Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Наголошування прислівників і дієприслівників

Читайте также:
  1. Значення дієприслівників доконаного та недоконаного видів
  2. Наголошування іменників
  3. Перехід дієприслівників у прислівники та прийменники

Наголошування займенників

Наголошування числівників

Наголошування дієслів

Існують розбіжності між говорами південно-західного наріччя (ходжу, було, при­нести) і південно-східного: ходжу, було, принести, проте наголос українсь­кої літературної мови в основному сформувався на основі південно-східних діалектів. Тому варто звернути увагу на такі правила:

1) У дієслів з наголошеним -ти під час відмінювання наголошуємо останній склад: вести – веду, ведемо, ведете, іти – іду, ідете.

2) Безпрефіксні дієслова, в яких наголошено суфікс, у першій особі однини теперішнього часу мають наголос на закінченні, а в інших особах – на корені: ходжу, пишу, люблю, роблю, кажу, печу, бережу, але хочу.

3) У дієсловах, що в минулому часі жіночого роду мають наголос на закінченні, залишають такий самий наголос і в множині: була – були, взяла – взяли, знайшла – знайшли.

 

1) Під час відмінювання числівника один наголос переходить на за­кінчення: одного, одному. Але один до одного, всі до одного.

2) У числівників 11 – 19 наголос під час відмінювання переходить на закінчення: одинадцятьодинадцятьох, чотирнадцять – чотирнад­цятьох.

3) У орудному відмінку кількісні числівники мають наголос на останньому складі: сімома, п’ятдесятьома.

4) У поєднанні з числівниками два, дві, три, чотири іменники мають форму називного відмінка множини, але наголос іменників дуже часто збігається з наголосом в однині: два брати, а не два брати, дві сестри, а не дві сестри, два вікна, а не два вікна.

1. У формах родового і знахідного відмінків наголос міститься на кінцевому складі (мене, тебе, цього, того, чого, мого, твого). Але у поєднанні з прийменниками до, від, за, біля, при наголос переходить на основу: біля мене, до тебе.

2. Займенники самий, сама, саме, самі мають наголос на першому складі, якщо їх вжито для підкреслення точно ви­зна­че­ного часового або просторового поняття (у сполученні з вказівним зай­менником той на позначення тотож­ності). Займенники сам, сама, саме, самі вживають у значенні "самостійно, без допомоги".

3. Заперечні займенники ніхто, ніщо в непрямих відмінках мають по­двій­ні наголоси за­ле­ж­но від значення: нікого тут нема, але нікому води подати. Нічого робити, нікому сказати (заперечення можливості здійснення дії).

 

1. Для прислівників, утворених від прикметників, характерне пере­су­ван­ня наголосу на перший склад: гарячийгаряче, головнийголовно, де­шевийдешево, солодкийсолодко, холоднийхолодно, зеленийзелено, веселий – весело, широкийшироко.

2. Дієприслівники, утворені за допомогою суфікса -ачи, -учи, мають на­голос або на по­чат­ку, або на кінці слова: стоячи, лежачи, пишучи, несучи. Треба розрізняти наголос у прис­лів­нику – читати лежачи шкідливо і дієприслівнику – читати, лежачи на дивані; прислівнику слухали стоячи і дієприслівнику простудитися, довго стоячи на морозі.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Наголошування іменників | Збіги приголосних

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 6695; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.