Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Архітектурно - планувальні рішення багатоповерхових гаражів
У гаражах, крім приміщень для зберігання автомобілів, допускається передбачати:

- службові (для чергового і адміністративно - обслуговуючого персоналу) та складські приміщення;

- об'єкти та технічні приміщення для розміщення інженерного обладнання (трансформаторна підстанція, тепловий пункт, насосні пожежогасіння, очисні споруди та ін);

- пости технічного обслуговування (ТО), технічного ремонту (ТР) і миття автомобілів, включаючи пости самообслуговування та місця прибирання (чищення) салону автомобіля пилососом.

Мінімальні розміри місць зберігання автомобілів у гаражах потрібно приймати: довжина місця стоянки - 5,0 м, ширина - 2,5 м (для інвалідів, які користуються кріслами - колясками, - 3,5 м).

У гаражах відкритого типу допускається двобічне під кутом 45-60° до поздовжньої осі проїзду розміщення автомобілів при дотриманні розмірів місць зберігання і внутрішніх проїздів не менше наведених у таблиці 3 (т.Е.2. ДБН В.2.3- 15 : 2007).

Таблиця 3

Ширина внутрішнього проїзду в приміщеннях зберігання автомобілів

і на постах ТО і ТР

Типи автомобілів - клас Ширина внутрішнього проїзду, м *
в приміщеннях зберігання автомобілів в приміщеннях постів ТО і ТР
при установці автомобілів канавний підлогові
переднім ходом заднім ходом без додаткового маневру з маневром без додаткового маневру з маневром
без додаткового маневру з маневром без додаткового маневру
Кут установки автомобілів до осі проїзду Кут установки автомобілів до осі проїзду
45° 60° 90° 45° 60° 90° 45° 60° 90° 60° 90°
легкові - особливо малий клас 2,7 4,5 6,1 3,5 4,0 5,3 4,3 5,3 6,4 2,9 4,8
легкові - малий клас 2,9 4,8 6,4 3,6 4,1 5,5 4,4 5,8 6,5 3,1 5,0
легкові середній клас 3,7 5,4 7,7 4,7 4,8 6,1 4,8 6,5 7,2 3,3 5,7
мікро-автобуси-особливо малий клас 3,8 5,8 7,8 4,8 5,2 6,5 4,8 6,5 7,4 3,5 5,3

*/ Визначена з урахуванням рекомендованого наближення рухається, до конструкцій будинку (споруди), до обладнання та автомобілів на місцях зберігання.

Примітка. При збільшенні захисних зон автомобіля, наведених у табл. 3, на 0,1; 0,2; 0,3 і 0,4 м (але не більше) ширина внутрішнього проїзду може бути зменшена відповідно на 0,15; 0,3; 0,45 і 0,6 м.

На рисунку 4 представлені схеми розміщення автомобілів в гаражах.

Рис. 4. Схеми розміщення автомобілів у гаражах

а) манежній зберігання, розстановка під кутом 90 °;б) манежній зберігання, розстановка під кутом 60 °;

в) манежній зберігання, розстановка під кутом 45 °;

г) бокси в закритому приміщенні, розстановка під кутом 90 °;

д) манежній зберігання, розстановка під кутом 45 ° з двома проїздами;

 

 

 

Рис. 5. Розміри майданчиків машино-місць і проїздів між ними у разі в'їзду автомобіля на стоянку переднім ходом

К

Кn - коефіцієнт ефективності = abn;

а — ширина проекції автомобіля;

b — довжина проекції автомобіля;

с — розміри прольотів;

n— кількість розміщуваних в прольоті автомобілів.

 

Рис. 6. Порівняльний аналіз використання площі стоянок і вибору оптимальних конструктивних параметрів для еталонного автомобіля


 

Уздовж стін, до яких встановлюються автомобілі торцевою та поздовжньою сторонами, повинні передбачатися колесовідбійні пристрої заввишки не менше 0,12 м.

Висота приміщень для зберігання автомобілів від підлоги до низу виступаючих будівельних конструкцій і підвісного устаткування повинна перевищувати не менше ніж на 0,2 м висоту найбільш високого автомобіля і бути не менше 2,0 м.

Для переміщення автомобілів по вертикалі в гаражах з двома і більше поверхами слід передбачати ізольовані (прибудовані) або неізольовані від приміщень зберігання автомобілів (вбудовані) рампи (пандуси) або похилі міжповерхові перекриття (рис. 7-8).

Рис. 7. Класифікація і найбільш часто застосовувані типи рамп

Рис. 8. Найбільш часто вживані рампи

а - прибудовані прямолінійні одноколійні рампи

б - вбудовані прямолінійні двоколійні рампи (два одноходових гвинта)

в - те ж, одноколійні рампи (два одноходових гвинта)

г - те ж, що перехрещуються рампи

д - прямолінійні одноколійні рампи (один двухходовой гвинт)

е - одноколійні напіврампами (два одноходових гвинта)

ж - те ж, комбіновані

з - прибудовані криволінійні одноколійні рампи (два одноходових гвинта)

і - одноколійна еліптична рампа (один двухходовой гвинт)


 

Ізольовані прибудовані рампи типу «а», «з», «і » набули найбільшого поширення.

Вбудовані неізольовані рампи типу «б», «в», «г», «д», що передбачають транзитний рух через поверхи гаража, можуть бути застосовані в гаражах не вище 3 поверхів і загальною площею не більше 10400м2.

Напіврампами типу «е», «ж» застосовуються, як правило, в автостоянках відкритого типу.

Загальні для всіх поверхів гаража ізольовані рампи повинні розташовуватися біля зовнішньої стіни будівлі, мати природне освітлення і відокремлюватися на кожному поверсі від приміщень зберігання автомобілів, миття, ТО і ТР протипожежними стінами або перегородками (в наземних гаражах).

У наземних гаражах допускається влаштування неізольованих рамп:

в гаражах закритого типу I і II ступенів вогнестійкості за сумарної площі їхніх поверхів (напівповерхів) не більше 10400 м2;

в гаражах відкритого типу.

У проекті необхідно передбачити одну двухпутную або дві одноколійні рампи.

При проектуванні рамп потрібно дотримуватися таких вимог:

поздовжній ухил закритих прямолінійних рамп по осі смуги руху повинен бути не більше 18 %, криволінійних рамп - не більше 13 %, поздовжній ухил відкритих, не захищених oт атмосферних опадів, рамп - не більше 10 %;

поперечний ухил віражів криволінійних і прямолінійних рамп повинен бути не більше 6 %;

сполучення рамп з горизонтальними ділянками підлоги повинне бути плавним, а відстань від низу автомобіля до підлоги - не менше 0,1 м;

з обох сторін проїзної частини рамп повинні передбачатися колесовідбійні пристрої (бар'єри) висотою 0,1 м і шириною 0,2 м; середній бар'єр, який розділяє проїзні частини двосмугової рампи, повинен мати ширину не менше 0,3 м;

на рампах з пішохідним рухом з одного боку повинен передбачатися тротуар шириною не менше 0,8 м (на криволінійних рампах тротуар повинен розташовуватися з внутрішнього боку);

покриття рамп і пішохідних доріжок на них повинне мати електрообігрів (включається узимку) і виключати ковзання;

похилі міжповерхові перекриття повинні мати ухил не більше 6 %.

Ширина проїзної частини рамп визначається залежно від ширини найбільшого автомобіля, який користується рампою, згідно табл.4.

Таблиця 4

Ширина проїжджої частини рампи

Види рамп Ширина проїжджої частини рампи
Прямолінійні одноколійні Найбільша ширина автомобіля плюс 0,8 м, по не менш 2,5 м
Прямолінійні двоколійні Подвоєна найбільша ширина автомобіля плюс 1,8 м, але не менше 5 м
Криволінійні одноколійні Ширина найбільшого автомобіля плюс 1 м, але не менше 3,1 м
Криволінійні двоколійні Подвоєна ширина найбільшого автомобіля плюс 2,2 м, але не менше 6,2 м

Примітка. Пасажирські ліфти в гаражах передбачаються за різниці відміток підлоги першого та верхнього поверхів більше 12 м. Розміри кабіни одного з пасажирських ліфтів повинні забезпечувати транспортування інвалідів, які користуються кріслами-колясками.

На рисунках 9-12 показані мінімальні горизонтальні проекції рамп, найбільш часто вживаних в практиці проектування багатоповерхових гаражів. Горизонтальні проекції рамп побудовані для автомобілів середнього класу з урахуванням всіх діючих нормативних вимог.

 

 

 

а) одноколійна


б) двоколійна

Рис. 9. Мінімальна горизонтальна проекція криволінійної одноколійної та двоколійної рампи. Ухил - 10%;

 

а) одноколійна

б) двоколійна

Рис. 10. Мінімальна горизонтальна проекція прямолінійної

напіврампами (аппарели). Ухил 10%

Рис. 11. Мінімальна горизонтальна проекція одноколійної прямолінійної одномаршової рампи. Ухил 10%

Рис. 12. Мінімальна горизонтальна проекція прямолінейной двоколійної рампи. Ухил 10%

а) одноколійна; б) двоколійна.


 

Рух автомобілів на в'їзних гвинтових рампах незалежно від типу останніх повинен проектуватися в напрямку проти годинникової стрілки; рух на виїзних рампах залежно від їх типу може мати напрямок як за годинниковою стрілкою, так і проти неї. Перевагу слід віддавати останньому.

Приміщення для зберігання автомобілів допускається проектувати без природного освітлення або з недостатнім по біологічній дії природним освітленням.

На першому поверсі в гаражах відкритого типу потрібно передбачати опалювальні приміщення для обслуговуючого персоналу, зберігання протипожежного інвентарю і т.д.

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 144; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.117.28
Генерация страницы за: 0.006 сек.