Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сортування бази даних

Читайте также:
 1. АНАЛІЗ ДАНИХ В ЕХСЕL
 2. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 3. Бази і банки даних
 4. Базовий мультиплексор з двома входами даних
 5. Бухоблік як джерело даних в прийнятті управлінських рішень: поняття, принципи, мета.
 6. Введення даних інтервального типу. Автозаповнення комірок
 7. Введення послідовних рядів даних
 8. Введення числових даних
 9. Види і типи вхідних даних, джерела даних
 10. Види і типи вхідних даних, джерела даних
 11. Використання функцій баз даних
 12. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання

Після введення даних може знадобитися впорядкувати записи. Процес впорядкування записів в базі даних називається сортуванням. Порядок сортування записів визначається конкретною задачею. При сортуванні змінюється порядок розміщення записів в базі даних або в таблиці. Таким чином відбувається зміна бази даних. Крім того слід мати можливість відновити вихідний порядок розміщення записів. Універсальним засобом для цього є введення порядкових номерів записів. Реляційні бази даних (списки) сортують так само, як і дані таблиць-документів: за зростанням або спаданням значень вибраних полів; за алфавітом і за порядком, зворотним йому; за одним, двома або трьома ключами; за рядками або стовпцями; за днями, місяцями та іншими ключами. До бази даних можна застосовувати всі основні та додаткові способи сортування даних, а також методи відновлення таблиць-документів. Адже всі інструменти сортування даних в Ехсеl спочатку створювали для баз-списків.

Як правило, сортування робиться за зростанням — від А і до Я ((або від 1 до 100). Записи з незаповненими полями виводяться в самому початку списку записів, що відсортувалися. Але в Ехсеl є можливість встановити і зворотний порядок сортування — від Я до А (або від 100 до 1).Сортування можна робити одночасно не більш, ніж за трьома полями.

Команда Данные \ Сортировка встановлює порядок рядків у таблиці відповідно до вмісту конкретних стовпців.

Сортування за зростанням припускає такий порядок:

• Числа;

• Текст, включаючи текст із числами (поштові індекси, номера

автомашин);

• Логічні значення;

• Значення помилок;

• Порожні комірки.

Сортування за зменшенням здійснюється в зворотному порядку. Винятком є порожні комірки, які завжди розташовуються в кінці списку.

Тип даних впливає на результат сортування. Для одержання вірного результату всі комірки в стовпчику повинні містити один і той же тип даних. Дані водяться як числа або як текст, але слід уникати ситуацій, коли в комірках одного стовпчика містяться числа і текст.

При виборі команди Данньїе \ Сортировка на екрані з'являється вікно діалогу Сортировка диапазона, яке дозволяє вказати поля для сортування і визначити критерії сортування (рис.3.). За допомогою списку, що розкривається, Сортировать по можна вибрати стовпець для сортування. Порядок сортування встановлюється перемикачами за зростанням або за зменшенням.

Рис.3 Вікно діалогу Сортировка диапазона

При сортуванні за зростанням текстові дані впорядковуються за абеткою від А до Я. Числові дані впорядковуються за зростанням значень від мінімального до максимального. Дати - впорядковуються від найбільш ранньої дати до найбільш пізньої. При виборі перемикача за зменшенням порядок сортування змінюється на протилежний.

Вікно діалогу містить кнопку Параметри,у результаті натискання якої відкривається вікно діалогу Параметри сортировки.За допомогою цього вікна можна:

1. Визначити власний порядок сортування для стовпця, зазначеного в списку, що розкривається, Сортировать по;

2. Зробити сортування, стосовно використання прописних і малих літер; Змінити напрямок сортування (замість сортування зверху - вниз встановити сортування зліва - направо).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Робота з командою Форма | Використання функцій баз даних

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 834; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.