Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пульсові коливання тиску в артеріях


Пульсові коливання об’єму артерій

Пульсові коливання швидкості руху крові

Тема: Особливості руху крові в артеріальних судинах

Для кровообігу в артеріях характерні пульсові коливання швидкості руху крові, об’єму артерій і тиску в них. Викликані ці коливання тим, що кров в артерії надходить тільки під час систоли шлуночків – тому об’єм артерій, швидкість руху крові і тиск в артеріях відповідає фазам серцевого циклу. Пульсова хвиля виникає в аорті, доходить до дрібних артерій і там згасає, тому кровообіг у капілярах рівномірний.

У висхідній аорті рух крові повністю залежить від фаз серцевого циклу:

I. У фазу швидкого вигнання періоду вигнання швидкість руху крові від серця зростає;

II. У фазу повільного вигнання швидкість руху крові від серця зменшується;

III. У протодіастолічну фазу кров рухається ретроградно (до серця);

IV. Після закриття пів місяцевих клапанів кров у висхідній аорті не рухається.

V, см/сек                                                                
                                                                 
                                                                 
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                            t  
            Грудна аорта                 Стегнова артерія              
Висхідна аорта             Черевна аорта               Підшкірна артерія  

Чим далі від серця, тим:1) менше швидкість прямого (антероградного) руху крові;

2) менше швидкість зворотнього (ретроградного) руху крові;

3) більше швидкість руху крові від серця в діастолу.

І.Зростання тиску в аорті (Ра) під час сис-

толи призводить до зростання транспульмо-

нального тиску і розтягненню аорти. У ре-

зультаті збільшується об’єм цієї частини

аорти. При розтягненні стінки аорти кінети-

чна енергія руху крові перетворюється на

потенціальну енергію деформації. У відпо-

відь на розтягнення еластичні мембрани

намагаються повернути судині вихідні розміри.

При цьому стінка судини тисне на кров, проштовхуючи її далі по судині. І потенціальна енергія деформації судинної стінки знову перетворюється на кінетичну енергію руху крові. Порція крові, просувається далі і тиск зростає у наступній ділянці артерії. Зростає об’єм наступної ділянки аорти і т.д.

При переході одного виду енергії в іншу вона незначно втрачається і коливання згасають.

Зміни об’єму артерій ми можемо відчути при пальпації артерій.

                         
Ра, мм Hg                        
                         
                       
                         
                       
                         
                       
                         
    аорта     t  

В аорті тиск змінюється наступним чином:

1. У період швидкого вигнання тиск зростає - виникає анакрота (І);

2. У період повільного вигнання тиск зменшується – інцизура (ІІ).

3. У протодіастолічний інтервал кров відш товхується від півмісяцевих клапанів і тиск в аорті незначно зростає – виникає дикротичний підйом (ІІІ).

4. У діастолу тиск спочатку зменшується – виникає катакрота (IV), а потім залишається на сталому рівні.

 

 

При поширенні пульсова хвиля зазнає 2-ох ефектів:

1. Ефект згасання:чим далі від серця, тим менша амплітуда пульсової хвилі, оскільки пульсові хвилі, находять на перешкоди – місця звуження, розгалужень, перегинів. Цей ефект починає спрацьовувати з дрібних артерій.

2. Ефект посилення: на початку артеріального русла у тих судинах, які ідуть одразу за аортою амплітуда пульсової хвилі зростає, оскільки в місцях розгалужень внаслідок “відбивання” відбувається накладання пульсових хвиль.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Замечание 3. Вероятность попадания нормированной нор­мальной величины Х в интервал (0, х) можно найти, пользуясь | Швидкість поширення пульсових коливань

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 752; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.