Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нестандартний урок, особливості його проведення
Читайте также:
 1. Аграрне виробництво і його особливості
 2. Аналізуються дидактичні вимоги до педагогічної діагностики і особливості їх реалізації в умовах активного застосування ІКТ у навчальному процесі вищої школи.
 3. Анатомо-фізіологічні особливості школярів.
 4. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості учнів середнього шкільного віку.
 5. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості учнів старшого шкільного віку.
 6. АНАТОМО-ФІЗЮЛОГТЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ ЗОРУ ТА СЛУХУ У ДІТЕЙ
 7. Антисептики ароматичного ряду (фенол чистий, іхтіол, дьоготь, мазь Вількінсона, лінімент за Вишневським). Особливості протимікробної дії та застосування.
 8. Валютно-фінансова конвергенція та особливості організації фінансів Європейського Союзу
 9. Види часу відпочинку, їх особливості
 10. Вікові особливості обміну речовин та енергії. Режим раціонального харчування дітей
 11. Вікові особливості пам’яті
 12. Вікові особливості суицидального поводження.

Класно-урочна система існує понад три століття. Вона повністю виправдала себе, бо на уроці закладається фундамент освіченості і вихованості учнів. Як зазначав В.Сухомлинський, від уроку тягнуться незримі зв’язки з інтересами, запитами, уподобаннями школярів.

Сучасна школа прагне до широкого використання можливостей уроку як до випробуваної форми організації навчання й виховання учнів.

Проблема удосконалення процесу навчання на уроці літератури є актуальним питанням сучасної методики її викладання. В загальноосвітній середній школі. Новий підхід до змісту навчання вимагає не начиняти голову учня знаннями, а вчити мислити, самостійно здобувати знання, виробляти уміння їх застосовувати, самостійно осмислювати художні твори, життя, особисту поведінку, здатність керувати собою.

Однією з умов удосконалення сучасного уроку і літератури зокрема є використання ідей розвивального навчання і оптимізації навчально-виховного процесу. Щоб урок відповідав критеріям оптимізації необхідно:

- комплексно планувати завдання освіти виховання і розвитку учнів певної вікової групи;

- добирати так зміст уроку, щоб він забезпечував розв’язання всіх накреслених навчально-виховних завдань, концентрував увагу школярів на головних питаннях теми, був доступним, цікавим;

- обирати для кожного етапу роботи оптимальне поєднання методів і прийомів роботи, застосовувати такі засоби навчання, які забезпечували б ефективне розв’язання завдань кожного етапу роботи;

- накреслювати оптимальне поєднання класних колективних, групових та індивідуальних форм навчання, яке найкраще б забезпечувало можливості учнів;

- виробляти оптимальний темп ведення уроку;

- суворо регламентувати обсяг і складність домашніх завдань, щоб уникнути перевантажень;

- аналізувати в єдності як навчально-виховні результати уроку, так і витрати часу на виконання домашнього завдання.

Б.Степанишин зазначає:»Уроки літератури мають такі величезні потенції, що в руках учителя-майстра можуть стати для учнів пречудовим, найцікавішим у світі клубом хвилюючих зустрічей з усемогутнім чарівником художнього слова, з прекрасними витворами їх розуму і серця…»

Як показують результати анкетувань та спостережень за сучасним уроками, цікавий урок літератури – це нешаблонний, оригінальний, самобутній урок, що несе в собі якесь відкриття для школярів. Він глибокий за змістом і чіткий за формою.

«Урок буде по-справжньому гарним лише тоді, коли учні перетворяться у співучасників процесу навчання, коли вони будуть свідомо діяти на уроці, відчують відповідальність за нього», - зазначає Соммер Є.І.

Традиційне навчання (типи і їх структури називалися) не вичерпало себе. Адже вчитель в основному працює з усім класом, передає учням знання, формує їхні уміння і навички, ці уроки носять репродуктивний характер.У світовій педагогіці активно розробляються форми роботи на уроці, щоб створити учням можливості для ініціативи у навчальному процесі, розвитку критичного, оцінного мислення.

Зараз методисти виділяють два основних напрямки нетрадиційного навчання: 1) модернізація традиційного навчання; 2) інноваційний підхід до навчального процесу.

Перший напрямок передбачає оновлення навчального процесу, але з орієнтацією на традиційну структуру уроку, вводимо елементи нетрадиційності на певному етапі уроку: гра (розгадування кросвордів, ребусів, чайнвордів), змагання, між мистецькі аналогії, розв’язання проблемного питання, робота з епіграфом, укладання схем, таблиць, карт тощо.

Другий спрямований на розвиток в учнів можливостей засвоювати новий досвід на основі цілеспрямованого творчого і критичного мислення, дослідницької їх діяльності, рольового та імітаційного моделювання.

Нетрадиційне навчання пов’язане з двома орієнтаціями в дидактиці: репродуктивною та пошуковою. У контексті пошуків з’явився вислів «нестандартний урок», лексичне значення якого – відхід від стандарту і шаблону. Традиційний зміст, тобто текстуальний матеріал, подаємо у незвичній, нестандартній формі.

Проблемно-пошукові форми роботи на уроці зумовили появу таких типів уроків: урок-диспут, урок-семінар, урок-дослідження (психологічне, літературознавче), урок-усний журнал, урок-літературно-музична композиція і т.д.

Ігрове, рольове та імітаційне моделювання зумовило появу таких видів уроків: урок-суд, урок-заперечення, урок-зіставлення, урок-екскурсія, урок-змагання (КВК, брейн - ринг…), урок-пресконференція тощо.

В організації уроку необхідний пошук учителя, водночас слід підкреслити, що новації – не самоціль: вони мусять бути педагогічно виправданими і відповідати основним вимогам навчання і виховання у сучасній школі.

Нестандартні уроки слід будувати і проводити так, щоб у центрі уваги був не сам учитель, а учні. Плакати, схеми, таблиці, опори – це лише додатки до слова учителя та учнів.

Від сучасного уроку літератури вимагається організаційна чіткість, в результаті чого досвідчені учителі за 45 хвилин уроку встигають зробити багато без зайвої поспішності. Основне для вчителя – словесника – не вичерпати себе, не залишитися на одному рівні, не відстати від вимог сучасності.

Зазначимо методичні помилки, які часто зустрічаються у практиці вчителів-словесників:

- порушення логічної цілісності уроку;

- калейдоскопічність подання матеріалу, викликана нерозумінням вчителем місця уроку в системі уроків за темою, що вивчається, а також в системі всіх уроків взагалі;

- невміння в змісті уроку відділити головне від другорядного;

- нераціональне поєднання прийомів та засобів навчання;

- нечітка організація уроків літератури, що виявляється у відсутності зв’язку між уроками та темами, які вивчаються;

- неекономне використання часу на уроці;

- відсутність цілеспрямованого навчання прийомів роботи з підручником та додатковою літературою.

Урок літератури сьогодні – це витвір мистецтва, в якому присутні і краса, і натхнення думки, і радість пошуків, створені спільними зусиллями учня і вчителя.

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 430; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аграрне виробництво і його особливості
 2. Аналізуються дидактичні вимоги до педагогічної діагностики і особливості їх реалізації в умовах активного застосування ІКТ у навчальному процесі вищої школи.
 3. Анатомо-фізіологічні особливості школярів.
 4. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості учнів середнього шкільного віку.
 5. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості учнів старшого шкільного віку.
 6. АНАТОМО-ФІЗЮЛОГТЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ ЗОРУ ТА СЛУХУ У ДІТЕЙ
 7. Антисептики ароматичного ряду (фенол чистий, іхтіол, дьоготь, мазь Вількінсона, лінімент за Вишневським). Особливості протимікробної дії та застосування.
 8. Валютно-фінансова конвергенція та особливості організації фінансів Європейського Союзу
 9. Види часу відпочинку, їх особливості
 10. Вікові особливості обміну речовин та енергії. Режим раціонального харчування дітей
 11. Вікові особливості пам’яті
 12. Вікові особливості суицидального поводження.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.196.38.114
Генерация страницы за: 0.002 сек.