Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Технологія І.Унт

Читайте также:
 1. Алгоритми й технологія автоматизованого розв’язання задач з обліку і контролю в умовах автоматизованої системи управління підприємством АСУП
 2. Ділові наради, їх організація та технологія проведення
 3. Екологічно чиста технологія – технологія, що видає екологічно чисту продукцію.
 4. Лекція 5. Технологія консультативної соціально-педагогічної допомоги
 5. Лекція 6. Реінжиніринг як інноваційна стратегія і технологія менеджменту освіти
 6. Нова технологія адаптована до вимог мобільності: низьке енергоспоживання і мініатюрна антена. IP Datacast забезпечує прийом інформації в короткі інтервали часу – типу тайм-слота.
 7. Психологічна технологія допиту
 8. Тема 10: Технологія технічного обслуговування та поточного ремонту газового обладнання автомобілів.
 9. Тема 2. Технологія банківського кредитування фізичних осіб
 10. Тема: Технологія створення сільськогосподарських карт
 11. Технологія боротьби з бур`янами
 12. Технологія в системі регіонального управління і регулювання.

Л.8.

4. Технології індивідуалізації навчання (І. Унт, А.С. Границька, В.Д. Шадріков)

 

Унт Інге Еріхівна – д.п.н., проф. НДІ педагогіки Естонії, автор широко розповсюдженої системи індивідуалізації навчальних завдань.

Границька Антоніна Сергіївна – проф. Ін-ту іноземних мов, розробила авторську технологію адаптивного навчання в школі.

Шадріков Володимир Дмитрович – дійсний член РАО, д.психол.н., проф., керівник експерименту по застосуванню індивідуально орієнтованої освіти.

Індивідуальне навчання – форма, модель організації навчального процесу, за якою: 1) вчитель взаємодіє тільки з одним учнем;

2) один учень взаємодіє лише з засобами навчання (книги, комп’ютер та ін.);

3) двоє учнів взаємодіють між собою (взаємонавчання) без безпосередньої участі вчителя.

Головною перевагою індивідуального навчання є те, що воно дозволяє повністю адаптувати зміст, методи та темпи навчальної діяльності дитини до її особливостей, слідкувати за кожною її дією і операцією при вирішенні конкретних завдань, за її рухом від незнання до знання, вчасно вносити відповідні корективи у діяльність як учня, так і вчителя. Індивідуальне навчання в „чистому” вигляді застосовується у масовій школі досить обмежено. Крім того, виключно індивідуальне навчання недоцільне: людина – істота соціальна, яка формується у взаємодії з оточуючою спільнотою.

Індивідуалізація навчання – це:

1) напрям у розвитку освітніх технологій, який передбачає поглиблену діагностику особистості дитини, проектування на ці основі індивідуальної програми її навчання та розвитку, рефлексію результатів;

2) надання дитині можливостей індивідуального вибору змісту та методів, прийняття рішень, самоаналізу, самооцінки в галузі навчання;

3) діяльність педагога та дитини з підтримки та розвитку індивідуальності, самостійності, індивідуального само будівництва особистості;

4) підвищення ролі самостійної роботи учнів у навчальному процесі.

Технологія індивідуалізованого навчання – така організація навчального процесу, за якої індивідуальний підхід та індивідуальна форма навчання є пріоритетними. Вона передбачає проектування навчальної діяльності на основі індивідуальних рис дитини (інтересів, потреб, здібностей інтелекту та ін.).

Переважають програмовані, розвивальні та творчі методи.

У сучасній вітчизняній педагогічній практиці і теорії найбільш яскравими прикладами технологій внутрішньокласної індивідуалізації навчання є наступні:

- Технологія індивідуалізованого навчання Інге Унт;

- Адаптивна система навчання А.С. Граніцкой;

- Навчання на основі індивідуально-орієнтованого навчального плану В.Д. Шадрикова.

На думку І.Унт,в сучасних умовах головною формою індивідуалізації навчання є самостійна робота учня в школі та вдома. Саме тому вона розробила індивідуальні навчальні завдання для самостійної роботи, робочі зошити з друкованою основою, вказівки до індивідуальної самостійної роботи.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Програмований контроль якості знань учнів | Особливості методики

Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 2183; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Алгоритми й технологія автоматизованого розв’язання задач з обліку і контролю в умовах автоматизованої системи управління підприємством АСУП
 2. Ділові наради, їх організація та технологія проведення
 3. Екологічно чиста технологія – технологія, що видає екологічно чисту продукцію.
 4. Лекція 5. Технологія консультативної соціально-педагогічної допомоги
 5. Лекція 6. Реінжиніринг як інноваційна стратегія і технологія менеджменту освіти
 6. Нова технологія адаптована до вимог мобільності: низьке енергоспоживання і мініатюрна антена. IP Datacast забезпечує прийом інформації в короткі інтервали часу – типу тайм-слота.
 7. Психологічна технологія допиту
 8. Тема 10: Технологія технічного обслуговування та поточного ремонту газового обладнання автомобілів.
 9. Тема 2. Технологія банківського кредитування фізичних осіб
 10. Тема: Технологія створення сільськогосподарських карт
 11. Технологія боротьби з бур`янами
 12. Технологія в системі регіонального управління і регулювання.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.