Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Права та обов’язки членів сім’ї
Роз

Закон визначає два порядки розлучен­ня: в суді або у відділах реєстрації актів цивільного стану.

Правовідносини подружжя
Право вибору прізвища при укладенні і розірванні шлюбу  
Право спільно вирішувати питання сім’ї, в тому числі питання виховання дітей
Право на вільний вибір занять, про-фесій, дання згоди на усиновлення дитини іншим чоловіком тощо
Правовідноси- ни подружжя з приводу їх майна
Аліментні правовідноси-ни
Особисті
Майнові

 


Майно, що належить подружжю, поділяється на спільне майно і особисте (роздільне). Спільним майном вважається майно, нажите подружжям під час шлюбу.

Закон визначає майно, яке є особистою власністю дружини або чоловіка, а саме:

- майно, набуте нею (ним) до шлюбу;

- майно, набуте нею (ним) під час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку успадкування;

- речі індивідуального користування, в тому числі кош­товності, навіть тоді, коли вони були придбаніза рахунок спільних коштів подружжя;

- премії, нагороди, які вона (він) одержали за особисті заслуги;

- кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкод­ження) речей, які їй (йому) належали, а також відшкодування завданої при цьому моральної шкоди;

- страхові суми, одержані нею (ним) за обов'язковим або добровільним особистим страхуванням.

Усиновленнямє прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи (дитини або, у виняткових випадках, повнолітньої особи) на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. Усиновлювачем дитини може бути повнолітня дієздатна особа.

Усиновлення визнається недійсним
Якщо воно було проведене без згоди дитини, якщо така згода була необхідною
Якщо усиновлювач не бажав настання прав та обов’язків, які виникають у результаті усиновлення
За рішенням суду у разі відсутності згоди на усиновлення осіб, зазначених законодавством

 

 


Опіка— засіб охорони й захисту особистих і майнових прав та інтересів неповнолітніх, що не досягли 14 років і залишилися без батьківського піклування, а також повнолітніх осіб, яких суд визнав недієздатними внаслідок душевної хво­роби або недоумства.

Піклування — засіб охорони й захисту особистих і май­нових прав та інтересів неповнолітніх віком від 14 до 18 ро­ків, а також громадян, яких суд визнав обмежено дієздат­ними внаслідок зловживання спиртними напоями або нар­котичними речовинами, та осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно захищати свої права й виконувати свої обов'язки.

Опіка і піклування
Опіка встановлюється над:
малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування  
фізичними особами, які визнані судом недієздатними
Піклування встановлюється над:
неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування
громадянами, визнаними судом обмежено дієздатними
особами, які за станом здоров'я не можуть захищати свої права   

 


Органи опіки та піклування
Держадміністрації районів, районів міста Києва та Севастополя
Міські та селищні виконкоми Рад  

 

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення основним поняттям : сімейне право, сім’я, дитина, малолітня дитина, неповнолітня дитина, шлюб, шлюбний договір, фіктивний шлюб, розірвання шлюбу, неукладений шлюб, спільна власність подружжя, опіка, піклування, усиновлення.

2. Визначте поняття та предмет правового регулювання сімейного права України.

3. Які принципи сімейного права України Ви знаєте?

4. Порівняйте поняття сім’ї і шлюбу.

5. Які відносини регулює шлюбний кодекс ?

6. В чому полягають майнові права та обов’язки подружжя ?

7. В чому полягає різниця між поняттями опіки та піклування ?

8. Що таке «спільна сумісна власність подружжя» ?

 

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 74; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.61.117
Генерация страницы за: 0.002 сек.