Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Діючі і середні значення періодичних несинусоїдних струмів і напруг
Діючі (середньоквадратичні) значення періодичних несинусоїдних струмів і напруг визначають за відомими співвідношеннями:

(7.7)

Якщо періодична несинусоїдна функція струму (напруги) подана у вигляді тригонометричного ряду

тоді діюче значення цієї функції можна також обчислити за діючими значеннями її складових:

(7.8)

В формулі (7.8) Аk – діюче значення струму (напруги) k-ої складової. При цьому сталу складову А0 вважаємо діючим значенням нульової гармоніки. Формула містить теоретично необмежено велику кількість складових. Тому отримати точні відповіді для діючих значень струму чи напруги за (7.22) неможливо. Точні значення отримуємо тільки за формулами (7.21), якщо функція струму чи напруги подана на періоді аналітичним рівнянням. Середнє за період значення струму (напруги) можна обчислити, скориставшись відомою математичною формулою:

(7.9)

Порівнюючи формулу (7.9) з отриманою раніше формулою (7.3) для сталої складової, бачимо, що середнє значення періодичної функції дорівнює її сталій складовій. Приймаючи до уваги, що симетричні відносно осі абсцис функції не мають сталої складової (відповідно І0=0), для таких функцій визначають середнє за модулем значення:

(7.10)

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 339; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.61.117
Генерация страницы за: 0.001 сек.