Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Добові коливання тиску

Для виявлення добових коливань тиску розглядають середні щогодинні величини, отримані із спостережень багатьох років. При усереднюванні всі неперіодичні коливання накладаються та взаємно затухають. Якщо по таких усереднених значеннях побудувати криві ходу тиску в залежності від часу, то можна встановити визначену періодичність у добовому коливанні тиску. У цьому коливанні знаходять два максимуми та два мінімуми. Максимум тиск відбувається приблизно о 10 і 22 год за місцевим часом, а мінімум наступає приблизно о 4 і 16 год. Такий добовий хід особливо різко проявляється в тропічних широтах, де амплітуда добових коливань складає 3-4 мб. У напрямку до полюсів вона зменшується. В помірних широтах добовий хід атмосферного тиску виражений значно слабше: тут амплітуда 0,3–0,6 мб. Крім цього, у нетропічних широтах добовий хід спотворюється неперіодичними коливаннями тиску, пов’язаними з проходженням циклонів і антициклонів.

На рис. 3.2 показані криві добового ходу атмосферного тиску на різних широтах. Як видно з рисунка, із збільшенням широти амплітуда добового ходу зменшується і, крім того, на всіх широтах обидві добові хвилі несиметричні. Денний мінімум виражений різкіше, ніж нічний, а ранковий максимум більший за вечірній.

Рис. 3.2 Добові коливання тиску на різних широтах

Денний мінімум обумовлюється нагріванням повітря, а ранковий максимум – його охолодженням. Питання про походження другого мінімуму та максимуму ще повністю не вивчене.

Існує припущення, що їх причиною є пружні коливання атмосфери, що за добу оббігають земну кулю. Вони викликаються відповідними коливаннями температури та підсилюються завдяки резонансу.

 

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 460; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.