Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття про електричні апарати

Читайте также:
 1. I. ПОНЯТТЯ ВИДУ І ПОПУЛЯЦІЇ. СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЇ.
 2. I. ПОНЯТТЯ ВИДУ І ПОПУЛЯЦІЇ. СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЇ.
 3. I. Поняття функції.
 4. II. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ЕКОСИСТЕМА”.
 5. АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА: ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ.
 6. Базові поняття процесів та потоків
 7. Без дугові контактні апарати.
 8. Безконтактні ел.апарати.
 9. Бухоблік як джерело даних в прийнятті управлінських рішень: поняття, принципи, мета.
 10. Бюджетний процес: поняття, основні елементи.
 11. В ізоелектричній точці білок знаходиться у нестійкому стані та при незначних змінах рН може склеюватися і випадати в осад.
 12. Визначення поняття соціальна мобільність.

Загальні поняття та відомості.

Електричні апарати

Залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Кафедра «Автоматизований електропривод»

 

Конспект лекцій

 

Укладач: Дубінець Л.В.

Для студентів денної форми навчання та центру дистанційної освіти напряму 6.050702 «Електротехніка»

 

 

Дніпропетровськ - 2012


Електричні апарати - електротехнічні пристрої , призначені для комутації, стабілізації чи регулювання електричних, механічних або інших навантажень.

Струм, напруга, потужність - різновиди електричних навантажень, комутованих електричними апаратами.

Прикладом пристрою, комутуючого механічні навантаження є електромеханічні муфти, які з’єднують або роз’єднують ведену та ведучу частину у приводах. А також електромагніти, які приводять у дію елементи електричних апаратів, різного роду заслонки, затвори у гідравлічних та пневматичних приводах.

Комутація — буває ступінчатою та плавною. Для першої характерне включення та відключення електричного кола. Плавну комутацію струму в електричному колі здійснюють різні підсилювачі при зміні керуючого сигналу на його вході.

Як правило до електричних апаратів відносять електротехнічні пристрої які мають неперіодичну комутацію. Колектор електричної машини не електричний апарат.

Функції стабілізації або регулювання різних технічних параметрів працюючого електричного обладнання здійснюють електричні регулятори та стабілізатори. У теперішній час поширені два різновиди електричних апаратів: безконтактні та контактні.

Безконтактні комутують кола, електричний струм яких регулюється нелінійним елементом, електричний опір якого може змінюватись у широких межах плавно або стрибком.

Безконтактні комутуючі елементи не забезпечують гальванічну розв’язку у колі.

Великим недоліком контактних апаратів є створення у процесі комутації розплавленого металевого містка, електричної іскри або електричної дуги.

Електричні апарати ділять на:

· апарати низької напруги (до 1000 в.);

· апарати високої напруги.

По галузям застосування електричні апарати діляться на 5 груп:

1. апарати розподілу високої напруги: роз’єднувачі, вимикачі масляні, повітряні, вакуумні, короткозамикаючі, плавкі запобіжники, розрядники, реактори, трансформатори струму, напруги і т.д.;

 

2. апарати розподілу енергії низької напруги: автоматичні вимикачі, неавтоматичні вимикачі та перемикачі ( рубильники, пакетні вимикачі), плавкі запобіжники та ін.;

 

3. апарати керування: контактори, магнітні та ручні пускачі, силові контролери, реле керування, командоконтроллери, перемикачі керування, резистори та реостати збудження; 

4. реле захисту: реле струму, напруги, потужності, опору, частоти;

5. установчі електричні апарати освітлення та побутових мереж: автоматичні вимикачі, плавкі запобіжники, вимикачі та перемикачі, контактні розйоми (розетки та штепселі), кнопки дзвінків та ін.

Частини апаратів

Складовими елементами електричних апаратів є:

а) Деталь - елементарна частина апарату, виготовлена з цілого куска матеріалу без застосування складальної операції.

б) Вузол - (складальна одиниця) розбірне або нерозбірне з’єднання 2-х або більшої кількості деталей. Вузол, з якого починають складати апарат,називається базовим.

в) Група - з’єднання вузлів та деталей, які є однією з складових апарата та виконують певну функцію.

 

Як правило електричні апарати мають блочну конструкцію. Блоки складаються з декількох груп, однією з яких є базова.

Частини найбільш поширених апаратів класифікуються таким чином:

1) провідники струмоведучого контуру та їх контактні з’єднання;

2) комутуючі контакти;

3) дугогасильні пристрої;

4) механізми;

5) електромагніти;

6) електроізоляційні деталі та вузли;

корпусні деталі, оболонки та резервуари.

Основні вимоги до електричних апаратів.

Вимоги залежать від призначення, умов застосування та експлуатації апарата. Крім специфічних вимог усі електричні апарати повинні задовольняти наступним загальним вимогам:

1) температура нагрівання апарата не повинна бути більша призначеної. Допустима температура нагрівання струмоведучих частин визначається максимально допустимою температурою нагрівання суміжної з нею ізоляції, що визначається класом ізоляції. Класи ізоляції струмоведучих частин по нагріву визначаються ГОСТ-8865. Граничні допустимі перевищення температури нагріву частин електричних апаратів визначає ГОСТ-12434.

2) Апарати повинні витримувати без деформацій, які заважають подальшій роботі, великі термічні та електродинамічні дії, виникаючі на протязі визначеного часу при перевантаженні та короткому замиканні.

3) Електрична ізоляція апарата повинна забезпечувати надійність його роботи при заданому значенні перенапруги; виникаючому в процесі експлуатації. Рівень ізоляції оцінюється значенням випробувальної напруги. Ізоляційна поверхня на протязі однієї хвилини витримує випробування напругою змінного струму з частотою 50 Гц. Згідно ГОСТ12-434

Номінальна напруга електричного апарата, В Номінальна напруга по ізоляції, В Випробувальна напруга (діюче знач), В
12, 24 до 24
до 750
до 1000 до 1000

Про стан ізоляції апарата судять також по її опору, який звичайно дорівнює десяткам кілоом, мегом. Для забезпечення потрібного рівня ізоляції відстань між струмоведучими частинами не повинна бути нижче мінімальних значень.

Для низьковольтних апаратів по поверхні 4-7 мм., по поверхні ізоляції 5-22 мм.

1) Контакти апаратів повинні бути спроможні включити та відключати усі струми робочих режимів, а захисні апарати також і струми аварійних режимів.

2)До кожного апарата пред’являються певні вимоги по надійності та точності роботи, а також по швидкості.

3)Будь-який апарат повинен по можливості мати найменші габарити, масу, вартість, бути простим по конструкції, зручним в обслуговуванні та технологічним у виробництві.

§ Основні матеріали, які застосовуються в електроапаратобудуванні.

Дивись стор. 9

 

Деякі загальні відомості, які потрібні для інженерного проектування електричних апаратів.

Апарати виготовляють на номінальну напругу і номінальний струм.

Значення найбільш поширених номінальних напруг:

· змінний струм: 24, 36, 127,220, 380 В;

· постійний струм: 12,24,48,110, 220 В.

Номінальні струми: 0,2; 0,5; 3; 6; 10; 25; 40; 63; 100; 250; 400; 630; 1000 А.

Тривалий режим роботи апарата - режим, коли по апарату відносно довго протікає номінальний

струм. Цей режим характеризується сталою температурою нагрівання струмоведучих частин.

Допустима густина номінального струму для круглих мідних проводів лежить у межах

від 2 А/мм2 до 6 А/мм2. При зростанні поперечного перерізу провідника допустима густина його струму зменшується.

При змінному струмі має місце поверхневий ефект. Якщо провідник струму умовно розділити на окремі волокна, то волокна, розміщені у центрі провідника, охоплюються

усіма магнітними лініями, створеними струмом. В той час, як волокна на периферії охоплює менше ліній, які проходять зовні провідника. Тому значення реактивних ЕРС і

визваних ними струмів будуть більші у центрі провідника, чим на периферії. Струм начебто витискується від центру на периферію. І густина струму буде більшою на периферії

поперечного перерізу.

Ефект близькості проявляється коли 2 провідника із змінним струмом близько розташовані. Магнітний потік одного наводить у другому реактивну ЕРС. В результаті в останньому виникають струми, котрі намагаються послабити магнітні потоки, які їх визвали. Це приводить до того, що при однаковому напрямку струмів густини струмів будуть менші у тих частинах провідників, які обернені одна до одної, порівняно з зовнішніми частинами. При протилежному напрямку струмів у у цих провідниках більші

густини струмів будуть у частинах, які обенені одна до одної, а менші густини струмів

будуть у зовнішніх частина. Площа перерізів провідників, по яких проходить основна

частина струму, якби зеншується. В результаті збільшується . еквівалентний питомий опір

струмоведучих частин провіників. Звичайно апарати працюють в одному із наступних режимів:

1. тривалий;

2. преривисто-тривалий;

3. короткочасний, з тривалістю робочого періоду 1, 5, 10, 15, 30 с.

або 1, 2, 5, 10, 30,40, 60, 90 хв.

При розрахунку температури нагріву різних частин апарата як правило застосовуютьметод еквівалентного струму.

Електричний апарат звичайно розраховується для роботи на висоті не більше 1000 м. над рівнем моря. Із збільшенням висоти умови тепловіддачі від апарата погіршуються так, як у розрідженому повітрі менше тепла відводиться конвекції і тому полегшується пробій між струмоведучими частинами.

Висота, м
Зменшення струму, %
Зменшення напруги, %

Із збільшенням висоти зменшують номінальний струм і напругу.

Термічна стійкість апарата – здатність протистояти термічній дії струмів КЗ.

Вона визначається струмом термічної стійкості ІТС, який протягом часу tтс нагріває струмоведучу частину до підвищеної температури в порівнянні з Тк. у номінальному режимі. Якщо клас ізоляції В або С, то: Тк, =3000с (матеріал мідь або латунь); Тк, =2000с (алюмінієві пластини); Тк, =4000с (сталеві частини)

tтс=10;5;1;0.5с – час термічної стійкості. Допустима густина струму термічної стійкості номінального струму для мідних провідників:

48 А/мм2 для tтс = 10с.

152 А/мм2 для tтс = 1с.

Між двома провідниками зі струмом виникають електродинамічні сили взаємодії:

 

(Рис.1 Електродинамічні сили взаємодії між двома провідниками зі струмом.)

При протилежних напрямах струмів у просторі між провідниками створюється підвищена густина магнітних силових В. і провідники відштовхуються. При однакових навпаки. Ці сили пропорційні добутку струмів. Здібність протистояти дії електродинамічних сил називається електродинамічною стійкістю електричного апарата.

Механічна зносостійкість – здібність електричного апарата витримати визначену кількість операцій без струмів у колі його контактів. Вона може досягати декілька мільйонів циклів.

Електрична міцність ізоляції. Ізоляція електричного апарату, як в холодному так і нагрітому стані, при визначених умовах випробуваня повиння витримувати випробувальну напругу змінного струму частотою 50 Гц, на протязі 1 хв.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ямайская валютная система | Основні поняття про процеси в контактах та їх конструкцію

Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 1742; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.