Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вивчення питань пожежної безпеки працівниками

Читайте также:
 1. Абіотичні небезпеки
 2. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життєдіяльності Модель життєдіяльності людини.
 3. Актуальність питання пожежної безпеки у галузі АПК. Причини пожеж.
 4. Аналіз запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства
 5. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
 6. Анкетування –спосіб отримання інформації за допомогою тиражованих документів, які містять певну сукупність запитань, сформованих і пов’язаних між собою за встановленими правилами.
 7. Безпеки
 8. Вибухонебезпечні небезпеки.
 9. Вивчення древніх залишків організмів і слідів їх життєдіяльності з метою фаціального аналізу
 10. Вивчення і узагальнення педагогічного досвіду, дослідна педагогічна діяльність
 11. ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КОМПЛЕКТУ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ГОРИЗОНТІВ.
 12. Вивчення міжнародних відносин з позицій прикладного моделювання.

Оскільки головними причинами пожежі є відсутність у людей знань та недотримання ними вимог пожежної безпеки, проблемі вивчення правил пожежної безпеки слід надавати важливого значення. Воно повинно здійснюватись безперервно, з самого раннього віку і на всіх етапах навчання та трудової діяльності.

Вже у дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства.

Вивчення правил пожежної безпеки організовується у загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, на виробництві та в побуті.

Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за місцем проживання організовувати навчання населен­ня правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.

Навчання працюючих здійснюється згідно з Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.

Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи повинні проходити інструктаж з пожежної безпеки. Види протипожежних інструктажів:

- вступний - з усіма працюючими, які щойно прийняті на роботу, а також з тими хто прибув на підприємство у відрядження, на практику і мають брати участь у виробничому процесі.

- первинний – безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника – всі новоприйняті, переведені з інших підрозділів, у відрядження і мають брати участь у виробничому процесі; будівельники ремонтних організацій, студенти виробничої практики.

- повторний – з усіма працюючими не менш ніж один раз на рік.

- позаплановий – у разі введення в дію нових НД з питань ПБ; у разі зміни технологічного процесу; на вимогу інспекторів ДПН, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил ПБ, невміння діяти у випадку виникнення пожежі, користуватись первинними засобами пожежогасіння.

- цільовий – перед виконанням разових пожежонебезпечних робіт.

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.Перелік посад і порядок організації навчання (у тому числі керівників різних рівнів) визначаються Кабінетом Міністрів України. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється. Програми навчання з питань пожежної безпеки мають погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

Однією з основних форм пожежно-профілактичної роботи з працівниками є протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямована на виконання вимог пожежної безпеки і попередження пожеж, викриваючи, в першу чергу, такі причини їх виникнення, як необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електроустановок, невиконання протипожежних заходів під час проведення пожежонебезпечних робіт.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Оцінка вірогідності виникнення несприятливих обставин та подій, що сприяють виникненню пожежі | Методи оцінки ризику на фінансовому ринку

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 5715; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Абіотичні небезпеки
 2. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життєдіяльності Модель життєдіяльності людини.
 3. Актуальність питання пожежної безпеки у галузі АПК. Причини пожеж.
 4. Аналіз запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства
 5. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
 6. Анкетування –спосіб отримання інформації за допомогою тиражованих документів, які містять певну сукупність запитань, сформованих і пов’язаних між собою за встановленими правилами.
 7. Безпеки
 8. Вибухонебезпечні небезпеки.
 9. Вивчення древніх залишків організмів і слідів їх життєдіяльності з метою фаціального аналізу
 10. Вивчення і узагальнення педагогічного досвіду, дослідна педагогічна діяльність
 11. ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КОМПЛЕКТУ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ГОРИЗОНТІВ.
 12. Вивчення міжнародних відносин з позицій прикладного моделювання.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.