання мінерального порошку або цементу.

9. Наведіть структуру та конструкцію складів для зберігання органічних в’яжучих.

Питання винесенні до контролю за темою №2:

1. Розкрийте загальну технологічну схему будівельного виробництва.

2. Що входить в зовнішні вантажопотоки підприємств?

3. Що входить у внутрішні вантажопотоки підприємств?

4. Які особливості гірських порід, які розробляються в кар’єрах Ви знаєте?

5. Наведіть класифікацію підприємств по видобутку мінеральних матеріалів.

6. Як виконується визначення запасів дорожньо-будівельних матеріалів у родовищах?

7. Які особливості технологічних процесів при розробці ґрунтових кар’єрів?

8. Наведіть загальну схему перерізу добичного та вськришного уступів із визначенням основних елементів.

9. Які особливості технологічних процесів видобутку піщаних та піщано-гравійних матеріалів Ви знаєте?

10. Які методи виконання буро підривних робіт Ви Знаєте?

11. Які методи руйнування гірських порід при бурінні шпурів та свердловин Ви знаєте?

12. Які види вибухових матеріалів застосовуються при буро підривних роботах?

13. Який транспорт застосовується у кар’єрах?

14. Розкрийте сутність процесу дроблення мінерального матеріалу.

15. Наведіть конструкцію та принцип дії щічних дробарок.

16. Наведіть конструкцію та принцип дії конусних дробарок.

17. Наведіть конструкцію та принцип дії валкових дробарок.

18. Наведіть конструкцію та принцип роботи дробарок ударної дії.19. Як виконується грохочення подрібненого кам’яного матеріалу?

20. Яке обладнання використається для грохочення подрібненого матеріалу?

21. Яка сутність процесу збагачення кам’яного матеріалу за формою і розміром?

22. Яка сутність процесу збагачення кам’яного матеріалу за механічними властивостями?

23. Яка сутність процесу збагачення кам’яного матеріалу за вмістом домішок?

24. Яка сутність процесу збагачення кам’яного матеріалу за недоліками структури?

25. Яка сутність процесу миття кам’яного матеріалу у кориті?

26. Яка сутність процесу миття кам’яного матеріалу у барабанних промивних машинах?

27. Яка сутність процесу миття кам’яного матеріалу у вібраційних промивних машинах?

28. Яка сутність процесу миття кам’яного матеріалу у гідро-класифікаторах вертикального типу?

29. Яка сутність процесу миття кам’яного матеріалу у гідро-класифікаторах горизонтального типу?

30. Яка сутність процесу зневоднення кам’яного матеріалу у відцентрових зневоджувачах?

31. Яка сутність процесу зневоднення кам’яного матеріалу у вібраційних зневоджувачах?

32. Яка сутність процесу зневоднення кам’яного матеріалу у спіральних зневоджувачах та дешламаторах?

33. Яка сутність процесу виробництва важкого піску?

34. Яка сутність процесу виробництва мінерального порошку?

35. Які види органічних в’яжучих застосовуються у дорожній галузі?

36. Які вимоги до транспортування нафтових бітумів?

37. Яке технологічне обладнання застосовується на базах бітумних матеріалів?

38. Яка класифікація та конструкція бітумосховищ?

39. Яка класифікація та конструкція бітумоплавильних агрегатів?

40. Які особливості та конструкція бітумних насосів та бітумопроводів?

41. Наведіть класифікацію бітумних емульсій?

42. Який принцип приготування бітумних емульсій?

43. Яке обладнання використовується для приготування бітумних емульсій?

44. Які види готової продукції виготовляються на АБЗ?

45. Які вимоги щодо розташування АБЗ?

46. Наведіть класифікацію АБЗ.

47. Наведіть технологічні процеси приготування асфальтобетонних сумішей у загальному вигляді.

48. Наведіть технологічну лінію переміщення мінеральних заповнювачів.

49. Наведіть технологічну лінію переміщення мінерального порошку.

50. Наведіть технологічну лінію переміщення органічних в’яжучих.

51. Наведіть технологічну лінію переміщення хімічних домішок та ПАР.

52. Яке технологічне обладнання використовується на АБЗ?

53. Яка класифікація та конструкція сушильних барабанів?

54. Яка класифікація та конструкція асфальтозмішувальних установок?

55. Які механізми та обладнання застосовується на внутрішніх вантажопотоках?

56. Яка класифікація ЦБЗ?

57. З яких технологічних підрозділів складається ЦБЗ стаціонарного типу?

58. Наведіть технологічні процеси приготування цементобетонних суміші.

59. Яке основне технологічне устаткування використовується на ЦБЗ?

60. Наведіть технологічний процес виготовлення арматурних каркасів та арматурних сіток.

61. Наведіть технологічний процес формування залізобетонних виробів.

62. Наведіть технологічний процес тепло вологої обробки.

63. За яких ознак обґрунтовується вибір технологічної схеми виготовлення збірних конструкцій?

64. Які технологічні схеми виготовлення збірних конструкцій Ви знаєте?

Питання винесенні до контролю за темою №3:

1. Розкрийте поняття – «механізація» та «автоматизація» виробництва.

2. Що включає в себе автоматизація виробничих процесів у кар’єрах?

3. Що включає в себе автоматизація виробничих процесів на КДЗ?

4. Що включає в себе автоматизація виробничих процесів на базах органічних матеріалів?

5. Що включає в себе автоматизація виробничих процесів на АБЗ?

6. Що включає в себе автоматизація виробничих процесів на ЦБЗ?

7. Що включає в себе автоматизація виробничих процесів на заводах з виготовлення ЗБВ?

Питання винесенні до контролю за темою №4:

1. Які загальні вимоги щодо якості виготовленої продукції Ви знаєте?

2. Що входить до контролю якості у кар’єрах?

3. Що входить до контролю якості на базах органічних матеріалів?

4. Що входить до контролю якості на КДЗ?

5. Що входить до контролю якості на АБЗ?

6. Що входить до контролю якості на ЦБЗ?

7. Що входить до контролю якості на заводах по виготовленню ЗБВ?

8. Що входить в плани заходів для запобігання забрудненню навколишнього середовища? Що таке «ризики» та їх методи визначення?

9. Наведіть класифікацію негативних чинників на виробництві.

10. Що охоплює прогнозування наслідків небезпечних та екстремальних ситуацій на виробництві? Для чого розробляються попереджувальні та захисні заходи?

11. Що таке «екологічна безпека»? види екологічного контролю та відповідальність за порушення екологічних норм?

12. Які види шкідливих речовин (з погляду можливості очищення) Ви знаєте?

13. Розкрийте поняття – «парогазові викиди».

14. Розкрийте поняття – «аерозольні викиди».

15. Які джерела шкідливих викидів Ви знаєте? Їх класифікація?

16. Як виконується очищення стокових вод від зважених часток?

17. Як виконується очищення повітря від пилу?

18. Які методи експериментального визначення дисперсної сполуки аерозолю Ви знаєте?

19. Які способи очищення повітря від пилу (газів) Ви знаєте?

20. Наведіть класифікацію пристрої для очищення повітря?

21. Наведіть найбільш поширені види викидів шкідливих сполук та газів? Сформулюйте вимоги щодо нормування цих викидів.

Питання винесенні до контролю за темою №5:

5. Наведіть основні положення закону України «Про охорону праці».

6. На що спрямовано надання першої медичної допомоги потерпілим?

7. Наведіть основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності?

8. Що включає техніка безпеки при експлуатації виробничого обладнання?

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 5: ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖІТТЄДІЯЛЬНОСТІ | Нормы литературного языка

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 361; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.